Rok 2020

PISMA OKÓLNE KWESTORA 2020

  • PISMO OKÓLNE NR 1/2020 Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie trybu otwierania kont księgowych oraz rachunków bankowych dla wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej projektów
Załącznik nr 1 do Pisma Okólnego 1/2020 – Wniosek o otwarcie kont księgowych dla wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej projektu
Załącznik nr 2 do Pisma Okólnego 1/2020 – Wniosek o otwarcie rachunku/-ów bankowego/-ych dla projektu
  • PISMO OKÓLNE NR 2/2020 Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ustalenia zadań określonych w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla Działu Księgowości Ogólnej, Działu Finansowego i Działu Księgowości Majątkowej, których nie realizuje Sekcja Księgowości Filii

KOMUNIKATY KWESTORA 2020

  • KOMUNIKAT KWESTORA NR 1/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie oznaczeń miejsc powstawania kosztów (MPK) oraz stosowania niektórych symboli miejsc powstawania kosztów (MPK)
  • KOMUNIKAT KWESTORA NR 2/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad kalkulacji nakładów osobowych z tytułu wynagrodzenia personelu B+R zatrudnionego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz pozostałych nakładów bieżących na działalność B+R
  • KOMUNIKAT KWESTORA NR 3/2020 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie trybu przekazywania dokumentów do Kwestora i jednostek organizacyjnych Pionu Kwestora
  • KOMUNIKAT KWESTORA NR 4/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmiany Komunikatu nr 3/2020 w sprawie trybu przekazywania dokumentów do Kwestora i jednostek organizacyjnych Pionu Kwestora
  • KOMUNIKAT KWESTORA NR 5/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie terminów przekazania do rozliczenia dokumentów dotyczących 2020 roku
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem