Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

  fundacja                                                            efqm_2

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest Krajowym Partnerem EFQM w Polsce. Świadczy pełen zakres usług szkoleniowych i doradczych w doskonaleniu organizacji przy pomocy Modelu EFQM. Pomaga w wymianie dobrych praktyk i benchmarkingu pomiędzy organizacjami krajowymi i europejskimi. Przyznaje w imieniu EFQM prestiżowe europejskie wyróżnienia EFQM. Eksperci Fundacji dysponują wieloletnim doświadczeniem, nabytym w kilkudziesięciu krajowych organizacjach i regularnie uczestniczą w ocenie europejskich organizacji ubiegających się o Nagrodę Doskonałości EFQM.
Celem działania Fundacji jest wspieranie rozwoju uczelni poprzez współpracę z biznesem oraz środowiskiem naukowym i studenckim. Łączymy firmy i ekspertów w realizacji projektów. Pomagamy studentom realizować projekty kompetentnie i sprawnie. Promujemy naukę organizując konferencje i seminaria.
Fundacja jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego od 29 stycznia 2009 pod numerem KRS 0000322487.
Regon: 020927833
NIP: 899 266 47 17
Konto: PeKaO SA
nr 33 1240 6670 1111 0010 2305 5648

Zapraszamy do współpracy

Adres Fundacji:
53-345 Wrocław,ul. Komandorska 118/120  
e-mail: fundacja@ue.wroc.pl
http://fundacja.ue.wroc.pl/  

Zarząd Fundacji:
•    Prezes Zarządu dr Joanna Martusewicz
•    Wiceprezes Zarządu dr hab. Arkadiusz Wierzbic, prof. UE
Rada Fundacji:
•    Przewodniczący Rady Fundacji prof. dr hab. Jerzy Niemczyk
•    Członek Rady dr hab., prof. nadzw. Bartłomiej Nita
•    Członek Rady prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
•    Członek Rady prof. dr hab. Czesław Zając
•    Członek Rady dr hab. inż., prof. nadzw. Andrzej Okruszek
•    Członek Rady dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Sobczak
•    Sekretarz Rady dr hab. Dariusz Wawrzyniak, prof. UE
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem