Uchwały senatu

Rok 2018

     Załącznik 1/3/2018      Załącznik 1/4/2018

Rok 2017

     Załącznik 1/35/2017
 • UCHWAŁA NR36/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  25 maja  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia wzoru dyplomu doktora habilitowanego wydawanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
     Załącznik 1/36/2017
 • UCHWAŁA NR37/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  25 maja  2017 r. w sprawie  przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • UCHWAŁA NR38/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  25 maja  2017 r. w sprawie przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • UCHWAŁA NR39/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR40/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR41/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na 2017 r.
 • UCHWAŁA NR42/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz pierwszego i drugiego stopnia  prowadzonych wspólnie wydawanych absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
     Załącznik 2/42/2017     Załącznik 3/42/2017
 • UCHWAŁA NR43/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.15.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2017 w sprawie zasad  planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018.
 • UCHWAŁA NR44/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018.
 • UCHWAŁA NR45/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Informatyka w biznesie studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu  ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018.
 • UCHWAŁA NR46/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Analityka gospodarcza studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018.
 • UCHWAŁA NR47/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018.
 • UCHWAŁA NR48/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR49/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR50/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR51/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR52/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR53/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR54/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia dla interdyscyplinarnych studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR55/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.28.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR56/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Kadr Naukowych.
 • UCHWAŁA NR57/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  26 września  2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR58/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  26 września  2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR59/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  26 września  2017 r. w sprawie nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Robertowi Engle.
     Załącznik 1/59/2017
 • UCHWAŁA NR60/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  26 września  2017 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • UCHWAŁA NR61/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  26 września  2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr R.0000.28.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia  (doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR62/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  26 września  2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.34.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie  zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.
 • UCHWAŁA NR63/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR64/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR65/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym  we Wrocławiu oraz o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • UCHWAŁA NR66/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie zmiany uchwały nr R.0000.15.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018.
 • UCHWAŁA NR67/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.
 • UCHWAŁA NR68/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie zmiany w uchwale nr R.0000.28.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 w  sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR69/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • UCHWAŁA NR70/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w sprawie zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • UCHWAŁA NR71/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • UCHWAŁA NR72/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • UCHWAŁA NR73/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w sprawie zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • UCHWAŁA NR74/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie nadania prof. dr hab. Stanisławowi Krawczykowi tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we  Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR75/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie osobowej.
 • UCHWAŁA NR76/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR77/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR78/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie dokonania oceny zmiany liczby pracowników zatrudnionych w katedrze.
 • UCHWAŁA NR79/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie nadania prof. dr hab. Józefie Kramer tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR80/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie nadania prof. dr hab. Anieli Styś tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR81/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie nadania godności doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Marii Romanowskiej.
 • UCHWAŁA NR82/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki.
 • UCHWAŁA NR83/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki.
 • UCHWAŁA NR84/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego za rok 2016.
 • UCHWAŁA NR85/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR86/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR87/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2016/2017.
 • UCHWAŁA NR88/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Gminy Wrocław.
 • UCHWAŁA NR89/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Fundacji PGE.
 • UCHWAŁA NR90/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok.
 • UCHWAŁA NR91/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Prowizorium budżetowego na 2018 rok.
 • UCHWAŁA NR92/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r.  w sprawie zaopiniowania ogólnych zasad oraz kryteriów i punktacji okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie  Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR93/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Ekonomicznym we  Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR94/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia I stopnia w  latach akademickich 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021.
 • UCHWAŁA NR95/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu Legia Akademicka.
 • UCHWAŁA NR96/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki.
 • UCHWAŁA NR97/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki.
 • UCHWAŁA NR98/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Budżetowej.
 • UCHWAŁA NR99/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Budżetowej.


Rok 2016


     Załącznik 1/4/2016      Załącznik 1/6/2016      Załącznik 1/7/2016      Załącznik 2/48/2016
     Załącznik 3/48/2016

Rok 2015


     Załącznik 1/25/2015
     Załącznik 2/25/2015      Załącznik 1/26/2015


Rok 2014


        Załącznik 1/35/2014
        Załącznik 2/35/2014
        Załącznik 3/35/2014
        Załącznik 4/35/2014


Rok 2013


        Załącznik 1/4/2013 – Plan wydawniczy
        Załącznik 1/27/2013 – Efekty kształcenia na poszczególnych studiach podyplomowych
        Załącznik 1/35/2013 – Efekty kształcenia na poszczególnych studiach podyplomowych         Załącznik 1/58/2013         Załącznik 1/59/2013         Załącznik 1/64/2013
        Załącznik 2/64/2013
        Załącznik 3/64/2013
        Załącznik 4/64/2013
        Załącznik 1/65/2013
        Załącznik 2/65/2013
        Załącznik 3/65/2013
        Załącznik 4/65/2013

Rok 2012  Rok 2011


        REGULAMIN Studiów Doktoranckich

Rok 2010


Rok 2009

rok 2008

UCHWAŁY SENATU Z LAT 2005 - 2007

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem