Uchwały senatu


Rok 2017

     Załącznik 1/35/2017
 • UCHWAŁA NR36/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  25 maja  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia wzoru dyplomu doktora habilitowanego wydawanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
     Załącznik 1/36/2017
 • UCHWAŁA NR37/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  25 maja  2017 r. w sprawie  przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • UCHWAŁA NR38/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  25 maja  2017 r. w sprawie przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • UCHWAŁA NR39/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR40/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR41/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na 2017 r.
 • UCHWAŁA NR42/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz pierwszego i drugiego stopnia  prowadzonych wspólnie wydawanych absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
     Załącznik 2/42/2017     Załącznik 3/42/2017
 • UCHWAŁA NR43/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.15.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2017 w sprawie zasad  planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018.
 • UCHWAŁA NR44/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018.
 • UCHWAŁA NR45/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Informatyka w biznesie studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu  ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018.
 • UCHWAŁA NR46/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Analityka gospodarcza studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018.
 • UCHWAŁA NR47/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018.
 • UCHWAŁA NR48/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR49/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR50/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR51/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR52/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR53/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR54/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia dla interdyscyplinarnych studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR55/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.28.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR56/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Kadr Naukowych.
 • UCHWAŁA NR57/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  26 września  2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR58/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  26 września  2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR59/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  26 września  2017 r. w sprawie nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Robertowi Engle.
     Załącznik 1/59/2017
 • UCHWAŁA NR60/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  26 września  2017 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • UCHWAŁA NR61/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  26 września  2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr R.0000.28.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia  (doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR62/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  26 września  2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.34.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie  zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.


Rok 2016


     Załącznik 1/4/2016      Załącznik 1/6/2016      Załącznik 1/7/2016      Załącznik 2/48/2016
     Załącznik 3/48/2016

Rok 2015


     Załącznik 1/25/2015
     Załącznik 2/25/2015      Załącznik 1/26/2015


Rok 2014


        Załącznik 1/35/2014
        Załącznik 2/35/2014
        Załącznik 3/35/2014
        Załącznik 4/35/2014


Rok 2013


        Załącznik 1/4/2013 – Plan wydawniczy
        Załącznik 1/27/2013 – Efekty kształcenia na poszczególnych studiach podyplomowych
        Załącznik 1/35/2013 – Efekty kształcenia na poszczególnych studiach podyplomowych         Załącznik 1/58/2013         Załącznik 1/59/2013         Załącznik 1/64/2013
        Załącznik 2/64/2013
        Załącznik 3/64/2013
        Załącznik 4/64/2013
        Załącznik 1/65/2013
        Załącznik 2/65/2013
        Załącznik 3/65/2013
        Załącznik 4/65/2013

Rok 2012  Rok 2011


        REGULAMIN Studiów Doktoranckich

Rok 2010


Rok 2009

rok 2008

UCHWAŁY SENATU Z LAT 2005 - 2007

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem