Szkolenia

Przed zapisaniem się na szkolenie, prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkoleń oferowanych przez COBN:

Regulamin

Szkolenia dedykowane są wyłącznie pracownikom i doktorantom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.Szkolenia aktualne


Termin do ustalenia Warsztaty obsługi z bazy Scopus

Biblioteka Główna oraz Centrum Obsługi Badań Naukowych zapraszają pracowników oraz doktorantów na praktyczny warsztat z bazy Scopus.

Podczas warsztatu poznają Państwo:
– ogólne informacje o bazie,
– jak formułować kryteria wyszukiwania,
– jak wyszukiwać profile autorów oraz instytucji,
– gdzie znaleźć informacje o cytowaniach oraz indeksie Hirscha,
– jak dokonać analizy źródeł,
– jakie parametry bibliometryczne są wykorzystywane.

Rekomendujemy zabranie ze sobą własnych laptopów z dostępem do sieci wifi.

Prowadząca: Joanna Kasprzyk-Machata

Terminy i miejsce:


Link do zapisów: https://forms.gle/c5Fxv9CbD5ahDezT8

Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się na warsztaty osoby zostaną powiadomione mailowo.

scopus_wyszukiwarka

17.04 i 23.04.2020 Warsztaty z obsługi bazy Web of Science

Biblioteka Główna oraz Centrum Obsługi Badań Naukowych zapraszają pracowników oraz doktorantów na praktyczny warsztat z bazy Web of Science.

Podczas warsztatu zapoznają się Państwo:
- funkcjami bazy bibliograficzno-abstraktowej,
- wyszukiwaniem, filtrowaniem, analizą wyników,
- cytowaniami oraz indeksem Hirscha,
- Journal Citation Reports,
- podstawowymi wskaźnikami bibliometrycznymi dla czasopism i ich zastosowaniem.

Rekomendujemy zabranie ze sobą własnych laptopów z dostępem do sieci wifi.

Terminy i miejsce:
17.04.2020 o godzinie 8.30
23.04.2020 o godzinie 15.00

Prowadząca: Agnieszka Dramińska
Link do zapisów: https://forms.gle/StAVFTUbv7LZurvM6

Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się na warsztaty osoby zostaną powiadomione mailowo.

wos_2020

24.03 i 26.03.2020 Szkolenie z analizy danych jakościowych - warsztat praktyczny II edycja

Zapraszamy na szkolenie finansowane z projektu Interekon „Analiza danych jakościowych”.

Program szkolenia 

1. Dane jakościowe - wykład interaktywny
• kategoryzacja i kodowanie emic i etic
• źródła danych i ich wpływ na analizę
• miejsce kodowania i kategoryzacji w badaniach jakościowych oraz ilościowych

2. Analiza danych – warsztat
• praca na materiale dot. jednego badania dostarczonym uprzednio przez uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń). 

Termin: 
I część: 24.03.2020 (wtorek)
II część: 26.03.2020 (czwartek)

Godziny: 
w trakcie danego dnia zajęcia od 16.30-19.45 (z 15 minutową przerwą między modułami 2x45 minut)

Długość szkolenia:
8 godzin dydaktycznych (8x45 minut) 

Miejsce: 
007 Z

Prowadzące:
• dr Bogusława Błoch (IMAS International) 
• mgr Elżbieta Więsław (IMAS International) 

ZAPISY: https://forms.gle/iCAY3vprpjQF2CCj7

Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się na warsztaty uczestnicy zostaną powiadomioni mailowo do piątku 20.03.

plakat_badania_jakosciowe_marzec

20.03 i 26.03.2020 Warsztaty z obsługi programu Mendeley

Biblioteka Główna oraz Centrum Obsługi Badań Naukowych zapraszają pracowników oraz doktorantów na praktyczny warsztat z Mendeleya.

Podczas warsztatu dowiedzą się Państwo:
- Do czego służy Mendeley
- Jak pobierać metadane
- W jaki sposób zarządzać dokumentami w biblioteczce
- Jak pracować z publikacją
- Jak automatycznie tworzyć i formatować przypisy oraz bibliografię

Prosimy o zabranie ze sobą własnych laptopów z zainstalowanym programem Mendeley, dostępnym na stronie:
https://www.mendeley.com/download-desktop/ 

Terminy i miejsce:
20.03.2020 od godziny 8.30 w sali 110 W (Czytelnia OIN)
26.03.2020 od godziny 15.00 w sali 110 W (Czytelnia OIN)

Prowadząca: Joanna Kasprzyk-Machata 

Link do zapisów: https://forms.gle/esxw9TpCxx21emv47 

Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się na warsztaty osoby zostaną powiadomione mailowo.

mendeley

03.04.2020 i 17.04.2020 Warsztaty na tekstami naukowymi z prof. dr hab. Piotrem Trąpczyńskim

Zapraszamy na warsztaty finansowane z projektu Interekon, których celem jest wypracowanie dobrych praktyk związanych z całym procesem publikowania w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Zagadnienia będą skupiać się dookoła następują-cych elementów tego procesu:

Szkolenie będzie odbywać się zarówno w formie wykładu online, jak i dyskusji oraz wspólnej pracy uczestników nad praktycznymi zadaniami związanymi z treściami szkolenia.
Szkolenie będzie obejmowało trzy etapy:

I część- 3.04.2020 r. podczas której zostaną omówione takie zagadnienia jak:
1) opracowanie własnej strategii badawczej pod kątem publikowania wyników badań
- zdefiniowanie tematyki badawczej
- zaprojektowanie metodologii i metodyki badawczej
- wybór grup docelowych oraz kanałów publikacyjnych;
2) przygotowanie artykułów do czasopisma
- sposoby komunikacji uzasadnienia tematu i celów publikacji
- struktura publikacji
- uzasadnienie hipotez
- prezentacja wyników (dla danych pierwotnych i wtórnych, ilościowych i jakościowych)
- dyskusja wyników i wkład badawczy
- dostosowanie artykułów/rozdziałów do wymogów czasopism/wydawnictw

II część-17.04.2020 r., będzie obejmować:
1) odpowiedzi na uwagi recenzentów
- typy odpowiedzi od redaktorów i uwag recenzentów
- taktyki reakcji na otrzymane uwagi
2) prezentacje koncepcji swojej pracy przez uczestników
- przedstawienie swojej koncepcji artykułu lub badań jest dobrowolne
- prezentacja w formie slajdów Power Point o długości max.10 min, powinna zawierać następujące elementy:
• uzasadnienie wyboru tematu i pytań badawczych
• podstawy teoretyczne i hipotezy (dla badań ilościowych)
• metodyka badań
• skrót wyników i konkluzje

- do 13.04 należy przesłać abstrakt referatu
- liczba osób mogących przedstawić prezentacje ograniczona


Spotkania odbędą się w formule zdalnego dostępu, przy wykorzystaniu narzędzia MS Teams
Dane do logowania zostaną przesłane w mailu potwierdzającym przyjęcie na warsztaty.
  
III część- konsultacje indywidualne 
- Wspólna praca nad konkretnym projektami/artykułami uczestników mająca zwiększyć szansę na wysoko punktowane publikacje 

Prowadzący:
Dr hab. Piotr Trąpczyński jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.                 W pracy badawczej i wdrożeniowej specjalizuje się w zakresie biznesu międzynarodowego, który obejmuje zagadnienia związane zarówno z ekonomią i finansami, jak i zarządzaniem i naukami o jakości. Był kierownikiem lub wykonawcą w szeregu grantów Narodowego Cen-trum Nauki, jak również ekspertem tej instytucji oceniającym wnioski projektowe. Jest auto-rem publikacji w takich czasopismach, jak m.in. Journal of World Business, Journal of Busi-ness Research, International Business Review, European Management Journal, Communist and Post-Communist Studies czy Post-Communist Economies. Regularnie recenzuje artykuły w czasopismach posiadających Impact Factor, jest też członkiem Editorial Review Board cza-sopisma European Journal of International Management.\


plakat_trapczynski

Szkolenie organizowane jest zgodnie z założeniami Projektu INTEREKON, nr umowy 015/RID/2018/19. Projekt przyznany UEW w ramach Programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa.


24.02 i 26.02.2020 Szkolenie z analizy danych jakościowych - warsztat praktyczny I edycja

Zapraszamy na szkolenie finansowane z projektu Interekon „Analiza danych jakościowych”.

Program szkolenia 

1. Dane jakościowe - wykład interaktywny
• kategoryzacja i kodowanie emic i etic
• źródła danych i ich wpływ na analizę
• miejsce kodowania i kategoryzacji w badaniach jakościowych oraz ilościowych
2. Analiza danych – warsztat
• praca na materiale dot. jednego badania dostarczonym uprzednio przez uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń). 

Termin: 
I część: 24.02.2020 
II część: 26.02.2020 

Godziny: 
w trakcie danego dnia zajęcia od 16.30-19.45 (z 15 minutową przerwą między modułami 2x45 minut)

Długość szkolenia:
8 godzin dydaktycznych (8x45 minut) 

Miejsce: 
007 Z

Prowadzące:
• dr Bogusława Błoch 
• mgr Elżbieta Więsław (IMAS International) 

ZAPISY: https://forms.gle/pkeyP5qjDTr32aAD6
Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się na warsztaty osoby zostaną powiadomione mailowo do 20.02.6.03.2020 i 08.04.2020 (online) Warsztaty z obsługi Multiwyszukiwarki

Biblioteka Główna oraz Centrum Obsługi Badań Naukowych zapraszają pracowników oraz doktorantów na praktyczny warsztat z Multiwyszukiwarki.

Podczas warsztatu dowiedzą się Państwo:
-Jak efektywnie wyszukiwać artykuły na przykładzie konkretnego hasła.
-Jakie sprawnie posługiwać się filtrami.
-Jak wykorzystać bazy pełnotekstowe na przykładzie SAGE.
-Jak posługiwać się operatorami logicznymi w wyszukiwaniu zaawansowanym.

Zajęcia odbędą się:
06.03.2020 od godziny 8.30
08.04.2020 w godzinach 12.00-13.30 w formie online  (UWAGA! zmiana terminu z 19.03)

Prowadzące: Barbara Grzelczak i Magdalena Haryłek


Prosimy, aby przed połączeniem zalogować się na swoje konto biblioteczne.


multiwyszukiwarka_2020


Szkolenia zrealizowane


27.01 i 31.01.2020 Warsztaty z pisania artykułów dla doktorantów z dyscypliny zarządzania i jakością

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza doktorantów z dyscypliny zarządzania na warsztaty z pisania artykułów naukowych. Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie artykułu, który będzie gotowy do wysłania do czasopisma.   

Po spotkaniu każdy z uczestników będzie miał możliwość umówienia się na indywidualne konsultację oraz oddanie do wstępnej recenzji swoją pracę.  

Prosimy o przygotowanie na szkolenie tematu artykułu, problemu badawczego oraz koncepcji artykułu.

Termin warsztatów:
27 i 31.01.2020 w godzinach godziny 12.00-15.00

Prowadząca: dr hab.prof. UE Joanna Radomska

Liczba miejsc ograniczona. 

stopka_na_strony_www

27.01.2020 Spotkanie dotyczące aplikowania o grant MINIATURA 4

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza pracowników naukowo-dydaktycznych zamierzających aplikować o grant w ramach konkursu MINIATURA 4 na spotkanie dotyczące zasad aplikowania oraz na indywidualne konsultacje w celu przygotowania poprawnie wniosku. 

W trakcie spotkania dowiecie się Państwo:
-jak przygotować wniosek uwzględniając kwestie formalne i merytoryczne,
-jak skonstruować budżet projektu,
-na co zwracają uwagę eksperci decydujący o przyznaniu grantu.
   
Po spotkaniu każdy z uczestników będzie mógł umówić się na indywidualne konsultacje w celu uzyskania wskazówek dotyczących złożenia wniosku w nadchodzącej edycji oraz omówienia dotychczasowych doświadczeń w aplikowaniu o grant.

Nabór wniosków konkursowych odbywa się w trybie ciągłym od 4 maja do 30 września 2020 r.

Termin spotkania:
Poniedziałek 27.01.2020 w godzinach 11:30-13:30
Sala 213 A

Spotkanie zamknięte, obowiązuje limit miejsc. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów formalnych ustalonych przez NCN.

Regulamin konkursu: 1) https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura3
                                       2) https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Regulamin szkoleń: http://www.ue.wroc.pl/badania/17965/szkolenia.html

Link do zapisów: https://forms.gle/uqAJ6ngnUMMnoy966

miniatura_interekon

16.01 Wyszukiwanie czasopism wysokopunktowanytch o krótkim cyklu wydawniczym z dr Agnieszką Bem

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza na szkolenie pt.”Możliwości publikacyjne w wysokopunktowanych czasopismach o krótkim cyklu wydawniczym”. 

Podczas spotkania zostaną omówione:
1) sloty - wymagania ewaluacyjne, zasady wypełniania, limity, zasady podziału punktów na współautorów
2) wyszukiwarki czasopism (Elsevier, Scopus), wyszukiwanie czasopism w bazach, sprawdzanie czasopism, co należy wziąć pod uwagę wybierając czasopismo (punktacja, ilość wydanych artykułów, średni czas publikacji, odrzuconych)
3) na co zwrócić uwagę przygotowując artykuł (scope czasopisma, special issue, bibliografia, struktura artykułu)
4) przykłady wydawnictw punktowanych o szybkim cyklu wydawniczym
5) finansowanie proofreading i APC
6) konferencje, które mają punktowane proceedings.

Termin i miejsce:
-16.01.2020 od godziny 9.00 w sali 002 Z1


Prowadząca: dr Agnieszka Bem

wyszukiwanie_czasopism_o_krotkim_cyklu_wydawniczym

20-21.12.2019 Szkolenie z Metodologii Teorii Ugruntowanej

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza na szkolenie z "Metodologii teorii ugruntowanej" kierowane do badaczy zainteresowanych stosowaniem metodologii teorii ugruntowanej w swojej pracy badawczej. 
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z podstawowymi procedurami analitycznymi metodologii teorii ugruntowanej. Warsztaty realizowane będą w formie omówienia wprowadzającego poszczególne zagadnienia (zasady i procedury MTU), a następnie samodzielnej pracy uczestników nad danymi oraz grupowej dyskusji nad efektami przeprowadzonych działań analitycznych.

Wiedza:
Treść szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące wprowadzenia do badań jakościowych z zastosowaniem metodologii teorii ugruntowanej. Uczestnicy szkolenia zostaną także zapoznani z najważniejszymi technikami wykorzystywanymi w tego rodzaju badaniach. Słuchacze uzyskają wiedzę o procedurach używanych w analizie danych jakościowych z zastosowaniem MTU.

Umiejętności:
W wyniku przeprowadzonego szkolenia jego uczestnicy powinni umieć samodzielnie analizować i interpretować danej jakościowe z zastosowaniem procedur metodologii teorii ugruntowanej. Po zakończonym kursie jego uczestnicy powinni potrafić kodować dane (kodowanie otwarte), porządkować materiał (kodowanie selektywne), nadawać kategorie i tworzyć między nimi powiązania (kodowanie teoretyczne) oraz umieść zastosować najważniejsze procedury obecne w metodologii teorii ugruntowanej (m.in. metoda pobierania próbek, metoda ciągłego porównywania, metoda nasycenia teoretycznego).

Kompetencje:
W wyniku przeprowadzonego szkolenia jego uczestnicy będą potrafili pracować na materiale jakościowym przy użyciu metodologii teorii ugruntowanej. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy powinni świadomie wykorzystywać do analizy danych jakościowych procedury i zasady obecne w MTU.


Termin: 20-21.12.2019 r. w godzinach 09:00-16.00
Miejsce: 817 Z

Link do zapisówhttps://forms.gle/vC4gAFjL6aHajskG9 

Liczba miejsc jest ograniczona.

O zakwalifikowaniu się na kurs uczestnicy zostaną poinformowani mailowo co najmniej 7 dni przed szkoleniem. 

Szkolenie organizowane jest zgodnie z założeniami Projektu INTEREKON, nr umowy 015/RID/2018/19. Projekt  przyznany UEW w ramach Programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa.
stopka_na_strony_www

16.12.2019 Warsztaty nad tekstami naukowymi z dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości z prof. dr hab. W. Czakonem

Zapraszamy pracowników badawczych i badawczo-naukowych do udziału w warsztatach (developmental paper individual session) nad zaawansowanymi tekstami naukowymi planowanymi do złożenia w wiodących czasopismach naukowych z dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Warsztaty poprowadzi prof. dr hab. Wojciech Czakon.

Udział w indywidualnej sesji wymaga wcześniejszego dostarczenia do eksperta draftu konsultowanego artykułu. Autor uzyska informację dotyczącą analizy materiału źródłowego wraz z opinią dotyczącą całego przedłożonego materiału. Autor będzie miał też możliwość dyskusji nad tekstem w formacie 1:1.

Termin: 16.12.2019 (poniedziałek)
Termin przesłania draftu artykułu: do 9.12.2019
Godziny: 9:00-14:00
Liczba konsultacji: 5
Zapisy: https://forms.gle/EmH4B8R9wgh9XogRA

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu się zostanie przesłana do 2 grudnia 2019.

Profesor Wojciech Czakon dotychczas publikował swoje wyniki badań m.in. w następujących czasopismach międzynarodowych:
•    Tourism Management
•    Long Range Planning
•    Industrial Marketing Management
•    International Journal of Entrepreneurship and Small Business
•    International Journal of Business Environment
•    International Journal of Intellectual Property Management
•    International Studies of Management & Organization
•    International Journal of Entrepreneurial Venturing
•    Journal of Social Management
•    Review of Managerial Science
•    Journal of Destination Marketing & Management
•    European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation
•    M@n@gement
•    International Journal of Innovation and Organizational Learning

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych eksperta:
•    Współpraca strategiczna organizacji,
•    Strategie konkurowania,
•    Koopetycja,
•    Strategie, procesy i struktury sieci międzyorganizacyjnych,
•    Mikrofundamenty decyzji o współpracy,
•    Metodologia badań w naukach o zarządzaniu.

Jest redaktorem i współautorem monografii: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, W Czakon (red), Wolters Kluwer.

Szkolenie organizowane jest zgodnie z założeniami Projektu INTEREKON, nr umowy 015/RID/2018/19. Projekt przyznany UEW w ramach Programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa.

_resized_800x151_stopka_na_strony_www


9.12 oraz 12.12.2019 Szkolenie z wyszukiwania miejsc publikacyjnych z dr Agnieszką Bem

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza na szkolenie pt.”Możliwości publikacyjne w wysokopunktowanych czasopismach o krótkim cyklu wydawniczym”. 

Podczas spotkania zostaną omówione:
1) sloty - wymagania ewaluacyjne, zasady wypełniania, limity, zasady podziału punktów na współautorów
2) wyszukiwarki czasopism (Elsevier, Scopus), wyszukiwanie czasopism w bazach, sprawdzanie czasopism, co należy wziąć pod uwagę wybierając czasopismo (punktacja, ilość wydanych artykułów, średni czas publikacji, odrzuconych)
3) na co zwrócić uwagę przygotowując artykuł (scope czasopisma, special issue, bibliografia, struktura artykułu)
4) przykłady wydawnictw punktowanych o szybkim cyklu wydawniczym
5) finansowanie proofreading i APC
6) konferencje, które mają punktowane proceedings.

Terminy i miejsce:
-09.12.2019 od godziny 13.00 w sali 002 Z1
-12.12.2019 od godziny 16.30 w sali 002 Z1

Prowadząca: dr Agnieszka Bem

Liczba miejsc ograniczona. 
Zapisy mailowo na adres: karolina.muszynska@ue.wroc.pl


12-13.12.2019 Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS – kurs zaawansowany

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza na szkolenie pt. „Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS” – kurs zaawansowany

Program warsztatów będzie obejmował:
1. Wybrane zagadnienia z modelowania równań strukturalnych
2. Modyfikacje modelu, ciąg dalszy
3. Problem modeli ekwiwalentnych
4. Krótkie wprowadzenie do metody bootstrap
5. Uzyskanie standardowych błędów szacunku metodą bootstrap
6. Zastosowanie metody bootstrap do porównania modeli niezagnieżdżonych
7. Zmienne pośredniczące i zakłócające
8. Analiza w grupach
9. Inwariancja pomiaru, czyli czy konstrukty zmierzone w różnych grupach, kulturach, krajach mierzą to samo? Kiedy można je porównać między krajami? 
10. Uwzględnienie wag
11. Co zrobić w przypadku braku danych

Termin: 12-13 grudnia 2019 r.
Godziny: 9.00-16.00 (przewidywane są krótkie przerwy (5-10 minut) oraz około godziny 13.00 jedna dłuższa przerwa (30 minut)
Miejsce: Sala 10 Z
Prowadzący: dr Agnieszka Pleśniak
Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z kursu podstawowego dotyczącego  modelowania równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS.

Link do zapisów: https://forms.gle/cvcnjQgLkBEhfDwH8
Liczba miejsc ograniczona.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa. Wymagania dotyczące sprzętu:
1. system operacyjny: Microsoft Windows® 7, 8.x, 10 (wersja 32-lub 64-bit);
IBM SPSS Statistics 25 (instalowane z PS IMAGO); 
2. IBM SPSS Statistics Essential for Python Plug-in i Python 2.7.6, 3.4.3 (instalowane z PS IMAGO)
3. procesor Intel® lub AMD®; zalecany procesor 1,8 GHz lub szybszy;
4. pamięć RAM: minimum 4 GB; zalecane 8 GB;
5. minimalna przestrzeń dysku HDD: 5GB; zalecane 10GB;
6. monitor XGA o rozdzielczości 1024x768 lub wyższej;
7. przeglądarka internetowa (zalecane najnowsze wersje).

stopka_na_strony_www

9.12.2019 Szkolenie dotyczące zarządzania czasem w procedurach publikacyjnych z prof. dr hab. W. Czakonem

Zapraszamy pracowników badawczych i badawczo-naukowych do udziału w szkoleniu dotyczącym zarządzania czasem w procedurach publikacyjnych. Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Wojciech Czakon z Uniwersytetu Jagielońskiego.

Termin: 9.12.2019 (poniedziałek)
Godziny: 9:00-12:00
Liczba miejsc: 10
Zapisy: https://forms.gle/KKuS442Rc1asgGuE8

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu się zostanie przesłana do 2 grudnia 2019.

Profesor Wojciech Czakon dotychczas publikował swoje wyniki badań m.in. w następujących czasopismach międzynarodowych:
•    Tourism Management
•    Long Range Planning
•    Industrial Marketing Management
•    International Journal of Entrepreneurship and Small Business
•    International Journal of Business Environment
•    International Journal of Intellectual Property Management
•    International Studies of Management & Organization
•    International Journal of Entrepreneurial Venturing
•    Journal of Social Management
•    Review of Managerial Science
•    Journal of Destination Marketing & Management
•    European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation
•    M@n@gement
•    International Journal of Innovation and Organizational Learning

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych eksperta:
•    Współpraca strategiczna organizacji,
•    Strategie konkurowania,
•    Koopetycja,
•    Strategie, procesy i struktury sieci międzyorganizacyjnych,
•    Mikrofundamenty decyzji o współpracy,
•    Metodologia badań w naukach o zarządzaniu.

Jest redaktorem i współautorem monografii: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, W Czakon (red), Wolters Kluwer.

Szkolenie organizowane jest zgodnie z założeniami Projektu INTEREKON, nr umowy 015/RID/2018/19. Projekt przyznany UEW w ramach Programu „Regionalna Inicjatywa Doskonało-ści”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa.


_resized_800x151_stopka_na_strony_www

11.12.2019 Warsztaty z zakresu analiz statystycznych z dr Wojciechem Grabowskim

Zapraszamy do udziału w indywidualnych warsztatach dotyczących analiz statystycznych.

Ekspert: dr Wojciech Grabowski z Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych, Uniwersytetu Łódzkiego.

Dr Grabowski jest cenionym naukowcem prowadzącym badania z ekonometrii, w szczególności w zakresie modeli i prognoz ekonometrycznych. Jest autorem ponad 15 publikacji, które zostały opublikowane w czołowych journalach z wysokim IF (JCR). Jego ostatnie publikacje znajdują się w następujących czasopismach:

- Research Policy – lista A 45 pkt (obecnie 200 pkt)
- Industry and Innovation -  lista A 30 pkt (obecnie 100 pkt)
- Emerging Markets Finance and Trade – lista A 25 pkt (obecnie 40 pkt)
- Economics of Transition – lista A 25 pkt (obecnie 70 pkt)
- Post-Communist Economies – lista A 20 pkt (obecnie 70 pkt)
- Economic Modelling – lista A 25 pkt (obecnie 100 pkt)
- Prague Economic Papers – Lista A 20 pkt (obecnie 40 pkt)
- Journal of East European Management Studies –lista A 15 pkt (obecnie 40 pkt)
- Eastern European Economics – lista A 15 pkt (obecnie 40 pkt)
- Sustainability – lista A 20 pkt (obecnie 70 pkt)
- Communist and Post-Communist Studies – lista A 20 pkt (obecnie 70 pkt)
- Economic Research – list A 15 pkt (obecnie 70 pkt)


Do udziału w warsztatach zachęcamy wszystkich pracowników naukowych, indywidualnie lub zespołowo, którzy chcieliby przedyskutować wykorzystanie metod statystycznych i opracowanie wyników badań ilościowych na potrzeby projektów naukowych, publikacji artykułów lub przygotowania wniosków grantowych.

Przewidziany czas na jeden zespół/temat: 45-60 min konsultacji na UEW.
Dodatkowo możliwe są również konsultacje on-line z dr Grabowskim.

Termin warsztatów na UEW: 11.12.2019 (środa)
Godz.: 9:00-16:00
Zapisy:
https://forms.gle/yk4yhAWaKPRFunFn6

Liczba miejsc jest ograniczona.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacja o zakwalifikowaniu się zostanie przesłana do 9 grudnia 2019.

Spotkanie organizowane jest zgodnie z założeniami Projektu INTEREKON, nr umowy 015/RID/2018/19. Projekt przyznany UEW w ramach Programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa.

warsztaty_z_dr_grabowskim

9-10-11.12.2019 Metody badań eksperymentalnych

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza na szkolenie z metod badań eksperymentalnych.

Termin: 9, 10, 11. grudnia 2019 r.
Godziny: 8.30-15.30 (z 15 minutowymi przerwami między modułami 2x45 minut i jedną przerwą 30 minutową)
Miejsce: 9.12 - 817 Z; 10-11.12 - 3 W (biblioteka)
Prowadzące: dr Bogusława Błoch, mgr Lidia Kropidłowska
Zapisy: https://forms.gle/QiqxTY6LqSiT9x918

Ograniczona liczba miejsc.
Prosimy o prosimy o przemyślane zgłoszenia.
Informacja o przyjęciu na szkolenie zostanie przesłana mailowo nie później niż 2.12.2019 r.

Program szkolenia:
Etapy procesu badawczego - od pytania badawczego przez hipotezę do modelu badawczego (wykład interaktywny)
Rodzaje modeli badawczych (z pogłębieniem charakterystyki modelu eksperymentalnego)(wykład interaktywny)
Rodzaje/typy modeli eksperymentalnych: laboratoryjne/naturalne, wewnątrz- i międzygrupowe (z pre- i postestem lub bez tych etapów), z uwzględnieniem liczby zmiennych niezależnych/zależnych oraz ich poziomów (wykład interaktywny)
Planowanie/projektowanie badań eksperymentalnych (warsztat)
Rodzaje badań (badania jakościowe/badania ilościowe) (wykład interaktywny)
•miejsce kodowania w badaniach jakościowych oraz ilościowych (wykład interaktywny)
•kategoryzacja i kodowanie emic i etic (wykład interaktywny/warsztat)
Modele badań/modele kodowania a modele obliczeniowe (wykład interaktywny/warsztat)
Zarządzanie danymi (czyszczenie danych)
•dane w różnych formatach i sposoby ich kodowania
•charakterystyka opisowa zmiennych niezbędna w procesie czyszczenia danych i postępowania z przypadkami odstającymi (outliers) (m.in. miary położenia, zmienności, asymetrii)
•wybrane metody postępowania z brakami danych.

Szkolenie organizowane jest zgodnie z założeniami Projektu INTEREKON, nr umowy 015/RID/2018/19. Projekt  przyznany UEW w ramach Programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa.

metody_badan_eksperymentalnych_1_

28-29.11 i 5-6.12.2019 - Warsztaty z Nvivo

ban_nvivomale
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników kursu z możliwościami oraz sposobami wykorzystania programu NVivo służącego do wspomagania analizy danych jakościowych. Warsztat skierowany jest przede wszystkim do badaczy, którzy dopiero chcą spróbować swoich sił w realizacji własnych projektów badawczych z wykorzystaniem programów CAQDA. Główny nacisk zostanie położony na zaznajomieniu uczestników ze środowiskiem oprogramowania NVivo oraz wskazaniem sposobów wykorzystania najważniejszych funkcji programu podczas realizacji projektu badawczego opartego na metodologii teorii ugruntowanej. 

Zakres warsztatu 
• Przygotowanie materiału do analizy z wykorzystaniem CAQDAS;
• Tworzenie plików i importowanie danych;
• Wstępne etapy analizy, fragmentacja danych i kodowanie otwarte;
• Posługiwanie się kodami, przeszukiwanie poprzez kody i praca z listą kodów;
• Kodowanie selektywne, tworzenie kategorii i przyporządkowywanie kodów;
• Sortowanie i organizacja zbiorów kategorii, prowadzenie memos w analizie;
• Tworzenie map pojęciowych i diagramów integrujących;
• Eksportowanie wyników analizy danych.

Czas trwania: 16 godzin akademickich + 45 min na przerwy (w tym jedną 30 minutową na obiad). 

Prowadzący: dr Jakub Niedbalski
Daty do wyboru:
-28-29.11.2019
-05-06.12.2019 

Godziny: 8:00 – 16:00

Ważna informacja: Aby wziąć udział w szkoleniu należy zabrać ze sobą laptop (preferowane oprogramowanie Windows) wraz z ZAINSTALOWANYM PROGRAMEM NVivo.

Wersja testowa dostępna jest na: https://www.nvivo.pl/?wersja-testowa-programu,9

Zapisy: https://forms.gle/A4ffiYBEU2rfg3CF6

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na kurs uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

Szkolenie organizowane jest zgodnie z założeniami Projektu INTEREKON, nr umowy 015/RID/2018/19. Projekt  przyznany UEW w ramach Programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa.
stopka_na_strony_www


28-29.11.2019 Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS – kurs podstawowy

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza na szkolenie z modelowania równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS na poziomie podstawowym. 

Program warsztatów będzie obejmował:
1. Wprowadzenie teoretyczne w zagadnienia modelowania równań strukturalnych
2. Omówienie najważniejszych funkcji programu
3. Etapy budowy modelu
4. Specyfikacja modelu
5. Identyfikowalność modelu 
6. Testowanie hipotez
7. Wybrane zagadnienia oceny modeli
8. Modyfikacje modelu
9. Indeksy modyfikacji
10. Nakładanie i usuwanie ograniczeń
11. Analiza ścieżkowa 
12. Szacowanie wariancji i kowariancji 
13. Zmienne ukryte i konfirmacyjna analiza czynnikowa (CFA)
14. Model strukturalny

Termin: 28-29 listopada 2019 r.
Godziny: 9.00-16.00 (przewidywane są krótkie przerwy (5-10 minut) oraz około godziny 13.00 jedna dłuższa przerwa (30 minut)
Miejsce: Sala 10 Z
Prowadzący: dr hab. Jolanta Perek-Białas
Wymagania wstępne: Znajomość podstaw obsługi programu IBM SPSS Statistics i zagadnień statystycznej analizy danych w zakresie omawianym na kursach podstawowych a także zagadnień poruszanych na kursie z regresji.

Link do zapisów: https://forms.gle/uwkcBsztCkNP6Lub6
Liczba miejsc ograniczona.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa. Wymagania dotyczące sprzętu:
1. system operacyjny: Microsoft Windows® 7, 8.x, 10 (wersja 32-lub 64-bit);
IBM SPSS Statistics 25 (instalowane z PS IMAGO); 
2. IBM SPSS Statistics Essential for Python Plug-in i Python 2.7.6, 3.4.3 (instalowane z PS IMAGO)
3. procesor Intel® lub AMD®; zalecany procesor 1,8 GHz lub szybszy;
4. pamięć RAM: minimum 4 GB; zalecane 8 GB;
5. minimalna przestrzeń dysku HDD: 5GB; zalecane 10GB;
6. monitor XGA o rozdzielczości 1024x768 lub wyższej;
7. przeglądarka internetowa (zalecane najnowsze wersje).

stopka_na_strony_www

20.11.2019 - Spotkanie dotyczące aplikowania o granty NCN: PRELUDIUM I PRELUDIUM BIS

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza wszystkich pracowników naukowych na spotkanie dotyczące zasad aplikowania o granty w ramach konkursów PRELUDIUM 18 i PRELUDIUM BIS organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Pierwsza część spotkania będzie poświęcona kwestiom formalnym związanymi ze sposobem składania wniosków o grant oraz konstruowaniem budżetu projektu. Wszelkich wskazówek udzielać będzie Joanna Marcinkowska z Centrum Obsługi Badań Naukowych.

Natomiast w drugiej części swoim doświadczeniem w pozyskiwaniu grantów ze środków NCN oraz wiedzą w przygotowaniu merytorycznym wniosku podzieli się dr Patrycja Klimas.

Szczegóły dotyczące otwartych konkursów: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Szczegóły dotyczące PRELUDIUM BIS: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis

Termin: 20.11.2019 (środa) 
Godziny: 14:30-17:00
Miejsce: sala 213 A

Zapisy: https://forms.gle/CE8e5gWZPbHrQ21R7

Spotkanie jest otwarte, bez limitu miejsc dla wszystkich zainteresowanych.
Regulamin szkoleń: http://www.ue.wroc.pl/badania/17965/szkolenia.html
 
granty_ncn_spotkania_11.2019_1


19-20.11.2019 Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych — modele regresyjne PS IMAGO PRO

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza na szkolenie pt. „Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych — modele regresyjne PS IMAGO PRO”

Zajęcia te adresowane są do osób, które chcą lepiej poznać techniki statystyczne, aby dzięki nim bardziej efektywnie stosować techniki wielowymiarowe. To przybliżenie technik wielowymiarowych ma rozszerzyć możliwości predykcji i wychodzi poza prosty opis statystyczny.
Tematyka zajęć obejmie głównie takie techniki, jak: analiza regresji, analiza regresji logistycznej.
Na przykładzie regresji będą pokazywane korzyści analizy wielowymiarowej. 
Ponadto na praktycznych przykładach zostanie pokazana zarówno prosta regresja dwóch zmiennych, jak i budowanie złożonych modeli z wykorzystaniem regresji wielorakiej. Pokazane zostanie, że jeśli zmienna zależna jest jakościowa (zainteresowanie lub brak zainteresowania), to trzeba zastosować inne techniki, np. regresję logistyczną. Zostaną omówione zalety i wady tej metody, problemy jakie mogą się pojawić przy korzystaniu z niej, itp.

Termin: 19-20 listopada 2019 r.
Godziny: 9.00-16.00 (przewidywane są krótkie przerwy (5-10 minut) oraz około godziny 13.00 jedna dłuższa przerwa (30 minut)
Miejsce: Sala 10 Z
Prowadzący: dr Sylwia Bedyńska
Wymagania wstępne: Znajomość podstawy obsługi programu IBM SPSS Statistics (PS IMAGO PRO) i zagadnień statystycznej analizy danych w zakresie omawianym na kursach podstawowych.

Link do zapisów: https://forms.gle/TQA1HD3tAwMUbQ6k7
Liczba miejsc ograniczona.
Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa. Wymagania dotyczące sprzętu:
1. system operacyjny: Microsoft Windows® 7, 8.x, 10 (wersja 32-lub 64-bit);
IBM SPSS Statistics 25 (instalowane z PS IMAGO); 
2. IBM SPSS Statistics Essential for Python Plug-in i Python 2.7.6, 3.4.3 (instalowane z PS IMAGO)
3. procesor Intel® lub AMD®; zalecany procesor 1,8 GHz lub szybszy;
4. pamięć RAM: minimum 4 GB; zalecane 8 GB;
5. minimalna przestrzeń dysku HDD: 5GB; zalecane 10GB;
6. monitor XGA o rozdzielczości 1024x768 lub wyższej;
7. przeglądarka internetowa (zalecane najnowsze wersje).

stopka_na_strony_www

14.11.2019 - Szkolenie z efektywnego publikowania naukowego

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Efektywne publikowanie naukowe”.

Program szkolenia:
1. Przygotowanie do pisania publikacji
2. Etap pisania artykułu naukowego
3. Współpraca z redakcją czasopisma
4. Aktywne budowanie widoczności

Założenia:
Uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu publikowania naukowego. Poznają metody efektywnego pisania, pozwalające na przygotowanie i wysłanie artykułów naukowych do międzynarodowych czasopism. Szkolenie poświęcone jest procesowi publikowania naukowego począwszy od organizacji badań pod kątem publikacji, poprzez warsztat autora, organizację tekstu, wybór czasopisma, zgłoszenie artykułu, kontakt z redakcją aż do promocji opublikowanej pracy.
Nabytą praktyczną wiedzę, uczestnicy będą w stanie zastosować natychmiast przy pisaniu swojej aktualnej lub kolejnej publikacji naukowej. Przedstawione techniki pozwolą uczestnikom pracować bardziej efektywnie i w sposób przynoszący więcej satysfakcji z procesu pisania.

Forma:
Prelekcja połączona z ćwiczeniami i pracą indywidualną uczestników. Każdy uczestnik kończy szkolenie z zestawem praktycznych materiałów i wskazówek.

Ograniczona liczba miejsc.
Data: 14.11.2019
Godziny: 8:00-16:00
Zapisy: https://forms.gle/TQAoj1FnVYgFtmXE7

Szkolenie organizowane jest zgodnie z założeniami Projektu INTEREKON, nr umowy 015/RID/2018/19. Projekt  przyznany UEW w ramach Programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa.

publikowanie_naukowe_15.10.19_1


_resized_800x151_stopka_na_strony_www

13.11.2019 - Spotkanie dotyczące aplikowania o granty NCN: OPUS I SONATA 2019

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza wszystkich pracowników naukowych na spotkanie dotyczące zasad aplikowania o granty w ramach konkursów OPUS 18 i SONATA 18 organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Pierwsza część spotkania będzie poświęcona kwestiom formalnym związanymi ze sposobem składania wniosków o grant oraz konstruowaniem budżetu projektu. Wszelkich wskazówek udzielać będzie Joanna Marcinkowska z Centrum Obsługi Badań Naukowych.

Natomiast w drugiej części swoim doświadczeniem w pozyskiwaniu grantów ze środków NCN oraz wiedzą w przygotowaniu merytorycznym wniosku podzieli się dr Patrycja Klimas.

Szczegóły dotyczące otwartych konkursów: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Termin: 13.11.2019 (środa) 
Godziny: 14:30-17:00
Miejsce: sala 213 A

Zapisy: https://forms.gle/UAUuFNXVGCZesxTP6

Spotkanie jest otwarte, bez limitu miejsc dla wszystkich zainteresowanych.
Regulamin szkoleń: http://www.ue.wroc.pl/badania/17965/szkolenia.html
 
granty_ncn_spotkania_11.2019_1


6-7.11.2019 r. Szkolenie z podstaw analizy danych z wykorzystaniem PS IMAGO PRO

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza na szkolenie z podstaw analizy danych z wykorzystaniem PS IMAGO PRO.

Kurs ten przeznaczony jest dla osób rozpoczynających swoją przygodę z programem PS Imago Pro/IBM SPSS Statistics. Uczestnicy poprzez praktyczne przykłady będą zapoznawać się z kolejnymi krokami, które należy wykonać by móc analizować dane z wykorzystaniem pakietu PS Imago Pro/IBM SPSS Statistics. Omówione zostaną kolejne etapy analizy danych: od wprowadzania danych i ich przygotowania, poprzez transformacje nieodzowne przed przystąpieniem do ich analizy, na podstawowych metodach analizy danych i prezentacji wyników kończąc. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą posiadać wiedzę w stopniu umożliwiającym im samodzielną pracę w programie PS Imago Pro/IBM SPSS Statistics.
W ramach kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:
■ Zapoznanie uczestników ze środowiskiem programu PS Imago Pro/IBM SPSS Statistics;
■ Tworzenie struktur plików danych;
■ Pobieranie danych z różnych źródeł;
■ Operacje na danych, transformacje zmiennych, tworzenie nowych zmiennych;
■ Podstawowe techniki analiz danych – wprowadzenie;
■ Tworzenie, edycja i zarządzanie raportami w oknie wynikowym PS Imago Pro/IBM SPSS Statistics oraz interpretacja wyników analiz;
■ Przenoszenie wyników do innych aplikacji;
■ Dodatkowe funkcjonalności dostępne w PS Imago Pro PACK


Termin: 6-7 listopada 2019 r.
Godziny: 9.00-16.00 (przewidywane są krótkie przerwy (5-10 minut) oraz o godzinie 13.00 przerwa obiadowa (30 minut))
Miejsce: Sala 7 Z
Prowadzący: dr Michał Meisner
Wymagania wstępne: znajomość obsługi komputera

Link do zapisów: https://forms.gle/T3GkhXf27Yirs3yd8 
Liczba miejsc ograniczona.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa. Wymagania dotyczące sprzętu:
1. system operacyjny: Microsoft Windows® 7, 8.x, 10 (wersja 32-lub 64-bit);
IBM SPSS Statistics 25 (instalowane z PS IMAGO); 
2. IBM SPSS Statistics Essential for Python Plug-in i Python 2.7.6, 3.4.3 (instalowane z PS IMAGO)
3. procesor Intel® lub AMD®; zalecany procesor 1,8 GHz lub szybszy;
4. pamięć RAM: minimum 4 GB; zalecane 8 GB;
5. minimalna przestrzeń dysku HDD: 5GB; zalecane 10GB;
6. monitor XGA o rozdzielczości 1024x768 lub wyższej;
7. przeglądarka internetowa (zalecane najnowsze wersje).

Link do pobrania programu zostanie przesłany razem z informacją o przyjęciu.

stopka_na_strony_www

30.10.2019 - Szkolenie z ewaluacji działalności naukowej

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza do udziału w spotkaniu na temat ewaluacji działalności naukowej uczelni w świetle ustawy 2.0. W programie między innymi:
1. Kto podlega ocenie ewaluacyjnej.
2. Wykazywanie dyscyplin, możliwości zmiany, konsekwencje.
3. Liczba N i zasady jej wyliczenia.
4. Zasady wykazywania pracowników prowadzących działalność naukową.
5. Upoważnienie jednostki przez pracownika do wykazywania jego osiągnięć naukowych.
6. Ograniczenia dotyczące udziałów jednostkowych na pracownika.
7. Zasady oceny artykułów naukowych i monografii, w tym współautorskich.
8. Wyliczanie udziałów jednostkowych dla każdej publikacji i autora.
9. Zasady oceny projektów naukowych.
10. Ocena efektów działalności naukowej na podstawie opisów działalności.
11. Procedura przeprowadzenia oceny parametrycznej.

Termin: 30.10.2019
Godziny: 8:00-15:00

25.10.2019 - Szkolenie z efektywnego publikowania naukowego

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Efektywne publikowanie naukowe”.

Program szkolenia:
1. Przygotowanie do pisania publikacji
2. Etap pisania artykułu naukowego
3. Współpraca z redakcją czasopisma
4. Aktywne budowanie widoczności

Założenia:
Uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu publikowania naukowego. Poznają metody efektywnego pisania, pozwalające na przygotowanie i wysłanie artykułów naukowych do międzynarodowych czasopism. Szkolenie poświęcone jest procesowi publikowania naukowego począwszy od organizacji badań pod kątem publikacji, poprzez warsztat autora, organizację tekstu, wybór czasopisma, zgłoszenie artykułu, kontakt z redakcją aż do promocji opublikowanej pracy.
Nabytą praktyczną wiedzę, uczestnicy będą w stanie zastosować natychmiast przy pisaniu swojej aktualnej lub kolejnej publikacji naukowej. Przedstawione techniki pozwolą uczestnikom pracować bardziej efektywnie i w sposób przynoszący więcej satysfakcji z procesu pisania.

Forma:
Prelekcja połączona z ćwiczeniami i pracą indywidualną uczestników. Każdy uczestnik kończy szkolenie z zestawem praktycznych materiałów i wskazówek.

Ograniczona liczba miejsc.
Data: 25.10.2019 lub 14.11.2019 (dwa terminy do wyboru)
Godziny: 8:00-16:00
Zapisy: https://forms.gle/Xf5PVbP1a7a2qHEw6

Szkolenie organizowane jest zgodnie z założeniami Projektu INTEREKON, nr umowy 015/RID/2018/19. Projekt  przyznany UEW w ramach Programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa.

publikowanie_naukowe_15.10.19_1


_resized_800x151_stopka_na_strony_www

16.10.2019 - Spotkanie dla Młodych Naukowców i doktorantów

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym skierowanym do Młodych Naukowców oraz doktorantów. Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele władz uczelni Rektor Andrzej Kaleta oraz Prorektor ds. Nauki Jerzy Niemczyk.

Celem spotkania jest zapoznanie Młodych Naukowców oraz doktorantów z możliwościami rozwoju kariery naukowej, ofertom dostępnych grantów i organizowanych szkoleń oraz informacjami dotyczącymi ich wkładu w działalność ewaluacji naukowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Do udziału zapraszamy również promotorów i opiekunów naukowych.

Najważniejsze informacje:
Data: 16.10.2019
Godziny: 16:00-18:30
Miejsce: 1 CKU
Zapisy: https://forms.gle/srLjM1uE1EtdKhJKA

Spotkanie ma charakter otwarty.

Spotkanie współfinansowane w ramach Projektu INTEREKON, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa.
plakat_spotkanie_dla_mlodych_naukowcow

stopka_na_strony_www

Szkolenie dotyczące projektów naukowych

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza do udziału w szkoleniu dotyczącym projektów naukowych. Zagadnienia poruszane na spotkaniu:  Zasady rozliczania i raportowania projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków funduszy strukturalnych oraz zasady realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków NCN.

Szkolenie przeprowadzi pan Wawrzyniec Stańczyk.

Szkolenie jest dedykowane zespołom administracyjnym, jednak do udziału zapraszamy również pracowników badawczo-dydaktycznych.

Termin: piątek, 6.09.2019.
Godziny: 9:00-15:00
Zapisy zakończone.

Practical advice on how to publish - seminarium

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza do udziału w seminarium dotyczącym publikowania w międzynarodowych czasopismach.

Termin: piątek, 14 czerwca 2019
Godzina: 11:00-14:00
Miejsce: 2 P
Zapisy: https://forms.gle/zzxSndAqf6Xs7HP38

Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim.
 
Spotkanie poprowadzi: prof. Michael Haenlein, który pracuje na stanowisku profesora w filii ESCP w Paryżu, jest również Dyrektorem Naukowym ESCP Europe - Centrum badań nad Big Data, Prodziekanem ds. studiów doktoranckich. Według Google Scholar dorobek profesora plasuje się na 75 pozycji w wśród najczęściej cytowanych naukowców: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=U8EpCO8AAAAJ

Artykuły M. Haenleina zostały opublikowane m.in. w: Journal of Marketing, International Journal of Research in Marketing (IJRM), European Management Journal, Business Horizons and the California Management Review. Od 2012 do 2015 był Redaktorem Naczelnym European Management Journal. Obecnie jest Redaktorem Tematycznym w Journal of Marketing, Redaktorem w International Journal of Research in Marketing oraz  Redaktorem Współpracującym w Journal of Management Analytics.

Seminarium jest spotkaniem otwartym, bez limitu miejsc.  

Szkolenie organizowane jest zgodnie z założeniami Projektu INTEREKON, nr umowy 015/RID/2018/19. Projekt  przyznany UEW w ramach Programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa.


seminarium

stopka_na_strony_www

Mendeley - warsztat praktyczny

Biblioteka Główna oraz Centrum Obsługi Badań Naukowych zapraszają pracowników oraz doktorantów na praktyczny warsztat z Mendeleya.

Podczas warsztatu dowiedzą się Państwo:
- Do czego służy Mendeley
- Jak pobierać metadane
- W jaki sposób zarządzać dokumentami w biblioteczce
- Jak pracować z publikacją
- Jak automatycznie tworzyć i formatować przypisy oraz bibliografię

Szkolenia odbędą się w sali 7 Z.

Prosimy o zabranie ze sobą własnych laptopów z zainstalowanym programem Mendeley, dostępnym na stronie:
https://www.mendeley.com/download-desktop/ 

Zajęcia odbędą się w czterech terminach do wyboru:
15.05 godz. 12:30-14:00
17.05 godz. 15:30-17:00
05.06 godz. 12:30-14:00
17.06 godz. 12:30-14:00

Zapisy: https://forms.gle/K8kVVTftG8kt1zGY6
Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się na warsztaty osoby zostaną powiadomione mailowo.

mendeley_plakatSpotkanie dotyczące aplikowania o granty NCN

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza wszystkich pracowników naukowych oraz doktorantów na spotkanie dotyczące zasad aplikowania o granty w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

W trakcie spotkania dowiecie się Państwo:
-jak przygotować wniosek uwzględniając kwestie formalne i merytoryczne,
-jak skonstruować budżet projektu,
-na co zwracają uwagę eksperci decydujący o przyznaniu grantu ze środków NCN.

Obecnie otwarte konkursy to OPUS 17 i PRELUDIUM 17 (termin zgłoszeń mija 17 czerwca), MOZART (nabór ciągły).
W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie naboru na wnioski w ramach konkursów: MINIATURA, SONATA i MAESTRO.

Szczegóły dostępne na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Terminy i miejsce spotkania:
Środa 29.05.2019 w godzinach 14:00-16:00, sala 213 A

Zapisy: https://forms.gle/Fq6UcjhgevEBS78e6

spotkanie_ncn_29.05_1

Web of Science - warsztat praktyczny

Biblioteka Główna oraz Centrum Obsługi Badań Naukowych zapraszają pracowników oraz doktorantów na praktyczny warsztat z bazy Web of Science.

Podczas warsztatu zapoznają się Państwo:
- funkcjami bazy bibliograficzno-abstraktowej,
- wyszukiwaniem, filtrowaniem, analizą wyników,
- cytowaniami oraz indeksem Hirscha,
- Journal Citation Reports,
- podstawowymi wskaźnikami bibliometrycznymi dla czasopism i ich zastosowaniem.

Szkolenia odbędą się w sali 7 Z.

Rekomendujemy zabranie ze sobą własnych laptopów z dostępem do sieci wifi.

Zajęcia odbędą się 29.05 w godz. 12:30-14:00.

Zapisy: https://forms.gle/MWV4B9n4PuLD4X2P9
Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się na warsztaty osoby zostaną powiadomione mailowo.

wos_png

Scopus - warsztaty praktyczny

Biblioteka Główna oraz Centrum Obsługi Badań Naukowych zapraszają pracowników oraz doktorantów na praktyczny warsztat z bazy Scopus.

Podczas warsztatu poznają Państwo:
– ogólne informacje o bazie,
– jak formułować kryteria wyszukiwania,
– jak wyszukiwać profile autorów oraz instytucji,
– gdzie znaleźć informacje o cytowaniach oraz indeksie Hirscha,
– jak dokonać analizy źródeł,
– jakie parametry bibliometryczne są wykorzystywane.

Szkolenia odbędą się w sali 7 Z.

Rekomendujemy zabranie ze sobą własnych laptopów z dostępem do sieci wifi.

Zajęcia odbędą się w dwóch terminach do wyboru:
22.05 godz. 12:30-14:00
24.05 godz. 15:30-17:00

Zapisy: https://forms.gle/w68AwL2EG9LeLaoKA
Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się na warsztaty osoby zostaną powiadomione mailowo.

scopus

Standardy pisania artykułów do prestiżowych czasopism - seminarium

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza do udziału w seminarium pt.: Standardy pisania artykułów do prestiżowych czasopism.

Celem seminarium będzie przedstawienie kwestii dotyczących opracowywania artykułów naukowych spełniających wymogi najbardziej prestiżowych czasopism.
Uczestnicy seminarium uzyskają odpowiedź na trzy zasadnicze pytania:
    1. Jak przygotować się do napisania artykułu naukowego?
    2. Jaki jest schemat prezentacji artykułu naukowego?
    3. Jak odnosić się do uwag recenzentów i  redaktora?
 
Spotkanie poprowadzi: prof. dr hab. Ewa Ziemba, redaktor naczelna „Journal of Economics and Management", doświadczona redaktor oraz recenzentka w kilkudziesięciu zagranicznych czasopismach naukowych indeksowanych w WoS i Scopus, oraz wielokrotnie nagradzana autorka artykułów naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach.

Termin: piątek, 24 maja 2019
Godzina: 11:00
Miejsce: 2 P

Zapisy: https://forms.gle/3McdrLNEHYDwW7bPA

Seminarium jest spotkaniem otwartym, bez limitu miejsc.

Szkolenie organizowane jest zgodnie z założeniami Projektu INTEREKON, nr umowy 015/RID/2018/19. Projekt  przyznany UEW w ramach Programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa.

 

standardy_pisania_artykulow_do_prestizowych_czasopism
stopka_na_strony_www


Badania jakościowe - warsztat praktyczny

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza na warsztat praktyczny dotyczący badań jakościowych.

Warsztat odbędzie się 10 maja 2019 w godzinach 9:00-14:00.
Miejsce warsztatów: 817 Z
Zapisy zakończone.
NOWA GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10:00

Agenda spotkania:
1. Wstęp - wykorzystanie metod jakościowych.
2. Wyznaczniki wiarygodności i rzetelności badań jakościowych. Czy w badaniach jakościowych można mówić o rygorze metodologicznym?
3. Gromadzenie danych: główne wyzwania, błędy i możliwości.
4. Typowe sposoby analizy i interpretacji danych w badaniach ilościowych. Przechodzenie od danych do abstrakcyjnych konstruktów .
5. Gromadzenie i analiza danych: co można, a czego nie powinno się robić w badaniach jakościowych.

Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się na warsztaty osoby zostaną powiadomione mailowo.

Szkolenie organizowane jest zgodnie z założeniami Projektu INTEREKON, nr umowy 015/RID/2018/19. Projekt  przyznany UEW w ramach Programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa.

badania_jakosciowe_10.05_1

stopka_na_strony_www

NVivo warsztat z obsługi programu do komputerowej analizy danych jakościowych

ban_nvivomale

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników kursu z możliwościami oraz sposobami wykorzystania programu NVivo służącego do wspomagania analizy danych jakościowych. Warsztat skierowany jest przede wszystkim do badaczy, którzy dopiero chcą spróbować swoich sił w realizacji własnych projektów badawczych z wykorzystaniem programów CAQDA. Główny nacisk zostanie położony na zaznajomieniu uczestników ze środowiskiem oprogramowania NVivo oraz wskazaniem sposobów wykorzystania najważniejszych funkcji programu podczas realizacji projektu badawczego opartego na metodologii teorii ugruntowanej.

Zakres warsztatu
• Przygotowanie materiału do analizy z wykorzystaniem CAQDAS;
• Tworzenie plików i importowanie danych;
• Wstępne etapy analizy, fragmentacja danych i kodowanie otwarte;
• Posługiwanie się kodami, przeszukiwanie poprzez kody i praca z listą kodów;
• Kodowanie selektywne, tworzenie kategorii i przyporządkowywanie kodów;
• Sortowanie i organizacja zbiorów kategorii, prowadzenie memos w analizie;
• Tworzenie map pojęciowych i diagramów integrujących;
• Eksportowanie wyników analizy danych.

Czas trwania: 8 godzin akademickich + 45 min na przerwy (w tym jedną 30 minutową na obiad).

Prowadzący: dr Jakub Niedbalski
Daty do wyboru:
-piątek 10.05.2019
-piątek 24.05.2019 (zapisy zakończone)

Godziny: 9:00 – 15:30
Miejsce: 307 Z

Ważna informacja: Aby wziąć udział w szkoleniu należy zabrać ze sobą laptop (preferowane oprogramowanie Windows) wraz z ZAINSTALOWANYM PROGRAMEM NVivo.
Wersja testowa dostępna jest na: https://www.nvivo.pl/?wersja-testowa-programu,9

Zapisy: https://forms.gle/Cic1zy6eJLACnp6eA

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na kurs uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

Szkolenie organizowane jest zgodnie z założeniami Projektu INTEREKON, nr umowy 015/RID/2018/19. Projekt  przyznany UEW w ramach Programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa.

stopka_na_strony_www

Napiszę PRELUDIUM w 2019 r.

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora, do udziału w kursie poświęconym przygotowaniu wniosku grantowego PRELUDIUM 17. Podczas warsztatów przewidziana jest praca nad własną koncepcją badawczą. Zapewniamy pomoc merytoryczną i formalną.

Kurs składa się z czterech spotkań warsztatowych:
15.04 16:30-18:00 - Przedstawienie założeń oraz podstawowe informacje o Preludium.   
13.05 16:30-18:00 - Zaplanowanie celu, zadań i hipotez badawczych własnego projektu badawczego.
20.05 16:30-18:00 - Sporządzenie wykresu Gantta i kosztorysu projektu.
27.05 16:30-18:00 - Samodzielne przygotowanie wniosku badawczego Preludium w systemie elektronicznym.

Ważna informacje: Uczestnicy zobowiązani są do udziału we wszystkich spotkaniach oraz podpisania oświadczenia o tajności tematów i pomysłów innych osób biorących udział w kursie.

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na kurs uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

Miejsce spotkań: 406 H

Link do zapisów: https://forms.gle/UQJDdcBgZzK233Q46

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu: cobn@ue.wroc.pl

Informacje na temat konkursu PRELUDIUM 17 na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17


preluduim_17_png

Multiwyszukiwarka - warsztat praktyczny

Biblioteka Główna oraz Centrum Obsługi Badań Naukowych zapraszają pracowników oraz doktorantów na praktyczny warsztat z Multiwyszukiwarki.

Podczas warsztatu dowiedzą się Państwo:
-Jak efektywnie wyszukiwać artykuły na przykładzie konkretnego hasła.
-Jakie sprawnie posługiwać się filtrami.
-Jak wykorzystać bazy pełnotekstowe na przykładzie SAGE.
-Jak posługiwać się operatorami logicznymi w wyszukiwaniu zaawansowanym.

Zajęcia odbędą się w dwóch terminach do wyboru:
08.05 godz. 12:30-14:00
10.05 godz. 15:30-17:00

Szkolenia odbędą się w sali 7 Z.
Zalecane jest zabranie własnych komputerów.

Zapisy: https://forms.gle/P8fvUnvbtiuqnPo68
Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się na warsztaty osoby zostaną powiadomione mailowo.

Zapisy trwają od 18.04-06.05.2019
does_your_business_need_attention_
Spotkania z przedstawicielami NCN


Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne prowadzone przez koordynatorów dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki:

1. o konkursach oferowanych przez NCN oraz dobrych praktykach pisania wniosków grantowych (dla pracowników naukowych) (2P);
2. dotyczące rozliczania projektów (dla pracowników administracyjnych) (3W).

Data: 04.04.2019 (czwartek)

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny
ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław

1. Szkolenia dedykowane pracownikom naukowym - budynek P (wejście od ul. Wielkiej) sala wykładowa 2.

Godziny: 12:00-16:00

2. Szkolenia dedykowane pracownikom administracyjnym - budynek W (biblioteki głównej, wejście od ul. Wielkiej) sala 3.

Godziny: 16:00-18:00

Osoba prowadząca szkolenie dla pracowników naukowych: dr Małgorzata Jacobs (Narodowe Centrum Nauki).
Koordynator dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce.

Link do zapisów: https://goo.gl/forms/d8iLbqI6ixPYLtHi2

Badania jakościowe - wykład i warsztaty

Kurs składa się z części wykładowej oraz trzech spotkań warsztatowych.

Jego celem jest podniesienie umiejętności naukowców na temat metod jakościowych poprzez:

•    przekazanie wiedzy z zakresu projektowania, moderacji i analizy wyników / raportowania badań jakościowych

•    trening umiejętności w zakresie projektowania i prowadzenia badań jakościowych

•    miejsce badań jakościowych w problemie badawczym oraz relacja do metod ilościowych

•    wykorzystanie metod jakościowych w badaniach z obszaru nauk ekonomicznych (ekonomia, zarzadzanie, finanse)

•    projekt badania jakościowego a wnioski grantowe – wycena i prezentacja z uwzględnieniem analizy wyników badań własnych (dane uczestników szkolenia).

Termin i miejsce:

Wykład wspólny dla dwóch grup:

7.12.2018 - wykład 11:00-15:00 Styś A

Warsztaty grupa 1:

10.12.2018 - warsztat 1 11:00-15:00, 122D

11.12.2018 - warsztat 2 11:00-15:00 104 E

14.12.2018 - warsztat 3 11:00-15:00 206 A

Warsztaty grupa 2:

17.12.2018 - warsztat 1 11:00-15:00, 122D

20.12.2018 - warsztat 2 11:00-15:00 10 A

21.12.2018 - warsztat 3 11:00-15:00 122 D

Liczba miejsc ograniczona. O zapisaniu na kurs zostaną Państwo poinformowani mailowo zaraz po zamknięciu zapisów.

Zapisy zakończone.

Chęć udziału w nowej edycji wraz z preferowanymi dniami tygodnia i porą (od 8:00 do 15:00, lub po 15:00) proszę zgłaszać na adres ewa.popowicz@ue.wroc.pl


Perspektywy i rozwój kariery naukowej - spotkanie dla pracowników naukowych i doktorantów

Spotkanie będzie dotyczyło zarządzania rozwojem kariery naukowej w naukach ekonomicznych. W szczególności dedykowane jest osobom szukających efektywnych ścieżek rozwoju naukowego oraz będących kierownikami zespołów czy będących mentorami naukowymi.

Podczas konwersatorium zapoznają się Państwo z najlepszymi praktykami w obszarze:

•    metod planowania kariery naukowej

•    rozwoju potencjału naukowego młodej kadry

•    zarządzania ścieżkami rozwoju doświadczonych naukowców

•    technik weryfikacji atrakcyjności naukowej realizowanych tematów badawczych

•    najlepszych praktyk na wsparcie instytucjonalne kadr naukowych funkcjonujących na renomowanych uczelniach w Polsce i zagranicą

•    form aktywności naukowych oraz programów mobilnościowych, z których warto korzystać

•    efektywnego budowania sieci kontaktów w środowisku międzynarodowym

•    szkoleń najefektywniej usprawniających warsztat badacza

Sylwetka eksperta

Prof. Dariusz Jemielniak – polski teoretyk zarządzania, profesor nauk ekonomicznych specjalizujący się w zarządzaniu wysokimi technologiami i organizacjami otwartej współpracy, kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego oraz centrum badawczego CROW w Akademii Leona Koźmińskiego, założyciel grupy badawczej NeRDS. Profesor wizytujący m.in. na Cornell University, Harvard University, University of California Berkeley, Harvard Law School, Massachusetts Institute of Technology. Stypendysta m.in. Collegium Invisibile, Fundacji Nauki Polskiej, Fundacji Fulbrighta, Fundacji Kościuszkowskiej. Od 2011 członek Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. W 2012 został członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN na kadencję 2012–2017. W 2014 został powołany do Komitetu Polityki Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czas i miejsce spotkania:

Data: 28.11.2018

Godzina: 15:00,

Miejsce: budynek A, sala 1 A

Formularz zapisów:

https://goo.gl/forms/1w0BeM5f7m1iSM5T2


Warsztaty komputerowe - Wprowadzenie do bazy Web of Science

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Centrum Obsługi Badań Naukowych zapraszają na warsztaty komputerowe dotyczące bazy Web of Science. Program obejmuje:

1.    Wprowadzenie do bazy bibliograficzno-abstraktowej Web of Science Core Collection:

•    wyszukiwanie i filtrowanie wyników

•    analiza wyników

•    wyszukiwanie publikacji cytowanych

•    tworzenie powiadomień i zapisywanie historii wyszukiwania

•    zarządzanie wynikami

2.    Baza Journal Citation Reports - baza cytowań czasopism:

•    wyszukiwanie czasopism w bazie

•    ranking czasopism

•    podstawowe wskaźniki bibliometryczne dla czasopism i ich zastosowanie

Terminy do wyboru:

15.11.2018 - godz. 12:00-13:30

23.11.2018 - godz.16:00-17:30

Miejsce:

Budynek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego

Budynek W, sale W1 i W2.

Formularz zapisów: https://goo.gl/forms/7wU2ievzCvh6UtJp2


Szkolenia z metod ilościowych - Kurs I - 3 TURA

KURS I

1. Przygotowanie badania ankietowego.

Dr Cyprian Kozyra, 08.11.2018, godz. 10:00 – 14:30, sala 406 H.

2. Projektowanie próby badawczej.

Dr Cyprian Kozyra, 14.11.2018, godz. 10:00 – 14:30, 408 H.

3. Podstawowe analizy danych ilościowych.

Dr Aleksandra Szpulak, 23.11.2018, godz. 10:00 – 14:30, 406 H.

4. Podstawowe analizy danych jakościowych.

Dr Aleksandra Szpulak, 30.11.2018, godz. 10:00 – 14:30, 408 H.


Zapisy zakończone.


Szkolenia z metod ilościowych - Kursy II-IV (1,2,3 TURA)

KURS II - Zmienne losowe i wybrane rozkłady, dr Agnieszka Marciniuk:

12.12.2018, 8:30 – 14:30, 408 H

KURS III - Elementy teorii estymacji, dr Wioletta Wolańska:

13.12.2018, 9:00-13:30, 002 Z

KURS IV - Wnioskowanie statystyczne, dr Katarzyna Ostasiewicz:

21.12.2018, 8:30-14:30, 408 H – >  Termin przeniesiony na 14.12.2018 8:30-14:30 007Z

Formularz zapisów: https://goo.gl/forms/4MEzmGFTWuSzCMIf1


Szkolenia z metod ilościowych - Kurs I-IV dla pracowników Wydziału I-E

KURS I:

1. Przygotowanie badania ankietowego.

Dr Cyprian Kozyra, 30.10.2018, godz. 10:00 – 14:30, sala 408 H.

2. Projektowanie próby badawczej.

Dr Cyprian Kozyra, 06.11.2018, godz. 10:00 – 14:30, 408 H.

3. Podstawowe analizy danych ilościowych.

Dr Aleksandra Szpulak, 09.11.2018, godz. 10:00 – 14:30, 007 Z.

4. Podstawowe analizy danych jakościowych.

Dr Aleksandra Szpulak, 16.11.2018, godz. 10:00 – 14:30, 007 Z.

KURS II - Zmienne losowe i wybrane rozkłady.

Dr Agnieszka Marciniuk, 23.11.2018, 8:30 – 14:30, 007 Z.

KURS III - Elementy teorii estymacji.

Dr Wioletta Wolańska, 29.11.2018 9:00-13:30, 002 Z.

KURS IV - Wnioskowanie statystyczne, dr Katarzyna Ostasiewicz.

14.12.2018, 8:30 – 14:30, 007 Z.


Zapisy zakończone.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem