Program PROM - finansowanie przyjazdów na Uczelnię

Centrum Obsługi Badań Naukowych uruchomiło rekrutację na przyjazdy zagranicznych doktorantów i pracowników naukowych w ramach programu PROM. Program umożliwia wzięcie udziału w 30-dniowych stażach naukowych. W ramach przyjazdów na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu osoby z zagranicznych ośrodków naukowych mogą aplikować na 30-dniowe staże naukowe.
Stypendium uzyskane w ramach programu jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia wypadkowego, opłat wizowych i kosztów związanych z utrzymaniem na miejscu (wyżywienie i zakwaterowanie).

Kwota dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu na ten cel to 1 198 907,60 PLN. Planowana liczba Beneficjentów to: 64 doktorantów i 16 pracowników naukowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.ue.wroc.pl/badania/18920/program_prom.html          
Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem