Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną


Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne, stanowiące załącznik do Obwieszczenia oraz rozporządzenie zmieniające

XXV edycja Nagrody PRM

Formularz zgłoszeniowy o nagrodę za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny

Formularz zgłoszeniowy o nagrodę za osiągnięcia naukowo-techniczne

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Formularz oświadczenia podatkowego

Zespół ds. Nagród
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. 22 694 69 63

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem