Stypendia zagraniczne w ramach programu PROM

Centrum Obsługi Badań Naukowych uruchomiło rekrutację na przyjazdy zagranicznych doktorantów i pracowników naukowych (do 40. r.ż.) w ramach programu PROM. Program umożliwia wzięcie udziału w krótkoterminowych wyjazdach zagranicznych (trwających minimum 5 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji naukowych.

W ramach przyjazdów na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu osoby z zagranicznych ośrodków naukowych mogą aplikować na:


Stypendium uzyskane w ramach programu jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia wypadkowego, opłat wizowych i kosztów związanych z utrzymaniem na miejscu (wyżywienie i zakwaterowanie).
Kwota dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu na ten cel to 706,929,19 PLN.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.ue.wroc.pl/badania/18920/program_prom.html         

Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem