Internacjonalizacja kampusu UEW

Wzrastająca liczba studentów zagranicznych, coraz częstsze wizyty profesorów z zagranicznych ośrodków naukowych oraz wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu stawiają przed nami szereg wymagań związanych z uczestnictwem WUE w międzynarodowym środowisku naukowym.

Chcąc sprostać tym wymaganiom, Centrum Współpracy Międzynarodowej opracowało i rozpoczyna wdrażanie procesu internacjonalizacji kampusu WUE. Jednym z przejawów realizacji tego procesu będzie m.in. wymiana tabliczek informacyjnych na drzwi oraz identyfikacji budynków w języku angielskim.

Każdy z nas - studentów i pracowników WUE, ma zapewne jakieś przemyślenia dotyczące miejsca i roli WUE na arenie międzynarodowej, umiędzynarodowienia naszego kampusu, relacji z naszymi zagranicznymi Studentami i Gośćmi.

Prosimy wszystkich, którzy mają pomysły, jak uczynić nasz Uniwersytet znaczącym partnerem dla uczelni zagranicznych o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej. Za opracowanie i wdrażanie procesu internacjonalizacji WUE  odpowiedzialny jest Paweł Szafarewicz (mail: pawel.szafarewicz@ue.wroc.pl,   tel. 80 357) i do niego prosimy zwracać się z pomysłami i uwagami.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem