Szkolenia

Przed zapisaniem się na szkolenie, prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkoleń oferowanych przez COBN:

RegulaminSzkolenia aktualne


NVivo warsztat z obsługi programu do komputerowej analizy danych jakościowych

ban_nvivomale

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników kursu z możliwościami oraz sposobami wykorzystania programu NVivo służącego do wspomagania analizy danych jakościowych. Warsztat skierowany jest przede wszystkim do badaczy, którzy dopiero chcą spróbować swoich sił w realizacji własnych projektów badawczych z wykorzystaniem programów CAQDA. Główny nacisk zostanie położony na zaznajomieniu uczestników ze środowiskiem oprogramowania NVivo oraz wskazaniem sposobów wykorzystania najważniejszych funkcji programu podczas realizacji projektu badawczego opartego na metodologii teorii ugruntowanej.

Zakres warsztatu
• Przygotowanie materiału do analizy z wykorzystaniem CAQDAS;
• Tworzenie plików i importowanie danych;
• Wstępne etapy analizy, fragmentacja danych i kodowanie otwarte;
• Posługiwanie się kodami, przeszukiwanie poprzez kody i praca z listą kodów;
• Kodowanie selektywne, tworzenie kategorii i przyporządkowywanie kodów;
• Sortowanie i organizacja zbiorów kategorii, prowadzenie memos w analizie;
• Tworzenie map pojęciowych i diagramów integrujących;
• Eksportowanie wyników analizy danych.

Czas trwania: 8 godzin akademickich + 45 min na przerwy (w tym jedną 30 minutową na obiad).

Prowadzący: dr Jakub Niedbalski
Data: piątek 26.04.2019
Godziny: 9:00 – 15:30
Miejsce: 307 Z

Ważna informacja: Aby wziąć udział w szkoleniu należy zabrać ze sobą laptop (preferowane oprogramowanie Windows) wraz z ZAINSTALOWANYM PROGRAMEM NVivo.
Wersja testowa dostępna jest na: https://www.nvivo.pl/?wersja-testowa-programu,9

Zapisy: https://forms.gle/hcpazbwM9AHAmuTZA

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na kurs uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

Napiszę PRELUDIUM w 2019 r.

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora, do udziału w kursie poświęconym przygotowaniu wniosku grantowego PRELUDIUM 17. Podczas warsztatów przewidziana jest praca nad własną koncepcją badawczą. Zapewniamy pomoc merytoryczną i formalną.

Kurs składa się z czterech spotkań warsztatowych:
15.04 16:30-18:00 - Przedstawienie założeń oraz podstawowe informacje o Preludium.   
13.05 16:30-18:00 - Zaplanowanie celu, zadań i hipotez badawczych własnego projektu badawczego.
20.05 16:30-18:00 - Sporządzenie wykresu Gantta i kosztorysu projektu.
27.05 16:30-18:00 - Samodzielne przygotowanie wniosku badawczego Preludium w systemie elektronicznym.

Ważna informacje: Uczestnicy zobowiązani są do udziału we wszystkich spotkaniach oraz podpisania oświadczenia o tajności tematów i pomysłów innych osób biorących udział w kursie.

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na kurs uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

Miejsce spotkań: 406 H

Link do zapisów: https://forms.gle/UQJDdcBgZzK233Q46

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu: cobn@ue.wroc.pl

Informacje na temat konkursu PRELUDIUM 17 na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17


preluduim_17_png


Szkolenia zrealizowane


Spotkania z przedstawicielami NCN


Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne prowadzone przez koordynatorów dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki:

1. o konkursach oferowanych przez NCN oraz dobrych praktykach pisania wniosków grantowych (dla pracowników naukowych) (2P);
2. dotyczące rozliczania projektów (dla pracowników administracyjnych) (3W).

Data: 04.04.2019 (czwartek)

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny
ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław

1. Szkolenia dedykowane pracownikom naukowym - budynek P (wejście od ul. Wielkiej) sala wykładowa 2.

Godziny: 12:00-16:00

2. Szkolenia dedykowane pracownikom administracyjnym - budynek W (biblioteki głównej, wejście od ul. Wielkiej) sala 3.

Godziny: 16:00-18:00

Osoba prowadząca szkolenie dla pracowników naukowych: dr Małgorzata Jacobs (Narodowe Centrum Nauki).
Koordynator dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce.

Link do zapisów: https://goo.gl/forms/d8iLbqI6ixPYLtHi2

Badania jakościowe - wykład i warsztaty

Kurs składa się z części wykładowej oraz trzech spotkań warsztatowych.

Jego celem jest podniesienie umiejętności naukowców na temat metod jakościowych poprzez:

•    przekazanie wiedzy z zakresu projektowania, moderacji i analizy wyników / raportowania badań jakościowych

•    trening umiejętności w zakresie projektowania i prowadzenia badań jakościowych

•    miejsce badań jakościowych w problemie badawczym oraz relacja do metod ilościowych

•    wykorzystanie metod jakościowych w badaniach z obszaru nauk ekonomicznych (ekonomia, zarzadzanie, finanse)

•    projekt badania jakościowego a wnioski grantowe – wycena i prezentacja z uwzględnieniem analizy wyników badań własnych (dane uczestników szkolenia).

Termin i miejsce:

Wykład wspólny dla dwóch grup:

7.12.2018 - wykład 11:00-15:00 Styś A

Warsztaty grupa 1:

10.12.2018 - warsztat 1 11:00-15:00, 122D

11.12.2018 - warsztat 2 11:00-15:00 104 E

14.12.2018 - warsztat 3 11:00-15:00 206 A

Warsztaty grupa 2:

17.12.2018 - warsztat 1 11:00-15:00, 122D

20.12.2018 - warsztat 2 11:00-15:00 10 A

21.12.2018 - warsztat 3 11:00-15:00 122 D

Liczba miejsc ograniczona. O zapisaniu na kurs zostaną Państwo poinformowani mailowo zaraz po zamknięciu zapisów.

Zapisy zakończone.

Chęć udziału w nowej edycji wraz z preferowanymi dniami tygodnia i porą (od 8:00 do 15:00, lub po 15:00) proszę zgłaszać na adres ewa.popowicz@ue.wroc.pl


Perspektywy i rozwój kariery naukowej - spotkanie dla pracowników naukowych i doktorantów

Spotkanie będzie dotyczyło zarządzania rozwojem kariery naukowej w naukach ekonomicznych. W szczególności dedykowane jest osobom szukających efektywnych ścieżek rozwoju naukowego oraz będących kierownikami zespołów czy będących mentorami naukowymi.

Podczas konwersatorium zapoznają się Państwo z najlepszymi praktykami w obszarze:

•    metod planowania kariery naukowej

•    rozwoju potencjału naukowego młodej kadry

•    zarządzania ścieżkami rozwoju doświadczonych naukowców

•    technik weryfikacji atrakcyjności naukowej realizowanych tematów badawczych

•    najlepszych praktyk na wsparcie instytucjonalne kadr naukowych funkcjonujących na renomowanych uczelniach w Polsce i zagranicą

•    form aktywności naukowych oraz programów mobilnościowych, z których warto korzystać

•    efektywnego budowania sieci kontaktów w środowisku międzynarodowym

•    szkoleń najefektywniej usprawniających warsztat badacza

Sylwetka eksperta

Prof. Dariusz Jemielniak – polski teoretyk zarządzania, profesor nauk ekonomicznych specjalizujący się w zarządzaniu wysokimi technologiami i organizacjami otwartej współpracy, kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego oraz centrum badawczego CROW w Akademii Leona Koźmińskiego, założyciel grupy badawczej NeRDS. Profesor wizytujący m.in. na Cornell University, Harvard University, University of California Berkeley, Harvard Law School, Massachusetts Institute of Technology. Stypendysta m.in. Collegium Invisibile, Fundacji Nauki Polskiej, Fundacji Fulbrighta, Fundacji Kościuszkowskiej. Od 2011 członek Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. W 2012 został członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN na kadencję 2012–2017. W 2014 został powołany do Komitetu Polityki Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czas i miejsce spotkania:

Data: 28.11.2018

Godzina: 15:00,

Miejsce: budynek A, sala 1 A

Formularz zapisów:

https://goo.gl/forms/1w0BeM5f7m1iSM5T2


Warsztaty komputerowe - Wprowadzenie do bazy Web of Science

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Centrum Obsługi Badań Naukowych zapraszają na warsztaty komputerowe dotyczące bazy Web of Science. Program obejmuje:

1.    Wprowadzenie do bazy bibliograficzno-abstraktowej Web of Science Core Collection:

•    wyszukiwanie i filtrowanie wyników

•    analiza wyników

•    wyszukiwanie publikacji cytowanych

•    tworzenie powiadomień i zapisywanie historii wyszukiwania

•    zarządzanie wynikami

2.    Baza Journal Citation Reports - baza cytowań czasopism:

•    wyszukiwanie czasopism w bazie

•    ranking czasopism

•    podstawowe wskaźniki bibliometryczne dla czasopism i ich zastosowanie

Terminy do wyboru:

15.11.2018 - godz. 12:00-13:30

23.11.2018 - godz.16:00-17:30

Miejsce:

Budynek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego

Budynek W, sale W1 i W2.

Formularz zapisów: https://goo.gl/forms/7wU2ievzCvh6UtJp2


Szkolenia z metod ilościowych - Kurs I - 3 TURA

KURS I

1. Przygotowanie badania ankietowego.

Dr Cyprian Kozyra, 08.11.2018, godz. 10:00 – 14:30, sala 406 H.

2. Projektowanie próby badawczej.

Dr Cyprian Kozyra, 14.11.2018, godz. 10:00 – 14:30, 408 H.

3. Podstawowe analizy danych ilościowych.

Dr Aleksandra Szpulak, 23.11.2018, godz. 10:00 – 14:30, 406 H.

4. Podstawowe analizy danych jakościowych.

Dr Aleksandra Szpulak, 30.11.2018, godz. 10:00 – 14:30, 408 H.


Zapisy zakończone.


Szkolenia z metod ilościowych - Kursy II-IV (1,2,3 TURA)

KURS II - Zmienne losowe i wybrane rozkłady, dr Agnieszka Marciniuk:

12.12.2018, 8:30 – 14:30, 408 H

KURS III - Elementy teorii estymacji, dr Wioletta Wolańska:

13.12.2018, 9:00-13:30, 002 Z

KURS IV - Wnioskowanie statystyczne, dr Katarzyna Ostasiewicz:

21.12.2018, 8:30-14:30, 408 H – >  Termin przeniesiony na 14.12.2018 8:30-14:30 007Z

Formularz zapisów: https://goo.gl/forms/4MEzmGFTWuSzCMIf1


Szkolenia z metod ilościowych - Kurs I-IV dla pracowników Wydziału I-E

KURS I:

1. Przygotowanie badania ankietowego.

Dr Cyprian Kozyra, 30.10.2018, godz. 10:00 – 14:30, sala 408 H.

2. Projektowanie próby badawczej.

Dr Cyprian Kozyra, 06.11.2018, godz. 10:00 – 14:30, 408 H.

3. Podstawowe analizy danych ilościowych.

Dr Aleksandra Szpulak, 09.11.2018, godz. 10:00 – 14:30, 007 Z.

4. Podstawowe analizy danych jakościowych.

Dr Aleksandra Szpulak, 16.11.2018, godz. 10:00 – 14:30, 007 Z.

KURS II - Zmienne losowe i wybrane rozkłady.

Dr Agnieszka Marciniuk, 23.11.2018, 8:30 – 14:30, 007 Z.

KURS III - Elementy teorii estymacji.

Dr Wioletta Wolańska, 29.11.2018 9:00-13:30, 002 Z.

KURS IV - Wnioskowanie statystyczne, dr Katarzyna Ostasiewicz.

14.12.2018, 8:30 – 14:30, 007 Z.


Zapisy zakończone.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem