Konsultacje naukowe

Konsultacje naukowe

W ramach programu doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych zapraszamy do udziału w konsultacjach:

Konsultacje naukowe dotyczące analiz statystycznych - dr Kozyra

Ekspert:

dr Cyprian Kozyra

Kontakt:

Cyprian.Kozyra@ue.wroc.pl

Termin i miejsce konsultacji:

Czwartki, godz. 13-15:00

Bud. Z, sala 605

Konsultacje dotyczą:

- określenia celów i planu przebiegu przyszłej analizy na podstawie stawianych pytań i hipotez badawczych,

- wsparcia w doborze odpowiednich metod analizy statystycznej,

- doboru modeli i testów statystycznych,

- pomocy w analizie posiadanych zbiorów danych,

- ułatwienia znalezienia współautora specjalizującego się w wykorzystaniu metod ilościowych.

Sylwetka eksperta: Dr Cyprian Kozyra, Katedra Statystyki Dr Kozyra specjalizuje się w metodach analizy statystycznej w badaniach społeczno-ekonomicznych, zwłaszcza w badaniach ankietowych, tematyce jakości, ochrony zdrowia, nierówności ekonomicznych. Jest współautorem statystycznym wielu publikacji w wysokopunktowanych czasopismach naukowych z zakresu medycyny.

Konsultacje z zakresu dobrych praktyk pisania i publikowania prac w czasopismach z listy „A” - dr hab. inż. Rudek

Ekspert:

dr hab. inż. Radosław Rudek

Kontakt:

radoslaw.rudek@ue.wroc.pl

Terminy i miejsce konsultacji:

Poniedziałki: 12:00-13:00

Wtorki: 11:30-12:30

Bud. Z, p. 718

Konsultacje dotyczące:

- dobrych praktyk pisania i efektywnego publikowania prac naukowych w czołowych czasopismach,

- zastosowania metod ilościowych, optymalizacji m.in. w obszarach produkcyjnych, zarządzania, logistyki,

- znalezienia współautora specjalizującego się w projektowaniu i implementacji metod ilościowych

Sylwetka eksperta: Dr hab. inż. Radosław Rudek, Katedra Technologii Informacyjnych Dr hab. inż. Radosław Rudek (nauki techniczne, informatyka) prowadzi prace badawcze w obszarach m.in. optymalizacji kombinatorycznej, harmonogramowania, teorii złożoności obliczeniowej, projektowania i implementacji efektywnych algorytmów kombinatorycznych, obliczeń równoległych na CPU/GPU oraz zastosowania metod modelowania i optymalizacji w produkcji, logistyce, zarządzaniu, itp. Kierował bądź kieruje 5 grantami (NCN, MNiSW) oraz brał udział w ponad 10 jako główny wykonawca (NCBiR, NCN, MNiSW). Jest autorem lub współautorem ponad 90 publikacji, w tym 34 z listy JCR, liczba jego cytowań przekracza 450 (wg WoS), a indeks Hirscha wynosi 12. Jest recenzentem w 36 czasopismach z listy JCR oraz należy do komitetu redakcyjnego czasopisma Applied Mathematical Modelling z listy JCR.

Konsultacje z zakresu dobrych praktyk pisania i publikowania prac w czasopismach z listy „A” - dr inż. Piwowar

Ekspert:

dr inż. Arkadiusz Piwowar

Kontakt:

arkadiusz.piwowar@ue.wroc.pl

Terminy i miejsce konsultacji:

Poniedziałki - 12.45-14.45

Bud. D, p. 237  

Konsultacje dotyczące:

- publikowania prac w czasopismach z listy „A” (kryteria wyboru czasopisma, procedura zgłoszenia artykułu, kontakt z redakcją itp.),

- procedury recenzowania i kryteriów oceny artykułów naukowych w wybranych czasopismach z listy „A”,

- kreowania wizerunku w Internecie – korzystając z narzędzi przeznaczonych dla środowiska akademickiego,

- rozwoju działalności eksperckiej i doradczej.   

Sylwetka eksperta: Dr inż. Arkadiusz Piwowar, Katedra Zarządzania i Gospodarki Żywnościowej Działalność naukowa dra inż. Arkadiusza Piwowara koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z ekonomiką rolnictwa i rozwojem biogospodarki. Arkadiusz Piwowar jest autorem i współautorem 112 publikacji naukowych, w tym 13 prac opublikowanych w sześciu czasopismach wyróżnionych na liście Journal Citation Report (JCR). Wykonał 108 recenzji prac naukowych, z tego 57 dla czasopism z listy „A”. Wykaz prac naukowych, działalność dydaktyczna i ekspercka dra inż. Arkadiusza Piwowara są dostępne na stronie internetowej www.piwowar.ue.wroc.pl.  

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem