Rektorskie Forum Strategiczne 3.0 – z myślą o przyszłości Z

Z inicjatywy Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Andrzeja Kalety,  7 listopada br. rozpoczęło działalność Rektorskie Forum Strategiczne 3.0, w pracach którego udział brać będzie co najmniej 35 pracowników spoza  grona władz Uczelni oraz studentów zaproszonych przez Rektora.
Forum poszukiwać będzie odpowiedzi na wyzwania, przed jakimi Uczelnia stanie w perspektywie 2030 roku, a efektem jego prac będzie nowa strategia Uczelni.
Dyskusja wewnątrzuczelniana organizowana będzie w ramach pięciu streamów, które formułować będą m.in. cele strategiczne i kierunki doskonalenia. Zostaną zdiagnozowane najistotniejsze problemy rozwojowe w obszarach działalności dydaktycznej, naukowej, doskonałości organizacyjnej oraz w zakresie wizerunku Uczelni. Wyniki analizy dadzą asumpt do określenia dalszych kierunków rozwoju  Uniwersytetu.
Pracami poszczególnych streamów kierować będą:
RESEARCH & INTERNATIONAL TEAM – dr Agnieszka Bem
DIDACTICS TEAM - dr Anna Witek-Crabb
HUMAN EXCELLENCE TEAM - dr hab. inż. Maja Zofia Kiba-Janiak, prof. UEW
PROCESS EXCELLENCE TEAM - dr hab. Krzysztof Nowosielski
PRESTIGE TEAM - dr hab. Andrzej Sztando, prof. UEW
„Musimy myśleć o przyszłości, przejąć inicjatywę i wspólnie wypracować strategiczne działania, które  otworzą drogę do budowy Uczelni na miarę naszych marzeń, uniwersytetu pierwszego wyboru, innowacyjnego, z doskonałością naukową oraz edukacyjną.   Chciałbym, by   działania  nad strategią  łączyły  szerokie grono przedstawicieli całej naszej społeczności. To szczególne zadanie dla młodych, który chcą swoją przyszłość związać z pracą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i którzy będą określać  najważniejsze priorytety, tworzyć nową jakość oraz nowe standardy” – mówi Rektor  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Kaleta.  
Wypracowana przez Rektorskie Forum Strategiczne 3.0 strategia zostanie przedstawiona członkom wspólnoty akademickiej w marcu 2020 r.
Zachęcamy do poznania szczegółowych informacji o składach streamów i ich zadaniach, które zawiera Zarządzenie nr 124/2019 Rektora UEW.
http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_rektora2019/zr_124_rektorskie_forum_strategiczne.pdf
 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem