Konsultacje naukowe

Konsultacje naukowe

W ramach programu doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych zapraszamy do udziału w konsultacjach:

Konsultacje dotyczące wniosków grantowych - prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

Ekspert

Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

Kontakt

ewa.stanczyk-hugiet@ue.wroc.pl

Terminy i miejsce konsultacji:

Konsultacje po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową.

Bud. Z, pok. 813

Sylwetka eksperta:

Członek zespołu ekspertów NCN m.in. w konkursach OPUS, Preludium i Sonata. Także była ekspertem NCN w konkursach Miniatura. Kierowała projektem finansowanym przez NCN w konkursie OPUS o wartości 533 650,00 PLN.

Konsultacje dotyczące wniosków grantowych - prof. dr hab. Jerzy Niemczyk

Ekspert

Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk

Kontakt

jerzy.niemczyk@ue.wroc.pl

Terminy i miejsce konsultacji:

Konsultacje po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową.

Bud. Z, pok. 815

Sylwetka eksperta:

Profesor Jerzy Niemczyk jest członkiem Zespołu Ekspertów powołanego przez Radę Narodowego Centrum Nauki, odpowiedzialnym za ocenę wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie OPUS.


Konsultacje dotyczące wniosków grantowych - dr hab. prof. UE, Artur Klimek

Ekspert

Dr hab. Artur Klimek, prof. Uczelni

Kontakt

artur.klimek@ue.wroc.pl

Terminy i miejsce konsultacji

Konsultacje po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową.

Bud. B, pok. 216b

Sylwetka eksperta:

Członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki, kierownik projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach Opus oraz Sonata.

Kosnultacje dotyczące wniosków grantowych - dr hab. inż. prof. UE, Arkadiusz Piwowar

Ekspert:

dr hab. inż. Arkadiusz Piwowar, prof. UE

Kontakt:

arkadiusz.piwowar@ue.wroc.pl

Terminy i miejsce konsultacji:

Indywidualny termin konsultacji po wcześniejszym kontakcie mailowym.
 

Sylwetka eksperta:

Prof. Arkadiusz Piwowar, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej. Działalność naukowa eksperta koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z ekonomiką rolnictwa i rozwojem biogospodarki. Arkadiusz Piwowar jest autorem i współautorem 133 publikacji naukowych, w tym 19 artykułów opublikowanych w siedmiu czasopismach wyróżnionych na liście Journal Citation Report (JCR). Wykonał 185 recenzji prac naukowych, z tego 112 dla czasopism posiadających współczynnik wpływu IF (m.in. Renewable & Sustainable Energy Reviews - Elsevier; Journal of Environmental Management – Elsevier, Energy Research & Social Science -Elsevier; Environment, Development and Sustainability - Springer; Sustainability - MDPI; Energies - MDPI). Aktualnie jest kierownikiem dwóch grantów przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki (Sonata, Opus) oraz wykonawcą w zewnętrznym grancie (OPUS). Jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. Wykaz prac naukowych, działalność dydaktyczna i ekspercka dra hab. inż. Arkadiusza Piwowara, prof. UEW, są dostępne na stronie internetowej www.piwowar.ue.wroc.pl.

Konsultacje z zakresu dobrych praktyk pisania i publikowania prac w czasopismach - dr hab. prof. UE, Beata Bal-Domańska

Ekspert:

dr hab. Beata Bal-Domańska

Kontakt:

Beata.Bal-Domanska@ue.wroc.pl

Terminy i miejsce konsultacji:

Środa, godz. 14.30-16.00

Jelenia Góra

Bud. A p. 33

Konsultacje dotyczące:

- zastosowania podejścia statystycznego i metod ekonometrycznych w analizach, w tym w obszarze rozwoju regionalnego,
- znalezienia współautora specjalizującego się w projektowaniu i implementacji metod ilościowych.

Sylwetka eksperta:

Prof UE dr hab. Beata Bal-Domańska, Katedra Gospodarki Regionalnej, specjalizuje się w analizach z wykorzystaniem podejścia statystycznego i metod ekonometrycznych, w szczególności w badaniach regionalnych w obszarze społeczno-gospodarczym. Jest autorem publikacji z zakresu modelowania rozwoju regionalnego, analizy zjawisk społeczno-gospodarczych na poziomie lokalnym i regionalnym oraz konwergencji.


Konsultacje z zakresu dobrych praktyk pisania i publikowania prac w czasopismach - dr hab. inż. prof. UE, Arkadiusz Piwowar

Ekspert:

dr hab. inż. Arkadiusz Piwowar, prof. UE

Kontakt:

arkadiusz.piwowar@ue.wroc.pl

Terminy i miejsce konsultacji:

Konsultacje po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową
 

Bud. D, p. 237  

Konsultacje dotyczące:

- publikowania prac w czasopismach (kryteria wyboru czasopisma, procedura zgłoszenia artykułu, kontakt z redakcją itp.),

- procedury recenzowania i kryteriów oceny artykułów naukowych w wybranych czasopismach,

- kreowania wizerunku w Internecie – korzystając z narzędzi przeznaczonych dla środowiska akademickiego,

- rozwoju działalności eksperckiej i doradczej.   

Sylwetka eksperta:

Prof. Arkadiusz Piwowar, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej. Działalność naukowa eksperta koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z ekonomiką rolnictwa i rozwojem biogospodarki. Arkadiusz Piwowar jest autorem i współautorem 133 publikacji naukowych, w tym 19 artykułów opublikowanych w siedmiu czasopismach wyróżnionych na liście Journal Citation Report (JCR). Wykonał 185 recenzji prac naukowych, z tego 112 dla czasopism posiadających współczynnik wpływu IF (m.in. Renewable & Sustainable Energy Reviews - Elsevier; Journal of Environmental Management – Elsevier, Energy Research & Social Science -Elsevier; Environment, Development and Sustainability - Springer; Sustainability - MDPI; Energies - MDPI). Aktualnie jest kierownikiem dwóch grantów przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki (Sonata, Opus) oraz wykonawcą w zewnętrznym grancie (OPUS). Jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. Wykaz prac naukowych, działalność dydaktyczna i ekspercka dra hab. inż. Arkadiusza Piwowara, prof. UEW, są dostępne na stronie internetowej www.piwowar.ue.wroc.pl.

Konsultacje dotyczące analiz statystycznych - dr hab. inż., prof UEW Edyta Mazurek

Ekspert:

dr hab. inż., prof UEW Edyta Mazurek

edyta.mazurek@ue.wroc.pl

Terminy i miejsce konsultacji:

Konsultacje po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową.

Bud. Z, pok. 604

 Konsultacje dotyczą:

Pomocy merytorycznej oraz wsparcia przy statystycznym opracowywaniu wyników badań prowadzonych na potrzeby różnorodnych prac, w tym artykułów naukowych.

Sylwetka eksperta:

Pracownik Katedry Statystyki, absolwentka Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, z wieloletnim doświadczeniem zarówno w prowadzeniu wykładów dotyczących metod ilościowych, jak i w wykorzystywaniu zaawansowanych metod statystycznych w badaniach naukowych.

Konsultacje dotyczące analiz statystycznych - dr Aleksandra Szpulak

Ekspert:


dr Aleksandra Szpulak

Kontakt:

aleksandra.szpulak@ue.wroc.pl

Termin i miejsce konsultacji:

Do ustalenia po wcześniejszym kontakcie mailowym

Konsultacje dotyczą:

- określenia celów i planu przebiegu przyszłej analizy na podstawie stawianych pytań i hipotez badawczych,

- wsparcia w doborze odpowiednich metod analizy statystycznej,

- doboru modeli i testów statystycznych,

- pomocy w analizie posiadanych zbiorów danych,

- ułatwienia znalezienia współautora specjalizującego się w wykorzystaniu metod ilościowych.

Sylwetka eksperta:

Dr Aleksandra Szpulak jest adiunktem w Katedrze Prognoz i Analiz Gospodarczych, absolwentką Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 17 lat wykłada metody ilościowe (statystykę, ekonometrię, prognozowanie gospodarcze) na studiach I i II stopnia, a od 10 lat metody ilościowe w naukach ekonomicznych na studiach III stopnia. Jej badania naukowe koncentrują się na: (1) modelowaniu i prognozowaniu procesów oraz zjawisk finansowych przedsiębiorstwa oraz (2) na wykorzystaniu metod ilościowych w badaniach ekonomicznych. W drugim przypadku przeprowadza analizę danych i współtworzy publikacje naukowe lub wspiera doktorantów w pracy nad rozprawami doktorskimi w charakterze promotora pomocniczego.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem