Zapisy na wykłady realizowane w ramach ECONET

Rekrutacja na XXVIII edycję wykładów realizowanych w ramach projektu ECONET

    Informujemy, iż w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 uruchamiane są wykłady w formie nauczania na odległość. Wykłady są przeznaczone dla studentów stacjonarnych II i III roku studiujących na I stopniu lub dla studentów stacjonarnych studiujących na II stopniu. Mogą one stanowić jako alternatywę wykładów do wyboru lub jako uzupełnienie wiedzy studenta z danego zagadnienia. Odpowiednią decyzję w tej sprawie podejmują indywidualnie Dziekani Wydziałów. Student ma obowiązek załatwienia tej sprawy przed rozpoczęciem wykładu.

W chwili obecnej są udostępnione następujące wykłady. Wykłady są 30 godzinne – 4 punkty ECTS.
1.    Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem modeli hybrydowych – zrealizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
2.    Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6  - zrealizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
3.    Zarządzanie infrastrukturą informatyczną  - zrealizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
4.    Przywództwo w organizacjach - analiza najlepszych praktyk  - zrealizowany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

Wszelkie informacje o projekcie ECONET i wykładach: można znaleźć na stronie WWW: http://www.econet.pl 
Osoba kontaktowa na UE we Wrocławiu: dr Krzysztof Hauke e-mail: krzysztof.hauke@ue.wroc.pl 

Organizacja uczestnictwa w wykładach – proszę o zapoznanie się z procedurą (UWAGA: nie rejestrować się na platformie ECONET jeśli nie uzyska się zgody od koordynatora projektu dra Krzysztofa Hauke):
1.    Zapoznanie się z ideą nauczania na odległość na stronie ECONET
2.    Uzyskanie zgody Dziekana/Prodziekana na uczestnictwo w wykładzie prowadzonego w ramach projektu ECONET. Szczególnie jest to ważne, jeśli student zamierza zamiast w uczestnictwa w przedmiotach dla kierunku/specjalizacji chce brać udział w wykładzie prowadzonym w ramach projektu ECONET.
3.    Zgłoszenie za pomocą poczty elektronicznej chęci uczestnictwa w wybranym wykładzie. Zgłoszenia należy przesyłać do koordynatora w ramach UE we Wrocławiu dra Krzysztofa Hauke na adres krzysztof.hauke@ue.wroc.pl.   W zgłoszeniu należy podać następujące dane: imię i nazwisko, numer indeksu, wydział, kierunek, specjalność oraz rok studiów, adres poczty mailowej na który będzie przesyłana korespondencja. Przesłanie tego maila stanowi ostateczną deklarację o przystąpieniu studenta do wykładu z pełnymi konsekwencjami w jego uczestnictwie. Nie ma możliwości rezygnacji z wykładu. Rezygnacja z wykładu jest traktowana jako niezaliczenie przedmiotu i wpisanie oceny negatywnej do indeksu.
4.    Uzyskanie potwierdzenia od koordynatora uczestnictwa w wykładzie.
5.    Zarejestrowanie się na platformie ECONET dla wybranego wykładu - rejestracja odbywa się na stronie WWW: http://www.econet.pl/przedmioty_karty.php    - wypełnienie formularza zgłoszeniowego na wykład - oraz dokładne zapoznanie się ze strukturą wykładu. Student który zarejestrował się bez zgody koordynatora będzie usuwany z listy studentów w projekcie ECONET
6.    AKTYWNE uczestnictwo w wykładzie (prace, dyskusje na forum, itd. – uzależnione od organizacji każdego wykładu)
7.    Pod koniec semestru będzie przeprowadzony egzamin na Uczelni macierzystej studenta – termin zostanie ustalony i każdy student ma obowiązek uczestniczenia w tym egzaminie. Uwaga nie dotyczy wykładu Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6  - zrealizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
8.    Ocena z egzaminu będzie podstawą do wpisania oceny do indeksu. Student otrzyma od koordynatora projektu dr Krzysztofa Hauke odpis protokołu (po upływie 2 tygodni od terminu egzaminu) i na tej podstawie dokonywany będzie wpis do indeksu. Wpisów dokonują Dziekani Wydziałów. Uwaga niezaliczenie wykładu jest podstawą do wpisania oceny negatywnej do indeksu i skierowanie studenta do egzaminu powtórnego lub niezaliczenia roku studiów.
9.    Możliwe będzie uzyskanie certyfikatu ukończenia wykładu (zdanie egzaminu z oceną pozytywną) w ramach projektu ECONET. Certyfikaty będą dostępne w ciągu 2-3 miesięcy od daty zakończenia uczestnictwa w wykładzie.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w poszczególnych wykładach (5 studentów naszej Uczelni do każdego z ww wykładów) o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia.
Rekrutacja będzie trwać do wyczerpania miejsc na poszczególnych wykładach lub do dnia rozpoczęcia zajęć z danego wykładu realizowanego w formie e-learningowej. Szczegółowa organizacja wykładów została podana na stronie WWW projektu ECONET.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem