Lista czasopism i wydawców

Projekt listy czasopism MNiSW wraz z przypisanymi dyscyplinami opublikowany przez MNiSW 30.10.2018.

Załączony plik składa się z 12 arkuszy: w arkuszu lista MNiSW znajdują się czasopisma z listy MNiSW ze wszystkich dziedzin nauki, a w arkuszach Ekonomia i finanse (EiF), Nauki o zarządzaniu i jakości (Z), Technologia żywności i żywienia (TŻŻ) znajdują się czasopisma z listy MNiSW przypisane do tych dyscyplin. W kolejnych arkuszach znajdują się czasopisma z interdyscyplinarnych obszarów badawczych prowadzonych na UEW: EiF oraz Z, EiF oraz Geografia społeczno-gospodarcza i gospodarka przestrzenna, EiF oraz Matematyka, EiF oraz Nauki prawne, Z oraz Informatyka techniczna i telekomunikacja, Z oraz TŻŻ, Z oraz Nauki prawne, TŻŻ oraz Nauki chemiczne.
Ostateczna lista MNiSW zostanie powiększona o krajowe czasopisma, które uzyskają wsparcie z programu "Wsparcie dla czasopism naukowych". Konkurs będzie rozstrzygnięty w grudniu 2018 rok.
Za publikację artykułu w czasopismach z powyższej listy od 2019 roku zostaną przydzielone punkty od 20 do 200, w zależności od prestiżu czasopisma. Czasopismom z programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” oraz zagranicznym czasopismom wyselekcjonowanym z bazy ERIH+ przez zespoły powołane dla dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, dziedzinie nauk społecznych i dziedzinie nauk teologicznych będzie przypisywana wyjściową wartość punktową wysokości 20 punktów. Czasopisma poza listą MNiSW będą punktowane ryczałtem w wysokości 5 pkt.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem