CIMA Award dla prof. Bartłomieja Nity

Prof. Bartłomiej Nita, prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu otrzymał prestiżową  nagrodę CIMA Excellence Award w podkategorii Best Practice: Academic partner. Dekoracja zwycięzców miała miejsce 5 grudnia podczas uroczystej gali 2019 CIMA Awards Night & Christmas Party.

Osobiście bardzo się cieszę z tego wyróżnienia, przy czym postrzegam je jako nagrodę nie tylko dla mnie, jako koordynatora programu CIMA, ale mojej uczelni – Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. To duży zaszczyt, że nasza współpraca została doceniona na tle całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie zobowiązuje mnie i Uniwersytet do utrzymania wysokiej jakości procesu kształcenia i dalszego rozwoju programów prowadzonych wspólnie z CIMA – powiedział laureat, komentując nagrodę.

Według prof. Nity: Sukces studiów CBApod wynika z dwóch przesłanek: po pierwsze, słuchacze studiów podyplomowych otrzymują produkt zgodny w 100% ze standardami CIMA, nie musza poszukiwać alternatywnych form kształcenia; po drugie, wynika z bardzo dużego zaangażowania wszystkich wykładowców, którzy profesjonalnie przekazują wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji zawodowych, związanych z rachunkowością zarządczą w globalnych korporacjach. Warto również dodać, że wszystkie zajęcia są prowadzone w całości w języku angielskim, co sprzyja lepszemu poznaniu biznesowego języka rachunkowości w otoczeniu międzynarodowym. Udział w Programie CIMA dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu niesie ze sobą szereg korzyści, m.in.: możliwość zdobycia kwalifikacji na takim samym poziomie, jak ich koledzy za granicą, np. w Londynie i innych miejscach na świecie. Po ukończeniu programu otrzymują rozpoznawany na całym świecie certyfikat sygnowany przez CIMA. Ponadto, dzięki dobrej współpracy między UEW i CIMA, ta organizacja zdecydowała się zwolnić naszych studentów z opłat za egzaminy i zrezygnować z pobierania opłaty subskrypcyjnej. Nasi studenci bardzo to doceniają i coraz częściej rozważają przejście pełnej ścieżki kształcenia wspólnie z CIMA.

Prof. B. Nita podkreśla, ze pracodawcy zdecydowanie potwierdzają, ze sylabus CIMA uwzględnia wymagania rynku pracy oraz globalne trendy w rachunkowości zarządczej związane z digitalizacją oraz nowymi technologiami informatycznymi. Rosnąca popularność programów CIMA wskazuje, że pracodawcy są przekonani, że studenci zdobywają kwalifikacje, które umożliwiają przetwarzanie informacji finansowych i niefinansowych ukierunkowane na efektywne podejmowanie decyzji na różnych szczeblach struktur organizacyjnych.

Reasumując, współpraca UEW z CIMA daje wymierne korzyści dotyczące możliwości kształcenia studentów według najwyższych standardów międzynarodowych, zgodnych z oczekiwaniami pracodawców i wymaganiami rynku. Struktura programu CIMA wynika z przekrojowych badań prowadzonych na całym świecie w międzynarodowych korporacjach. Nagroda, którą otrzymał prof. Bartłomiej Nita przyczyni się do podjęcia przez UEW jeszcze bardziej intensywnej współpracy z CIMA, z korzyścią dla naszych studentów.

Panie Profesorze, serdecznie gratulujemy.

Fot. CIMA Polska


1_2

2_1

3_1

4_1
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem