Stypendium Ministra dla wyróżniających się studentów

Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

 Zasady przyznawania stypendium ministra dla studentów regulują przepisy:

 

Szczegółowe informacje (wzory wniosków) znajdują się na stronie MNiSW pod poniższym linkiem:


https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

 

 Procedura i termin składania wniosku o przyznanie stypendium ministra dla studentów

1.    Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium Ministra, Rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, za pośrednictwem Dziekana ds.Studenckich.

2.    Student ubiegający się o stypendium ministra ma obowiązek:

o   wypełnić wniosek w formie elektronicznej,

o   dołączyć do wniosku dokumenty, potwierdzające przedstawione osiągnięcia oraz oświadczenie (skan w pdf),

o   złożyć wniosek wraz z dokumentami w formie elektronicznej w Dziale Świadczeń Stypendialnych (DŚS)  do  20 października 2019 r.

Adresy e-mail: dst@ue.wroc.pl

W temacie proszę wpisać: „Stypendium Ministra 2019/2020”

 

3.    DŚS sprawdza wniosek pod względem kompletności dokumentów i przekazuje go w dniu 21 października 2019 r. Dziekanowi ds. Studenckich, który sprawdza go pod względem merytorycznym, a następnie przekazuje wraz z dokumentami, potwierdzającymi osiągnięcia i oświadczeniem w formie elektronicznej do dnia  23 października 2019 r. Rektorowi.

 

4.    Wnioskodawcą w sprawie przyznania stypendium Ministra jest Rektor Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu, który przekazuje rekomendowane prze Dziekana ds. Studenckich wnioski o przyznanie stypendium Ministra w terminie do 25 października, w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego, wskazanego przez ministra w BIP na stronie podmiotowej ministra.

 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem