III Polska Konferencja Badań Miejskich i Regionalnych POLREG 2023Polska Konferencja Badań Miejskich i Regionalnych (POLREG)
III edycja „Przestrzeń i regiony w nowoczesnej gospodarce”

Podsumowanie Konferencji 
III Polska Konferencja Badań Miejskich i Regionalnych POLREG 2023 „Przestrzeń i regiony w nowoczesnej gospodarce” odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w dniach 22-24 października 2023 r. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie, a szanownym gościom za przyjęcie naszego zaproszenia. 

Tematyka Konferencji

Tematyka Konferencji skoncentrowana została wokół zagadnień związanych z przestrzenią i regionami oraz nową gospodarką, a Jej konkretny temat brzmiał: Przestrzeń i regiony w nowoczesnej gospodarce.

Sesje tematyczne POLREG 2023:

1. Unikalne przewagi regionalne,
2. Megatrendy a specyficzne zasoby lokalne,
3. Przestrzeń rzeczywista a przestrzeń wirtualna – związki i przenikanie,
4. Innowacje jako katalizator rozwoju regionów,
5. Nieruchomości jako determinanta rozwoju przestrzennego,
6. Transformacja regionów.

Pokonferencyjne możliwości publikacyjne 
Zapraszamy do publikowania artykułów w czasopismach: 
• Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica (70 pkt.) - koszt procesu wydawniczego: 200 zł + VAT (UŁ) 
• Biblioteka Regionalisty (40 pkt.) – koszt procesu wydawniczego: 300 zł + VAT (UEW) 
• Biblioteka Regionalisty – numer specjalny czasopisma (40 pkt.) – koszt procesu wydawniczego: bezpłatny (UEW)
• Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development (100 pkt.) - koszt procesu wydawniczego: bezpłatny (UW) 
• Prace Geograficzne UJ (70 pkt.) – koszt procesu wydawniczego: bezpłatny 
• Prace i Studia Geograficzne (70 pkt.) - koszt procesu wydawniczego: bezpłatny (UW) 
• Prace Naukowe UEW (70 pkt.) – koszt procesu wydawniczego: 300 zł + VAT (UEW) 
• Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna (70 pkt.) - koszt procesu wydawniczego: bezpłatny (UAM),
• Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna - numer specjalny czasopisma (70 pkt.) - koszt procesu wydawniczego: ok. 35 zł za stronę czarno-białą tekstu (UAM) 
• Quaestiones Geographicae (100 pkt.) - koszt procesu wydawniczego: bezpłatny (UAM) 

Zapraszamy do publikowania w pokonferencyjnym numerze specjalnym czasopisma Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna pt. Regionalne i lokalne zasoby oraz przewagi w świetle współczesnych megatrendów. Maszynopisy można składać do 31 grudnia 2023 r.; numer jest płatny (orientacyjny koszt: ok. 35 zł za stronę czarno-białą tekstu). Prosimy o przesyłanie maszynopisu na adres biulreg@amu.edu.pl z dopiskiem numer specjalny POLREG; wytyczne do przygotowania maszynopisu mogą Państwo znaleźć na stronie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/about/submissions. Faktury zostają wystawione autorom po uzyskaniu pozytywnych recenzji. W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu pod adresem alicja.zakrzewska-poltorak@ue.wroc.pl 

Zapraszamy również do publikowania w specjalnym numerze czasopisma Biblioteka Regionalisty (języki publikacji: polski i angielski). Termin składania artykułów: do 30.06.2024 r., koszt procesu wydawniczego: bezpłatny 

W przypadku ogólnych pytań, prosimy o kontakt z sekretarzem POLREG 2023, mgrem Jakubem Sokołowskim: jakub.sokolowski@ue.wroc.pl 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem