Wsparcie czasopism naukowych UEW

Z przyjemnością informujemy, że 4 czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych". Laureatami konkursu są czasopisma:

·         Biblioteka Regionalisty,

·         Ekonometria,

·         Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

·         Informatyka Ekonomiczna.

Program realizowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a jego celem jest wsparcie wydawców polskich czasopism naukowych publikujących artykuły naukowe o wysokim poziomie naukowym, lecz nieujętych w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu.


Wsparcie MNiSW zostanie przeznaczone na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich wyłonionych w konkursie czasopism Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, by umożliwić im wejście do międzynarodowego obiegu naukowego.


Artykuły naukowe publikowane w tych czasopismach będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej. Czasopisma objęte pomocą w ramach programu zostaną również umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.


Za obsługę administracyjną realizacji projektów finansowanych w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” odpowiada Centrum Obsługi Badań Naukowych.


 


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem