Aktualności

10.06.2019
Dnia 10.06.2019 Senat UEW uchwalił nowy Statut Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [PDF]. Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2019.
Więcej informacji tutaj

25.04.2019
Dnia 28.03.2019 Senat UEW powołał pierwszą Radę Uczelni. Członkami Rady Uczelni są:
  • Piotr Krupa, prezes Zarządu KRUK S.A. - przewodniczący
  • Marcin Czyczerski, prezes Zarządu CCC S.A.
  • Krzysztof Domarecki, prezes Zarządu SELENA FM S.A.
  • Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Grzegorz Krzos, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Sylwia Wrona, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Agata Martyniszyn - przewodnicząca Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Więcej informacji tutaj

15.04.2019
Dnia 15.04.2019 JM Rektor UEW zarządzeniem nr 24/2019 utworzył Szkołę Doktorską Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Funkcję Dziekana Szkoły Doktorskiej pełni prof. dr hab. Czesław Zając.

02.04.2019
Dnia 28.03.2019 MNiSW opublikowało wyniki konkursu ogłoszonego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Lista czasopism zakwalifikowanych do finansowania obejmuje 500 tytułów. Szczegóły dostępne są na stronie ministerstwa. Lista czasopism i zasady punktacji dostępne są w zakładce ewaluacja.

11.03.2019
Dnia 11.03.2019 obyło się kolejne z serii spotkanie władz uczelni z pracownikami UEW. Podczas spotkania J.M. Rektor UEW prof. Andrzej Kaleta prezentował założenia projektu statutu i wynikające z niego zmiany organizacyjne i ustrojowe UEW związane z wdrażaniem ustawy 2.0. Nowy statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2019. Uwagi dotyczące propozycji zaprezentowanych na spotkaniu można zgłaszać na adres: rektor@ue.wroc.pl.

06.03.2019
Dnia 06.03.2019 obyło się spotkanie kierowników katedr reprezentujących na UEW Nauki o zarządzaniu i jakości, Nauki chemiczne, oraz Technologię żywności i żywienia z Panem Prorektorem ds. nauki prof. J. Niemczykiem. Podczas spotkania zostały zaprezentowane zasady ewaluacji jakości działalności naukowej oraz kryteria oceny osiągnięć naukowych pracowników prowadzących działalność naukową we wspomnianych dyscyplinach. Prezentacja ze spotkania dostępna jest tutaj

23.01.2019
Dnia 18.01.2019 komunikatem MNiSW została opublikowana lista wydawców. Lista wydawców w formacie pdf oraz przewidywane w projekcie rozporządzenia o ewaluacji zasady punktacji publikacji w wydawnictwach z listy dostępne są w zakładce ewaluacja. Uprzejmie informujemy, że Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zostało uwzględnione na liście wydawców na poziomie pierwszym.

13.12.2018
Dnia 3.12.2018 mocą Zarządzenia Rektora nr 94/2018 została powołana na UEW Komisja Rektorska ds. Opracowania Projektu Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W skład Komisji Rektorskiej wchodzą: prof. dr hab. Andrzej Kaleta - przewodniczący, prof. dr hab. Jerzy Niemczyk, prof. dr hab. inż. Edmund Cibis, prof. dr hab. Bogusława Drelich - Skulska, dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE, prof. dr hab. Ewa Stańczyk - Hugiet, prof. dr hab. Czesław Zając, dr hab. inż. Andrzej Okruszek, prof. UE, dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE, dr hab. Tadeusz Kocowski, prof. UE, dr Janusz Kaspryszyn, mgr Artur Bugaj.
Zgodnie z Ustawą 2.0 nowy statut UEW wchodzi w życie 1.10.2019.

13.12.2018
Dnia 10.12.2018 odbyło się spotkanie władz uczelni z pracownikami UEW. Podczas spotkania JM Rektor prof. A. Kaleta przedstawił kierunki zmian organizacyjnych na uczelni, które odpowiadają na wyzwania stojące przed UEW w związku z wdrażaniem reformy systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Po prezentacji, na pytania pracowników odpowiadali: JM Rektor prof. A. Kaleta oraz Prorektor ds. nauki prof. J. Niemczyk. Prezentacja ze spotkania została rozesłana do wszystkich pracowników Komunikacją Wewnętrzną. Uwagi i pytania dotyczące proponowanych zmian prosimy zgłaszać na adres rektor@ue.wroc.pl

15.11.2018
MNiSW opublikowało projekt listy czasopism wraz z przypisanymi do czasopism dyscyplinami. Lista w formacie .xlsx do pobrania tutaj. Komunikat MNiSW w sprawie konsultacji projektu przypisania dyscyplin do czasopism.

15.11.2018
MNiSW opublikowało Rozporządzenie z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Komunikat MNiSW na temat zasad sporządzania wykazów. Rozporządzenie do pobrania tutaj

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem