Uczelnia 2.0

Reforma Szkolnictwa Wyższego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Kalendarium wg Ustawy 2.0

30 listopad 2018

złożenie przez pracowników oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie

grudzień 2018

ogłoszenie Rozporządzenia MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
ogłoszenie wyników konkursu „wsparcie dla czasopism naukowych”

31 grudnia 2018

złożenie oświadczenia upoważniającego zaliczenie pracownika do liczby N

15 stycznia 2019

wprowadzenie przez UEW informacji ze złożonych oświadczeń do systemu POL-on

31 stycznia 2019

złożenie do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oświadczenia w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do nadawania stopni naukowych do odpowiedniej dyscypliny

marzec 2019

publikacja przez MNiSW listy czasopism i wydawców

30 kwietnia 2019

koniec okresu wszczynania przewodów doktorskich i postępowań awansowych wg dotychczasowych zasad

1 maja 2019

stopnie naukowe nadawane są w nowych dyscyplinach

1 maja - 30 września 2019

okres, w którym nie będzie można wszczynać postępowań o nadanie stopni naukowych i tytułu profesora

31 maja 2019

ogłoszenie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej

30 czerwca 2019

powołanie pierwszej Rady Uczelni

1 października 2019

wejście w życie nowego
  • Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Regulaminu pracy
  • Regulaminu studiów
  • Regulaminu świadczeń dla studentów
  • Regulaminu szkoły doktorskiej
  • Programów studiów
  • Procedury w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego
Przyporządkowanie kierunków studiów do dyscyplin naukowych. Połączenie kierunków: Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość

1 stycznia 2020

wejście w życie nowego regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

30 września 2020

dostosowanie umów o pracę do Statutu i przepisów ustawy 2.0

30 września 2020

termin złożenia do KEN wniosku o ekspercką ocenę 5 wybranych monografii w ewaluowanej dyscyplinie, wydanych w latach 2017 - 2020 przez wydawnictwa nieujęte w ministerialnym wykazie wydawców

31 grudnia 2021

przewody doktorskie oraz postępowania awansowe wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 i niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 odpowiednio zamyka się albo umarza się

1 stycznia 2022

rozpoczęcie pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za okres 2017 - 2021

31 lipca 2022

ostateczny termin wydania przez Ministra decyzji o przyznanej kategorii naukowej


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem