Rekrutacja cudzoziemców

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 od 1 czerwca 2023 roku.

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO
Egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego dla cudzoziemców aplikujących na studia w roku akademickim 2023/2024  odbędzie się 14 lipca 2023 r. 
Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru odbędzie się zdalnie za pośrednictwem MS Teams. Link do egzaminu zostanie przesłany w wiadomości na koncie rekrutacyjnym IRK kandydata do 12 lipca 2023 r. Wówczas zostanie podana również godzina przeprowadzenia egzaminu. 
O konieczności przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego w dodatkowym terminie dla kandydatów na studia płatne zadecyduje Komisja Rekrutacyjna.

Przypominamy, że do testu sprawdzającego znajomość języka polskiego jako obcego, na wymaganym do podjęcia studiów poziomie B2, mogą przystąpić Kandydaci, którzy zadeklarowali w systemie rekrutacyjnym przystąpienie do egzaminu i nie posiadają jednego z poniżej wymienionych dokumentów:
1. Świadectwo ukończenia rocznego kursu języka polskiego dla kandydatów na studia w Polsce w akredytowanych jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
2. Certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
3. Świadectwo dojrzałości albo dyplom szkoły wyższej uzyskane w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej po odbyciu całego cyklu kształcenia w języku polskim. 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem