Szkolenia

Przed zapisaniem się na szkolenie, prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkoleń oferowanych przez COBN:

RegulaminSzkolenia aktualne


Szkolenia dotyczące projektów naukowych

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza do udziału w szkoleniu dotyczącym projektów naukowych. Zagadnienia poruszane na spotkaniu:

1.    Ewaluacja działalności naukowej – nowe zasady oceny działalności naukowej;
2.    Zasady zatrudniania i wynagradzania w projektach oraz regulamin wynagradzania;
3.    Zasady rozliczania i raportowania projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków funduszy strukturalnych;
4.    Zasady realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków NCN;
5.    Pozyskiwanie, planowanie, rozliczanie i księgowanie subwencji MNISW.

Szkolenia przeprowadzi pan Wawrzyniec Stańczyk. Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem zarówno szkoleniowym, jak i w zakresie kontroli prawidłowości wykorzystania środków na naukę.

Szkolenie jest dedykowane zespołom administracyjnym, jednak do udziału zapraszamy również pracowników badawczo-dydaktycznych.

Termin: piątek, 6.09.2019.
Godziny: 9:00-15:00
Zapisy: https://forms.gle/GBdumEKFrWqTLDJd6

Rekrutacja uzupełniająca. Liczba miejsc ograniczona.


Szkolenia zrealizowane


Practical advice on how to publish - seminarium

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza do udziału w seminarium dotyczącym publikowania w międzynarodowych czasopismach.

Termin: piątek, 14 czerwca 2019
Godzina: 11:00-14:00
Miejsce: 2 P
Zapisy: https://forms.gle/zzxSndAqf6Xs7HP38

Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim.
 
Spotkanie poprowadzi: prof. Michael Haenlein, który pracuje na stanowisku profesora w filii ESCP w Paryżu, jest również Dyrektorem Naukowym ESCP Europe - Centrum badań nad Big Data, Prodziekanem ds. studiów doktoranckich. Według Google Scholar dorobek profesora plasuje się na 75 pozycji w wśród najczęściej cytowanych naukowców: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=U8EpCO8AAAAJ

Artykuły M. Haenleina zostały opublikowane m.in. w: Journal of Marketing, International Journal of Research in Marketing (IJRM), European Management Journal, Business Horizons and the California Management Review. Od 2012 do 2015 był Redaktorem Naczelnym European Management Journal. Obecnie jest Redaktorem Tematycznym w Journal of Marketing, Redaktorem w International Journal of Research in Marketing oraz  Redaktorem Współpracującym w Journal of Management Analytics.

Seminarium jest spotkaniem otwartym, bez limitu miejsc.  

seminarium

Mendeley - warsztat praktyczny

Biblioteka Główna oraz Centrum Obsługi Badań Naukowych zapraszają pracowników oraz doktorantów na praktyczny warsztat z Mendeleya.

Podczas warsztatu dowiedzą się Państwo:
- Do czego służy Mendeley
- Jak pobierać metadane
- W jaki sposób zarządzać dokumentami w biblioteczce
- Jak pracować z publikacją
- Jak automatycznie tworzyć i formatować przypisy oraz bibliografię

Szkolenia odbędą się w sali 7 Z.

Prosimy o zabranie ze sobą własnych laptopów z zainstalowanym programem Mendeley, dostępnym na stronie:
https://www.mendeley.com/download-desktop/ 

Zajęcia odbędą się w czterech terminach do wyboru:
15.05 godz. 12:30-14:00
17.05 godz. 15:30-17:00
05.06 godz. 12:30-14:00
17.06 godz. 12:30-14:00

Zapisy: https://forms.gle/K8kVVTftG8kt1zGY6
Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się na warsztaty osoby zostaną powiadomione mailowo.

mendeley_plakatSpotkanie dotyczące aplikowania o granty NCN

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza wszystkich pracowników naukowych oraz doktorantów na spotkanie dotyczące zasad aplikowania o granty w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

W trakcie spotkania dowiecie się Państwo:
-jak przygotować wniosek uwzględniając kwestie formalne i merytoryczne,
-jak skonstruować budżet projektu,
-na co zwracają uwagę eksperci decydujący o przyznaniu grantu ze środków NCN.

Obecnie otwarte konkursy to OPUS 17 i PRELUDIUM 17 (termin zgłoszeń mija 17 czerwca), MOZART (nabór ciągły).
W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie naboru na wnioski w ramach konkursów: MINIATURA, SONATA i MAESTRO.

Szczegóły dostępne na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Terminy i miejsce spotkania:
Środa 29.05.2019 w godzinach 14:00-16:00, sala 213 A

Zapisy: https://forms.gle/Fq6UcjhgevEBS78e6

spotkanie_ncn_29.05_1

Web of Science - warsztat praktyczny

Biblioteka Główna oraz Centrum Obsługi Badań Naukowych zapraszają pracowników oraz doktorantów na praktyczny warsztat z bazy Web of Science.

Podczas warsztatu zapoznają się Państwo:
- funkcjami bazy bibliograficzno-abstraktowej,
- wyszukiwaniem, filtrowaniem, analizą wyników,
- cytowaniami oraz indeksem Hirscha,
- Journal Citation Reports,
- podstawowymi wskaźnikami bibliometrycznymi dla czasopism i ich zastosowaniem.

Szkolenia odbędą się w sali 7 Z.

Rekomendujemy zabranie ze sobą własnych laptopów z dostępem do sieci wifi.

Zajęcia odbędą się 29.05 w godz. 12:30-14:00.

Zapisy: https://forms.gle/MWV4B9n4PuLD4X2P9
Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się na warsztaty osoby zostaną powiadomione mailowo.

wos_png

Scopus - warsztaty praktyczny

Biblioteka Główna oraz Centrum Obsługi Badań Naukowych zapraszają pracowników oraz doktorantów na praktyczny warsztat z bazy Scopus.

Podczas warsztatu poznają Państwo:
– ogólne informacje o bazie,
– jak formułować kryteria wyszukiwania,
– jak wyszukiwać profile autorów oraz instytucji,
– gdzie znaleźć informacje o cytowaniach oraz indeksie Hirscha,
– jak dokonać analizy źródeł,
– jakie parametry bibliometryczne są wykorzystywane.

Szkolenia odbędą się w sali 7 Z.

Rekomendujemy zabranie ze sobą własnych laptopów z dostępem do sieci wifi.

Zajęcia odbędą się w dwóch terminach do wyboru:
22.05 godz. 12:30-14:00
24.05 godz. 15:30-17:00

Zapisy: https://forms.gle/w68AwL2EG9LeLaoKA
Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się na warsztaty osoby zostaną powiadomione mailowo.

scopus

Standardy pisania artykułów do prestiżowych czasopism - seminarium

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza do udziału w seminarium pt.: Standardy pisania artykułów do prestiżowych czasopism.

Celem seminarium będzie przedstawienie kwestii dotyczących opracowywania artykułów naukowych spełniających wymogi najbardziej prestiżowych czasopism.
Uczestnicy seminarium uzyskają odpowiedź na trzy zasadnicze pytania:
    1. Jak przygotować się do napisania artykułu naukowego?
    2. Jaki jest schemat prezentacji artykułu naukowego?
    3. Jak odnosić się do uwag recenzentów i  redaktora?
 
Spotkanie poprowadzi: prof. dr hab. Ewa Ziemba, redaktor naczelna „Journal of Economics and Management", doświadczona redaktor oraz recenzentka w kilkudziesięciu zagranicznych czasopismach naukowych indeksowanych w WoS i Scopus, oraz wielokrotnie nagradzana autorka artykułów naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach.

Termin: piątek, 24 maja 2019
Godzina: 11:00
Miejsce: 2 P

Zapisy: https://forms.gle/3McdrLNEHYDwW7bPA

Seminarium jest spotkaniem otwartym, bez limitu miejsc.

standardy_pisania_artykulow_do_prestizowych_czasopismBadania jakościowe - warsztat praktyczny

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza na warsztat praktyczny dotyczący badań jakościowych.

Warsztat odbędzie się 10 maja 2019 w godzinach 9:00-14:00.
Miejsce warsztatów: 817 Z
Zapisy zakończone.
NOWA GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10:00

Agenda spotkania:
1. Wstęp - wykorzystanie metod jakościowych.
2. Wyznaczniki wiarygodności i rzetelności badań jakościowych. Czy w badaniach jakościowych można mówić o rygorze metodologicznym?
3. Gromadzenie danych: główne wyzwania, błędy i możliwości.
4. Typowe sposoby analizy i interpretacji danych w badaniach ilościowych. Przechodzenie od danych do abstrakcyjnych konstruktów .
5. Gromadzenie i analiza danych: co można, a czego nie powinno się robić w badaniach jakościowych.

Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się na warsztaty osoby zostaną powiadomione mailowo.


badania_jakosciowe_10.05_1

NVivo warsztat z obsługi programu do komputerowej analizy danych jakościowych

ban_nvivomale

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników kursu z możliwościami oraz sposobami wykorzystania programu NVivo służącego do wspomagania analizy danych jakościowych. Warsztat skierowany jest przede wszystkim do badaczy, którzy dopiero chcą spróbować swoich sił w realizacji własnych projektów badawczych z wykorzystaniem programów CAQDA. Główny nacisk zostanie położony na zaznajomieniu uczestników ze środowiskiem oprogramowania NVivo oraz wskazaniem sposobów wykorzystania najważniejszych funkcji programu podczas realizacji projektu badawczego opartego na metodologii teorii ugruntowanej.

Zakres warsztatu
• Przygotowanie materiału do analizy z wykorzystaniem CAQDAS;
• Tworzenie plików i importowanie danych;
• Wstępne etapy analizy, fragmentacja danych i kodowanie otwarte;
• Posługiwanie się kodami, przeszukiwanie poprzez kody i praca z listą kodów;
• Kodowanie selektywne, tworzenie kategorii i przyporządkowywanie kodów;
• Sortowanie i organizacja zbiorów kategorii, prowadzenie memos w analizie;
• Tworzenie map pojęciowych i diagramów integrujących;
• Eksportowanie wyników analizy danych.

Czas trwania: 8 godzin akademickich + 45 min na przerwy (w tym jedną 30 minutową na obiad).

Prowadzący: dr Jakub Niedbalski
Daty do wyboru:
-piątek 10.05.2019
-piątek 24.05.2019 (zapisy zakończone)

Godziny: 9:00 – 15:30
Miejsce: 307 Z

Ważna informacja: Aby wziąć udział w szkoleniu należy zabrać ze sobą laptop (preferowane oprogramowanie Windows) wraz z ZAINSTALOWANYM PROGRAMEM NVivo.
Wersja testowa dostępna jest na: https://www.nvivo.pl/?wersja-testowa-programu,9

Zapisy: https://forms.gle/Cic1zy6eJLACnp6eA

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na kurs uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

Napiszę PRELUDIUM w 2019 r.

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora, do udziału w kursie poświęconym przygotowaniu wniosku grantowego PRELUDIUM 17. Podczas warsztatów przewidziana jest praca nad własną koncepcją badawczą. Zapewniamy pomoc merytoryczną i formalną.

Kurs składa się z czterech spotkań warsztatowych:
15.04 16:30-18:00 - Przedstawienie założeń oraz podstawowe informacje o Preludium.   
13.05 16:30-18:00 - Zaplanowanie celu, zadań i hipotez badawczych własnego projektu badawczego.
20.05 16:30-18:00 - Sporządzenie wykresu Gantta i kosztorysu projektu.
27.05 16:30-18:00 - Samodzielne przygotowanie wniosku badawczego Preludium w systemie elektronicznym.

Ważna informacje: Uczestnicy zobowiązani są do udziału we wszystkich spotkaniach oraz podpisania oświadczenia o tajności tematów i pomysłów innych osób biorących udział w kursie.

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na kurs uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

Miejsce spotkań: 406 H

Link do zapisów: https://forms.gle/UQJDdcBgZzK233Q46

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu: cobn@ue.wroc.pl

Informacje na temat konkursu PRELUDIUM 17 na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17


preluduim_17_png

Multiwyszukiwarka - warsztat praktyczny

Biblioteka Główna oraz Centrum Obsługi Badań Naukowych zapraszają pracowników oraz doktorantów na praktyczny warsztat z Multiwyszukiwarki.

Podczas warsztatu dowiedzą się Państwo:
-Jak efektywnie wyszukiwać artykuły na przykładzie konkretnego hasła.
-Jakie sprawnie posługiwać się filtrami.
-Jak wykorzystać bazy pełnotekstowe na przykładzie SAGE.
-Jak posługiwać się operatorami logicznymi w wyszukiwaniu zaawansowanym.

Zajęcia odbędą się w dwóch terminach do wyboru:
08.05 godz. 12:30-14:00
10.05 godz. 15:30-17:00

Szkolenia odbędą się w sali 7 Z.
Zalecane jest zabranie własnych komputerów.

Zapisy: https://forms.gle/P8fvUnvbtiuqnPo68
Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się na warsztaty osoby zostaną powiadomione mailowo.

Zapisy trwają od 18.04-06.05.2019
does_your_business_need_attention_
Spotkania z przedstawicielami NCN


Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne prowadzone przez koordynatorów dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki:

1. o konkursach oferowanych przez NCN oraz dobrych praktykach pisania wniosków grantowych (dla pracowników naukowych) (2P);
2. dotyczące rozliczania projektów (dla pracowników administracyjnych) (3W).

Data: 04.04.2019 (czwartek)

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny
ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław

1. Szkolenia dedykowane pracownikom naukowym - budynek P (wejście od ul. Wielkiej) sala wykładowa 2.

Godziny: 12:00-16:00

2. Szkolenia dedykowane pracownikom administracyjnym - budynek W (biblioteki głównej, wejście od ul. Wielkiej) sala 3.

Godziny: 16:00-18:00

Osoba prowadząca szkolenie dla pracowników naukowych: dr Małgorzata Jacobs (Narodowe Centrum Nauki).
Koordynator dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce.

Link do zapisów: https://goo.gl/forms/d8iLbqI6ixPYLtHi2

Badania jakościowe - wykład i warsztaty

Kurs składa się z części wykładowej oraz trzech spotkań warsztatowych.

Jego celem jest podniesienie umiejętności naukowców na temat metod jakościowych poprzez:

•    przekazanie wiedzy z zakresu projektowania, moderacji i analizy wyników / raportowania badań jakościowych

•    trening umiejętności w zakresie projektowania i prowadzenia badań jakościowych

•    miejsce badań jakościowych w problemie badawczym oraz relacja do metod ilościowych

•    wykorzystanie metod jakościowych w badaniach z obszaru nauk ekonomicznych (ekonomia, zarzadzanie, finanse)

•    projekt badania jakościowego a wnioski grantowe – wycena i prezentacja z uwzględnieniem analizy wyników badań własnych (dane uczestników szkolenia).

Termin i miejsce:

Wykład wspólny dla dwóch grup:

7.12.2018 - wykład 11:00-15:00 Styś A

Warsztaty grupa 1:

10.12.2018 - warsztat 1 11:00-15:00, 122D

11.12.2018 - warsztat 2 11:00-15:00 104 E

14.12.2018 - warsztat 3 11:00-15:00 206 A

Warsztaty grupa 2:

17.12.2018 - warsztat 1 11:00-15:00, 122D

20.12.2018 - warsztat 2 11:00-15:00 10 A

21.12.2018 - warsztat 3 11:00-15:00 122 D

Liczba miejsc ograniczona. O zapisaniu na kurs zostaną Państwo poinformowani mailowo zaraz po zamknięciu zapisów.

Zapisy zakończone.

Chęć udziału w nowej edycji wraz z preferowanymi dniami tygodnia i porą (od 8:00 do 15:00, lub po 15:00) proszę zgłaszać na adres ewa.popowicz@ue.wroc.pl


Perspektywy i rozwój kariery naukowej - spotkanie dla pracowników naukowych i doktorantów

Spotkanie będzie dotyczyło zarządzania rozwojem kariery naukowej w naukach ekonomicznych. W szczególności dedykowane jest osobom szukających efektywnych ścieżek rozwoju naukowego oraz będących kierownikami zespołów czy będących mentorami naukowymi.

Podczas konwersatorium zapoznają się Państwo z najlepszymi praktykami w obszarze:

•    metod planowania kariery naukowej

•    rozwoju potencjału naukowego młodej kadry

•    zarządzania ścieżkami rozwoju doświadczonych naukowców

•    technik weryfikacji atrakcyjności naukowej realizowanych tematów badawczych

•    najlepszych praktyk na wsparcie instytucjonalne kadr naukowych funkcjonujących na renomowanych uczelniach w Polsce i zagranicą

•    form aktywności naukowych oraz programów mobilnościowych, z których warto korzystać

•    efektywnego budowania sieci kontaktów w środowisku międzynarodowym

•    szkoleń najefektywniej usprawniających warsztat badacza

Sylwetka eksperta

Prof. Dariusz Jemielniak – polski teoretyk zarządzania, profesor nauk ekonomicznych specjalizujący się w zarządzaniu wysokimi technologiami i organizacjami otwartej współpracy, kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego oraz centrum badawczego CROW w Akademii Leona Koźmińskiego, założyciel grupy badawczej NeRDS. Profesor wizytujący m.in. na Cornell University, Harvard University, University of California Berkeley, Harvard Law School, Massachusetts Institute of Technology. Stypendysta m.in. Collegium Invisibile, Fundacji Nauki Polskiej, Fundacji Fulbrighta, Fundacji Kościuszkowskiej. Od 2011 członek Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. W 2012 został członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN na kadencję 2012–2017. W 2014 został powołany do Komitetu Polityki Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czas i miejsce spotkania:

Data: 28.11.2018

Godzina: 15:00,

Miejsce: budynek A, sala 1 A

Formularz zapisów:

https://goo.gl/forms/1w0BeM5f7m1iSM5T2


Warsztaty komputerowe - Wprowadzenie do bazy Web of Science

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Centrum Obsługi Badań Naukowych zapraszają na warsztaty komputerowe dotyczące bazy Web of Science. Program obejmuje:

1.    Wprowadzenie do bazy bibliograficzno-abstraktowej Web of Science Core Collection:

•    wyszukiwanie i filtrowanie wyników

•    analiza wyników

•    wyszukiwanie publikacji cytowanych

•    tworzenie powiadomień i zapisywanie historii wyszukiwania

•    zarządzanie wynikami

2.    Baza Journal Citation Reports - baza cytowań czasopism:

•    wyszukiwanie czasopism w bazie

•    ranking czasopism

•    podstawowe wskaźniki bibliometryczne dla czasopism i ich zastosowanie

Terminy do wyboru:

15.11.2018 - godz. 12:00-13:30

23.11.2018 - godz.16:00-17:30

Miejsce:

Budynek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego

Budynek W, sale W1 i W2.

Formularz zapisów: https://goo.gl/forms/7wU2ievzCvh6UtJp2


Szkolenia z metod ilościowych - Kurs I - 3 TURA

KURS I

1. Przygotowanie badania ankietowego.

Dr Cyprian Kozyra, 08.11.2018, godz. 10:00 – 14:30, sala 406 H.

2. Projektowanie próby badawczej.

Dr Cyprian Kozyra, 14.11.2018, godz. 10:00 – 14:30, 408 H.

3. Podstawowe analizy danych ilościowych.

Dr Aleksandra Szpulak, 23.11.2018, godz. 10:00 – 14:30, 406 H.

4. Podstawowe analizy danych jakościowych.

Dr Aleksandra Szpulak, 30.11.2018, godz. 10:00 – 14:30, 408 H.


Zapisy zakończone.


Szkolenia z metod ilościowych - Kursy II-IV (1,2,3 TURA)

KURS II - Zmienne losowe i wybrane rozkłady, dr Agnieszka Marciniuk:

12.12.2018, 8:30 – 14:30, 408 H

KURS III - Elementy teorii estymacji, dr Wioletta Wolańska:

13.12.2018, 9:00-13:30, 002 Z

KURS IV - Wnioskowanie statystyczne, dr Katarzyna Ostasiewicz:

21.12.2018, 8:30-14:30, 408 H – >  Termin przeniesiony na 14.12.2018 8:30-14:30 007Z

Formularz zapisów: https://goo.gl/forms/4MEzmGFTWuSzCMIf1


Szkolenia z metod ilościowych - Kurs I-IV dla pracowników Wydziału I-E

KURS I:

1. Przygotowanie badania ankietowego.

Dr Cyprian Kozyra, 30.10.2018, godz. 10:00 – 14:30, sala 408 H.

2. Projektowanie próby badawczej.

Dr Cyprian Kozyra, 06.11.2018, godz. 10:00 – 14:30, 408 H.

3. Podstawowe analizy danych ilościowych.

Dr Aleksandra Szpulak, 09.11.2018, godz. 10:00 – 14:30, 007 Z.

4. Podstawowe analizy danych jakościowych.

Dr Aleksandra Szpulak, 16.11.2018, godz. 10:00 – 14:30, 007 Z.

KURS II - Zmienne losowe i wybrane rozkłady.

Dr Agnieszka Marciniuk, 23.11.2018, 8:30 – 14:30, 007 Z.

KURS III - Elementy teorii estymacji.

Dr Wioletta Wolańska, 29.11.2018 9:00-13:30, 002 Z.

KURS IV - Wnioskowanie statystyczne, dr Katarzyna Ostasiewicz.

14.12.2018, 8:30 – 14:30, 007 Z.


Zapisy zakończone.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem