Senat powołał przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na posiedzeniu 25 kwietnia 2019 r., powołał Piotra Krupę – prezesa Zarządu KRUK S.A. na przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni.
W skład pierwszej Rady Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wybranej przez Senat 28 marca 2019 r., weszło 6 osób, w tym 3 spoza społeczności UEW:  
  • Marcin Czyczerski, prezes Zarządu CCC S.A.
  • Krzysztof Domarecki, prezes Zarządu SELENA FM S.A.
  • Piotr Krupa, prezes Zarządu KRUK S.A.
  • Krzysztof Jajuga,   Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Grzegorz Krzos, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Sylwia Wrona, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zobacz cv członków Rady.
W  skład Rady Uczelni powołana została również przewodnicząca Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu –  Agata Martyniszyn.

Do zadań pierwszej Rady Uczelni w okresie do 30 września 2019 r. należy:
  • zaopiniowanie projektu statutu,
  • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat,
  • uchwalenie regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady Uczelni.
Od 1 października 2019 r. do zadań Rady Uczelni w pełnym zakresie należeć będzie m.in.: opiniowanie projektu strategii uczelni, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej  i zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni, wykonywanie innych zadań określonych w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Powołanie Rady Uniwersytetu Ekonomicznego to ważny krok dla uczelni, która dąży do tego, by być najlepszą biznesową uczelnią w kraju – mówi Piotr Krupa, przewodniczący Rady Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prezes KRUK S.A. – To odpowiedź na wiele współczesnych wyzwań, przed którymi stoją nie tylko rodzima nauka i dydaktyka, ale też polski biznes. Potrzebujemy szerszego spojrzenia z różnych perspektyw, a członkowie Rady, czyli przedstawiciele nauki, samorządu studenckiego i prezesi dużych polskich spółek, taką różnorodność zapewniają. Studenci oczekują, że ich uczelnia będzie podążała za dynamicznymi zmianami i odpowiadała swoją ofertą na potrzeby rynku. Widzę w tym też ogromny walor dla biznesu – potrzebujemy dobrze wykształconych, nowocześnie funkcjonujących kadr.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem