Rok 2019

ZARZĄDZENIA KANCLERZA 2019

 • ZARZĄDZENIE NR 2/2019 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie skróconego czasu pracy
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2019 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie określenia wzorów oraz zasad zamawiania wizytówek zawierających godło lub logo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Załącznik nr 1a i 1 b do ZK 3/2019
    Załącznik nr 2 do ZK 3/2019

 • ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad zamawiania, wydawania, kasacji i ewidencjonowania pieczęci oraz stempli w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZK 4/2019 – Zasady zamawiania, wydawania, kasacji i ewidencjonowania pieczęci oraz stempli w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do Zasad – Wzory pieczątek
Załącznik nr 2 do Zasad – Wzór centralnego rejestru pieczęci urzędowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załączniki nr 3 – 6 do Zasad – Zamówienie na pieczęć urzędową, Zamówienie na pieczątki służbowe, Wniosek o likwidację, Protokół przekazania pieczęci urzędowej do Mennicy Polskiej S.A. w celu likwidacji, Protokół z inwentaryzacji pieczęci i pieczątek

 • ZARZĄDZENIE NR 5/2019 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad zamawiania tonerów, tuszy i atramentów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZK 5/2019 Zasady zamawiania tonerów, tuszy i atramentów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

 • ZARZĄDZENIE NR 6/2019 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Kanclerza
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2019 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ubezpieczenia majątku Uczelni oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2019 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wydawania pracownikom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu posiłków profilaktycznych w okresie zimowym
Załącznik nr 1 do ZK 8/2019 – Wniosek o przyznanie posiłku profilaktycznego dla pracowników
Załącznik nr 2 do ZK 8/2019 – Wniosek o dodatkowy posiłek profilaktyczny
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie postępowania dotyczącego ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do lub z pracy lub innego zdarzenia stwarzającego zagrożenie zdrowia lub życia pracowników
Załącznik nr 1 do ZK 9/2019 – Zgłoszenie wypadku w celu wszczęcia postępowania powypadkowego
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2019 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2019 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia zasad zamawiania tonerów, tuszy i atramentów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2019 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji korzystania z samochodów służbowych
Załącznik nr 1 do ZK 11/2019 – Instrukcja korzystania z samochodów służbowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2019 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie uchylenia zarządzeń i pism okólnych Kanclerza

PISMA OKÓLNE KANCLERZA 2019

 • PISMO OKÓLNE NR 1/2019 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie towarzystw ubezpieczeniowych ubezpieczających Uczelnię oraz danych kontaktowych Pełnomocnika Kanclerza ds. Ubezpieczeń oraz brokera

KOMUNIKATY KANCLERZA 2019

 • KOMUNIKAT NR 10/2019 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia kwoty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej oraz maksymalnych cen zakupu odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do KK 10/2019 – Tabela maksymalnych kwot zakupu obuwia i odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej
 • KOMUNIKAT NR 11/2019 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia akronimów projektów realizowanych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 1 do KK 11/2019 – Wykaz akronimów projektów realizowanych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem