Informacje dla pracowników

Informacje dla pracowników

Dokumenty uczelniane 

 • REGULAMIN PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
 • Załącznik nr 1 – Zasady rozliczania zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich
 • Załącznik nr 2 – Lista obecności dla pracowników niebędących nauczycielami
 • Załącznik nr 3 – Wniosek o wyrażenie zgody na wyjście prywatne
 • Załącznik nr 4 – Ewidencja wyjść prywatnych
 • Załącznik nr 5 – Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy
 • Załącznik nr 6 – Zasady udzielania zwolnień od pracy
 • Załącznik nr 7 – Regulamin wykonywania pracy w formie telepracy przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Załącznik nr 8 – Zasady udzielania nauczycielom akademickim płatnych urlopów wynikających z przepisów Ustawy
 • Załącznik nr 8a – Wniosek o udzielenie płatnego urlopu w celu przeprowadzenia badań naukowych, o którym mowa w art.130 pkt 1 Ustawy
 • Załącznik nr 8b – Wniosek o udzielenie płatnego urlopu dla osoby przygotowującej rozprawę doktorską z art. 130 pkt 2 Ustawy
 • Załącznik nr 8c – Wniosek o udzielenie płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej z art. 130 pkt 3 Ustawy
 • Załącznik nr 8d – Wniosek o udzielenie płatnego urlopu w celu uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z Centrum Łukasiewicz lub instytutem Sieci Łukasiewicz, o którym mowa w art. 130, pkt 4
 • Załącznik nr 8e – Sprawozdanie w okresie z płatnego urlopu w celu: przeprowadzenia badań naukowych/ przygotowania rozprawy doktorskiej/uczestnictwa w konferencji za granicą/odbytego stażu naukowego albo dydaktycznego za granicą/uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych za granicą, we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z Centrum Łukasiewicz lub instytutem Sieci Łukasiewicz
 • Załącznik nr 9 – Zasady wprowadzania nowoprzyjętego pracownika na stanowisko pracy
 • Załącznik nr 10 – Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
 • Załącznik nr 11 – Rodzaje szkoleń pracowników Uczelni z zakresu bhp i ochrony ppoż.
 • Załącznik nr 12 – Ogólne zasady przydzielania pracownikom Uczelni środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej oraz środków higieny osobistej
 • Załącznik nr 13 – Tabela Norm Przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
 • Załącznik nr 14 - Zasady ochrony zdrowia pracowników

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem