Regulamin konferencji:

 • Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie powyższego formularza rejestracji raz dokonanie wpłaty za udział w konferencji na wskazane przez organizatora konto bankowe.
 • Anulacja zgłoszenia bez ponoszenia kosztów możliwa jest na 6 tygodni przed Konferencją. Po tym terminie anulacje nie będą rozpatrywane. Rezygnując z udziału w Konferencji uczestnik zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Organizatora o tym fakcie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej.
 • Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na podane przez niego konto bankowe.
 • Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania oraz Fundację Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w całości i fragmentach, wraz z późniejszymi zmianami – zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) w celu stworzenia relacji z wydarzenia.
 • Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które zostały zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania konferencji.
 • Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia.
 • Każdy wykład, doniesienie lub referat wygłoszony na Konferencji jest utworem prawnie chronionym zgodnie z art. 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Uczestnik Konferencji oświadcza, że dane i informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
 • Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konferencji i przyszłych projektów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 • Zarejestrowanie się jako Uczestnik Konferencji jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem