Uniwersytet Ekonomiczny na Kongresie Kobiet

W Warszawie rozpoczął się XI Kongres Kobiet.  Jego trzy główne hasła to tym razem: EKOLOGIA, RÓWNOŚĆ, DEMOKRACJA 

Do debaty w panelu ekonomiczno-ekologicznym  została zaproszona prof. Bożena Ryszawska z naszej uczelni.
W trakcie panelu, w którym weźmie udział kilkuosobowe grono kobiet-naukowców i praktyków poszukiwane będą odpowiedzi na następujące pytania: Na jakich polach obserwujemy zieloną transformację gospodarki? (transformacja z wysokiej do niskiej emisji, z wysokiego zużycia zasobów i wysokiej odpadowości do cyrkularności, ekonomia dzielenia i ekonomia dostępu, ekonomia społeczna),  Z czego wynika trend do zielonej transformacji? Czy mamy do czynienia z modą, z odgórnie narzuconą polityką, z nowym myśleniem o zarządzaniu przedsiębiorstwem, z presją wynikającą z kurczących się zasobów, czy może innymi przyczynami? Jaka jest skala tej zmiany, czy np. dostrzegają ją decydenci na najwyższych szczeblach, inwestorzy i instytucje finansowe?  Czy z perspektywy strategii dużego przedsiębiorstwa zielona transformacja niesie więcej ryzyka czy więcej szansy? Jaką rolę ma zrównoważony rozwój w strategii dużego przedsiębiorstwa? Czy przedsiębiorstwa i kadry kierownicze w Polsce dostrzegają globalne trendy w kierunku bardziej zrównoważonej produkcji i konsumpcji? Na ile rozumieją złożoność tych zagadnień? Jaki jest poziom świadomości i zrozumienia społecznej odpowiedzialności biznesu? Czy są znaczące różnice w perspektywie dużych, średnich i małych przedsiębiorstw?  Jakie korzyści poza zyskiem finansowym generują przedsiębiorstwa spółdzielcze? Czy można myśleć o przedsiębiorczości szerzej niż tylko w kategorii analizy korzyści i strat finansowych? Czy można myśleć oddzielnie o transformacjach ekologicznej i społecznej? Jaka jest rola wskaźników ekonomicznych w zielonej transformacji? Czy decydenci u sterów systemu, tj. w sektorze publicznym oraz w sektorze finansowym, mają odpowiednie instrumenty pomiaru żeby obserwować i kształtować zieloną gospodarkę? Czy aktualne instrumentarium ekonomistów – PKB, rachunek zysków i strat, indeksy giełdowe – odzwierciedla pozafinansowe aspekty działalności gospodarczej?

Wszystkie te tematy są również ważne w działalności naukowej i dydaktycznej naszej uczelni i mogłyby być podjęte w nadchodzącym roku akademickim 2019-2020.
https://www.kongreskobiet.pl/kongres-kobiet
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem