Центри досліджень

Дослідницький центр Азії та регіону Тихого океану (Asia – Pacific Research Center - APRC)

centrum Напрямки діяльності центру:

  1. Ініціювання, координація, підтримка і проводження інтердисциплінарних проектів в області регіону Азії і Тихого океану і зв'язків між Європою та Азією.
  2. Розвиток і підтримка дидактики в області тематики пов'язаної з Азією та регіоном Тихого океану.
  3. Організація наукових семінарів і конференцій, лекції та інших ініціатив пов'язаних з областю досліджень Центру.
  4. Підготовка та популяризація наукових видань тематично пов'язаних з дослідницькою діяльністю Центру.
  5. Редагування наукових видань та інших матеріалів пов'язаних з Азією та регіоном Тихого океану.
  6. Підтримка наукових співробітників і студентів Економічного університету у здійсненні спільної науково-дослідної діяльності, обміну викладацькими кадрами та розвитку студентської мобільності.
  7. Розвиток контактів з дослідницькими центрами, неурядовими та урядовими організаціями в регіоні досліджень Центру і в Європі ( сфокусованих на проблемах Азії) для реалізації дослідницьких та дидактичних проектів.
  8. Надання інформації про гранти, пошук фінансування (особливо зарубіжного) і підтримка фінансування для дослідницьких, дидактичних та інших проектів пов'язаних з Азією та регіоном Тихого океану.
  9. Співпраця з представниками організацій, котрі походять з Азії та регіону Тихого океану та діють в Польщі а також з підприємцями з Польщі та Європи, які ведуть свою діяльність на ринках Азії і в регіоні Тихого океану.
  10. Складання переліку експертів, що займаються Азією та регіоном Тихого океану і зв'язками Європи з Азією.
© 2014 Економічний університет у Вроцлаві
близько
Our site uses cookies.
Read how to disable cookies. I understand