Wydawnictwa Centrum Promocji

Redagujemy i przygotowujemy do druku zarówno publikacje informacyjne (foldery), jak i popularyzatorskie. Wydajemy je zarówno we współpracy z Wydawnictwem UEW, jak i samodzielnie.
Przez wiele lat opracowywaliśmy papierową wersję pisma informacyjnego naszej uczelni.
Początkowo wychodziło pod tytułem Nasza Akademia, a potem Portal. Redaktor naczelną pisma była Barbara Węglarska (w tym czasie kwartalnik był publikowany pod opieką redaktorską Wydawnictwa naszej uczelni), a z chwilą powołania Biura promocji przez kilka lat funkcję redaktor naczelnej przypisano Lucynie Wasylinie. Obecnie, 
redakcja Portalu w wersji online mieści się w Centrum Promocji.

Pod redakcją Wojciecha Sokolnickiego w latach 2004-2011 powstawał newsletter e-portal, pierwowzór biuletynu informacyjnego Komunikacji Wewnętrznej UEW. 

Pomagamy także innym jednostkom uczelni w przygotowaniu publikacji okolicznościowych i konferencyjnych. W 2019 roku byliśmy m.in. zaangażowani w przygotowanie publikacji jubileuszowej Wydziału EZiT w Jeleniej Górze (obecnie Filii UEW w Jeleniej Górze). 

NASZE PUBLIKACJE

Kryminał bardzo ekonomiczny (2020)


Zaraza kontra kryminał 


Centrum Promocji (w 2020 roku nasz dział PR ponownie zmienił nazwę) właśnie przygotowywało pierwszą w historii uczelni nieoficjalną część Święta Uczelni – imprezę integracyjną dla całej społeczności, gdy wybuchła zaraza. Święto Uczelni i impreza miały odbyć się 12 marca 2020. 
Każdy uczestnik bankietu, który się nie odbył, miał zostać posiadaczem małej unikatowej książeczki pt. Kryminał bardzo ekonomiczny.

Książeczka jest rzeczywiście ekonomiczna (55 stron), można ją swobodnie włożyć do kieszeni (to znany niektórym starszym czytelnikom ulubiony format pocketbook).
Dreszczowiec powstał w ramach konkursu na opowiadanie kryminalne. Autorka – Tamara Chorażyczewska – wygrała dzięki niemu udział w warsztatach pisarskich podczas Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2016. W nagrodę pobierała nauki w grupie uczącej się „kryminalnego rzemiosła” pod opieką Marcina Wrońskiego, autora lubianych dreszczowców retro. W oparciu o opowiadanie „Silni nieumarli” powstał uczelniany kryminalik.

Na razie tomiku nie kupimy, nie dostaniemy, ale możemy go posłuchać w formie audiobooka. 


facebook-post


Przy powstawaniu wydawnictwa aktywny był cały zespół działu. 
Nad redakcją pracowała Katarzyna Wołowiec. Składem i grafiką zajął się Paweł Mildner.
Ostateczną redakcję po składzie wykonała Olga Rutkowska, a korektę techniczną przeprowadziło Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
http://www.portal.ue.wroc.pl/okno_na_swiat/21684/kryminal_bardzo_ekonomiczny.html

KSIĘGA 70-LECIA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2017)

W związku z 70-leciem uczelni (2017 rok) powstała publikacja nietypowa, obrazkowa z narracją odwróconą. Zaczęliśmy podróż przez historię uczelni w 2017 roku i dotarliśmy do roku 1947.

Wydawcą księgi „70 lat dla przyszłości” było Biuro Promocji Uczelni (ówczesna nazwa Centrum Promocji).
Koncepcja i redakcja należała do głównych autorek: Tamary Chorążyczewskiej i Katarzyny Wołowiec.

Publikacja „70 lat dla przyszłości” ukazała się 1 marca 2017 roku.

Więcej o wydawnictwie


Nasza Akademia, PORTAL

Portal to Kwartalnik wydawany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (w latach 1998-2016), w którym publikowane były informacje o wydarzeniach uczelnianych i środowiskowych, w tym: o sukcesach pracowników, studentów, absolwentów, a także liczne artykuły związane z szeroko pojętą ekonomią.

Redaktorem naczelnym drukowanego kwartalnika były Barbara Węglarska (1998-2010) i Lucyna Wasylina (2010-2016) .

Zapraszamy do lektury archiwalnych numerów pisma.

portal_22_maly_ostatni_1interent

Skarby pod jeleniogórskim niebem (2014)

Publikacja powstała we współpracy dwóch pasjonatek historii – Tamary Chorążyczewskiej ( z działu promocji) i Małgorzaty Wereszczyńskiej (archiwum jeleniogórskiego wydziału Uczelni).

To bogato ilustrowany esej o regionie, mieście, uczelni.

Po zakończeniu II wojny światowej Kotlina Jeleniogórska przeszła w ręce Polaków. Po latach znów staliśmy się właścicielami nie tylko pięknych terenów, ale i funkcjonalnie przemyślanej, działającej infrastruktury miejskiej i turystycznej oraz skarbów – zapomnianych i nieodnalezionych. Prezentowana książka stanowi subiektywną próbę zapisu historii regionu. 
Autorki, publikując nieznane zdjęcia, zapisując wspomnienia pracowników jeleniogórskiego wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, mieszkańców miasta i regionu, pragną ocalić od zapomnienia miejsca, które bezpowrotnie znikają, jak np. popadający w ruinę pałac w Maciejowcu i willa Pan Twardowski w Zachełmiu, oba obiekty należące niegdyś do Akademii Ekonomicznej. 

Publikacja na stronie księgarni Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Komandorska 118/120. Historia pewnego miejsca (2013)

Publikacja ukazała się z okazji 65-lecia uczelni w 2013 roku.

Wydawnictwo zawiera wiele ciekawych fotografii historycznych i z życia uczelni, wspomnienia  pracowników i gospodarzy uczelni.
Publikacja podzielona jest na dwie części – pierwsza poświęcona historii miasta, dzielnicy, ulicy i szpitala im. Wenzla Hanckego, który mieścił się w najstarszych budynkach kampusu uczelni, druga – prowadzi nas przez karty historii uczelni, opowiada o zmianach jej siedziby i rozbudowie kompleksu przy ulicy Komandorskiej.

Książka na stronie księgarni Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

okladka1

Książka jest kanwą wycieczek po uczelni, adresowanych zarówno do kandydatów na studia, jak i mieszkańców Wrocławia. Taką wycieczkę prowadził w 2019 roku sam rektor UEW, prof. Andrzej Kaleta.

Spacer z Rektorem
28 września 2018 roku wrocławianie pod opieką Rektora UEW prof. Andrzeja Kalety zwiedzili dotad nieznany zakamarek Wrocławia. Była to  kolejna wycieczka z serii „Akademicki Wrocław” organizowana przez WCA w ramach obchodów 10-lecia istnienia Centrum. Wrocławianie zwiedzali już Uniwersytet Wrocławski, Akademię Sztuk Pięknych, Papieski Wydział Teologiczny, Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, wędrowali Wrocławskim Traktem Teatralnym, odwiedzili Politechnikę Wrocławską, a także Polski Ośrodek Rozwoju Technologii PORT.
Więcej o tym wydarzeniu 

Filmowa relacja ze spaceru .

Reportaż historyczny
W 2019 roku Radio Wrocław w ramach cyklu reportaży historycznych o regionie przygotowało film o historii kampusu przy Komandorskiej 118/120. Scenariusz został oparty na książce.
Materiał pt.
Dziś Uniwersytet Ekonomiczny, kiedyś drugi największy szpital w Breslau dostępny jest TUTAJ


Ludzie nauki (2012)

Ludzie nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu to wydawnictwo encyklopedyczne, w którym przedstawiliśmy niemal wszystkie sylwetki pracowników naukowych (posiadających co najmniej tytuł doktora nauk ekonomicznych) uczelni od początków jej powstania. 

Redaktorem naczelnym wydawnictwa był prof. Wiesław Wątroba.
Rekordy (notka biograficzna, ścieżka zawodowa, naukowa, publikacje, funkcje…), przygotowywały nasze pracownice – Edyta Ratoń, Lucyna Wasylina i Tamara Chorążyczewska.

Praca nad publikacją trwała ponad rok. 
Wiele informacji do swojego portretu przesyłali sami pracownicy, niektóre jednak trzeba bylo żmudnie odszukiwać w aktach archiwalnych.

Notka o publikacji na stronie księgarni Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.   

Słowo wstępne


Szanowni Państwo, 
w dniu 3 lutego 2012 roku nasza uczelnia uroczyście obchodziła jubileusz swego 65-lecia. Jakże niedawno, pięć lat wcześniej, czyli w roku 2007, świętowaliśmy 60-lecie naszej Almae Matris. Wtedy też z okazji inauguracji roku akademickiego 2007/2008 ukazała się Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, będąca historią nauki i nauczania w Wyższej Szkole Handlowej, Wyższej Szkole Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej. 

Krótko potem, 6 maja 2008 roku, świętowaliśmy wielkie wydarzenie, jakim było przekształcenie naszej szkoły w Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. W kierownictwie uczelni doszliśmy do przekonania, że nie byłoby zasadne uczczenie jej 65-lecia swoistą reedycją Księgi 60-lecia, z uwzględnieniem wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich pięciu latach. Historia uczelni to w decydującym stopniu historia jej społeczności akademickiej. Szczególną rolę w tej społeczności odgrywają nauczyciele akademiccy. Dlatego zdecydowaliśmy się, aby uczcić 65-lecie naszej Almae Matris wydaniem jubileuszowej księgi ludzi nauki z nią związanych. Ze względu na rozmiary wydawnictwa nie było możliwe uwzględnienie wszystkich profesorów, adiunktów, asystentów czy wykładowców, którzy byli pracownikami naszej uczelni. Dlatego też ograniczyliśmy się do prezentacji biogramów osób będących samodzielnymi pracownikami naukowymi, uzupełniając je o biogramy pracowników pełniących funkcje prodziekanów, a zatrudnionych na stanowisku adiunkta. 

Księga, którą oddajemy w Państwa ręce, zawiera też wiele innych informacji, w tym zwłaszcza o zmieniających się na przestrzeni lat władzach akademickich oraz o władzach administracji uczelni, o najważniejszych wydarzeniach w jej historii w latach 1946-2012 czy o wybitnych absolwentach. 

Mamy pełną świadomość pewnej ułomności czy braków w informacji, w tym zwłaszcza w zamieszczonych biogramach. Ufamy jednak, że uznają je Państwo za uzasadnione w świetle wyjaśnień zawartych w Przedmowie autorstwa Zespołu Redakcyjnego. Przede wszystkim mamy nadzieję, że Księga przyczyni się do utrwalenia we wdzięcznej, ale jakże ulotnej pamięci pokoleń absolwentów naszej Uczelni dokonań naukowych i dydaktycznych jej pracowników, a także najważniejszych wydarzeń w 65-letniej historii naszego wielkiego wspólnego dobra – Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor 
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 2005-2012

ue.Portal

Zapraszamy do zajrzenia do archiwum newslettera redagowanego w Biurze promocji
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem