Czasopisma naukowe UEW

W najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji, ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w lipcu 2019 r., znalazły się następujące czasopisma publikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

Argumenta Oeconomica – 40 pkt, poz. 1736
Biblioteka Regionalisty – 20 pkt, poz. 27941
Ekonometria – 20 pkt, poz. 27942
Informatyka Ekonomiczna – 20 pkt, poz. 27943
Financial Sciences. Nauki o finansach – 20 pkt.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – 20 pkt, poz. 27944 


Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu powstało w 1955 roku, a jego celem jest  upowszechnianie wyników badań, dorobku naukowo-badawczego i intelektualnego pracowników uczelni polskich i zagranicznych z zachowaniem najwyższego poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych publikacji. Zakres tematyczny publikacji Wydawnictwa UEW mieści się w dyscyplinach naukowych: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości oraz technologia żywności i żywienia.  Rocznie wydaje ok. 100 tytułów. Są to  przede wszystkim monografie, podręczniki akademickie, skrypty oraz czasopisma naukowe. Do studenckich kół naukowych adresowana jest seria Debiuty Studenckie.
W wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w styczniu 2019 r., Wydawnictwo UEW zostało wymienione w grupie wydawnictw na poziomie pierwszym – z liczbą 80 punktów.

Wydawnictwo realizuje koncepcję otwartej nauki. Wszystkie publikacje są deponowane w repozytorium, a czasopisma udostępniane zgodnie z polityką open access.
Zespół Wydawnictwa dokłada wszelkich starań, aby wydawane książki prezentowały wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Doświadczony  i sprawdzony zespół redakcyjny zapewnia staranne opracowanie językowo-stylistyczne i edytorskie,  indywidualny projekt wnętrza oraz okładki, profesjonalny komputerowy skład i łamanie oraz korektę. Prace publikowane w czasopismach wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu można znaleźć w zbiorach Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem