Szkoła Giełdowa

Zapraszamy – termin najbliższego kursu: 16-18 listopada 2018 r.


O SZKOLE GIEŁDOWEJ

Szkoła Giełdowa to długoletni program edukacyjny Giełdy. Obecnie projekt realizowany jest w ramach współpracy z pięcioma ośrodkami akademickimi w Polsce oraz w Warszawie - przez samą Giełdę.

W ramach Szkoły Giełdowej oferowany jest 14-godzinny kurs "Podstawy inwestowania na giełdzie". Zajęcia odbywają się w weekendy, a wykłady prowadzą wykładowcy wyższych uczelni, praktycy i specjaliści rynku kapitałowego. Atutem kursu jest taki sam wysoki standard materiału i wykładów we wszystkich ośrodkach na terenie całego kraju. Słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia kursu.

Kurs obejmuje zagadnienia, których znajomość jest niezbędna przy inwestowaniu, takie jak funkcjonowanie rynku kapitałowego i giełdy, zasady inwestowania, analiza spółek , sposoby oceny ryzyka, psychologia inwestowania i wiele innych. Zachęcamy do udziału w kursie wszystkich, którzy myślą o inwestowaniu na giełdzie - teraz lub w przyszłości.

Przeczytaj bloga https://www.doradca.tv/otwieram-najblizsza-edycje-szkoly-gieldowej-gpw/


PROGRAM

Program kursu realizowany jest w postaci pięciu wykładów i obejmuje łącznie 14 godzin nauki.

 1. Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe - 3 godziny
  • Pojęcia wstępne
  • Rynek kapitałowy
  • Instrumenty finansowe notowane na giełdzie
  • Instytucje zbiorowego inwestowania
 2. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - 3 godz.
  • Rynek giełdowy
  • Systemy notowań
  • Rodzaje zleceń
  • Nadzór nad sesją
  • Animatorzy
 3. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę - 2 godz.
  • Wzrost gospodarczy i polityka gospodarcza
  • Wpływ gospodarki krajowej na rynek finansowy
  • Wpływ gospodarki światowej na rynek finansowy
  • Analiza fundamentalna - otoczenie przedsiębiorstwa
  • Źródła informacji
 4. Wybór i ocena spółki - 3 godz.
  • Analiza fundamentalna - wprowadzenie
  • Analiza sytuacyjna
  • Analiza "wnętrza" spółki
  • Metoda SWOT
  • Sprawozdania finansowe spółek
  • Analiza finansowa
  • Wskaźniki rynkowe
  • Obowiązki informacyjne spółek
  • Źródła informacji
 5. Zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych - 3 godz.
  • Elementy analizy technicznej
  • Elementy analizy behawioralnej
  • Ogólne zasady inwestowania
  • Tworzenie i zarządzanie portfelem
  • Psychologia inwestowania
  • Opodatkowanie dochodów


KOSZT

Koszt uczestnictwa w kursie "Podstawy inwestowania na giełdzie" wynosi 370 zł.


Wpłaty należy dokonać na konto Fundacja GPW
Bank Pekao SA 34 1240 1037 1111 0010 6379 4415

Na dowodzie wpłaty proszę wpisać niepowtarzalny kod, który wygeneruje się podczas rejestracji.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zapisy będą dokonywane w kolejności przyjmowania zgłoszeń. Po zarejestrowaniu się i dokonaniu wpłaty, na kilka dni przed terminem kursu każdy uczestnik otrzyma mailowe potwierdzenie uczestnictwa z informacją o terminie i dokładnym miejscu zajęć. Osoby lub firmy zainteresowane otrzymaniem faktury VAT powinny zaznaczyć to podczas rejestracji.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

oraz

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

fax 71 368 03 22
agnieszka.wojtasiak@ue.wroc.pl

danuta.fidos@ue.wroc.pl 

Formularz zgłoszeniowy

https://www.gpw.pl/szkola-gieldowa-zapis/?city=WROC

Uwaga. Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednocześnie zobowiązaniem do dokonania wpłaty za udział w kursie.


REZYGNACJA Z KURSU

W przypadku rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu, koszty kursu nie zostaną zwrócone.


ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć. W takim przypadku sekretariat Szkoły Giełdowej powiadomi każdego zainteresowanego telefonicznie lub mailowo o zwrocie kosztów albo w nowym terminie zajęć. GPW nie zwraca opłaty manipulacyjnej związanej z przelewem lub nadaniem przekazu.


TERMIN NAJBLIŻSZYCH ZAJĘĆ

Następne zajęcia są zaplanowane na 16-18 listopada 2018 r.


FAQ

1. Kto może uczestniczyć w kursie Szkoły Giełdowej?

W kursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany poszerzeniem wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego, sposobów inwestowania i zasad rządzących rynkiem papierów wartościowych. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących poziomu czy kierunku wykształcenia.

2. Jak długo trwa kurs?

Kurs trwa czternaście godzin zegarowych. Zajęcia odbywają się w weekendy, konkretne terminy ustalane są przez ośrodki organizujące zajęcia w poszczególnych miastach.

3. Ile kosztuje kurs?

Koszt kursu to 370 złotych.

4. Jak można zapisać się do Szkoły Giełdowej?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i niezwłocznie dokonać wpłaty za kurs oraz przesłać do sekretariatu Szkoły Giełdowej kserokopię dowodu wpłaty za kurs.

5. Gdzie można otrzymać szczegółowe informacje na temat zapisów w poszczególnych miastach?

Najlepiej skontaktować się bezpośrednio z wybranym ośrodkiem.

6. Kto prowadzi zajęcia w Szkole Giełdowej?

Zajęcia są prowadzone przez specjalistów z zakresu rynku kapitałowego, wykładowców akademickich oraz pracowników instytucji rynku giełdowego.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem