Prof. Krzysztof Jajuga przewodniczy zespołowi w Radzie Doskonalości Naukowej

Prof. Krzysztof Jajuga został wybrany na przewodniczącego Zespołu Nauk Społecznych Rady Doskonałości Naukowej. Zespół ten obejmuje 11 dyscyplin naukowych: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki prawne, prawo kanoniczne, nauki o polityce i administracji, pedagogika, psychologia, nauki socjologiczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o bezpieczeństwie.
Rada Doskonałości Naukowej została powołana na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jej zadaniem jest działanie na rzecz rozwoju kadry naukowej poprzez dbanie o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Docelowo ma ona zastąpić Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów[

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem