Prof. Krzysztof Jajuga z wyboru w RDN

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego podało wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej.
k_jajugaMiło nam poinformować, że prof. Krzysztof Jajuga znalazł się w gronie trzech osób wybranych w całym kraju i jest reprezentantem Rady Doskonałości Naukowej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse (otrzymał 242 głosy poparcia, i jest to  drugi najlepszy wynik  w tej dyscyplinie).
 Serdecznie gratulujemy


Rada Doskonałości Naukowejpolski organ państwowy powołany na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jej zadaniem jest dbanie o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Docelowo ma ona zastąpić Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.

Kadencja RDN rozpoczyna się 1 czerwca 2019 roku. W skład Rady wchodzi po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny naukowej. Rada I kadencji składa się z 141 członków. Zostali oni wybrani w wyborach, w których prawo do głosowania miało ponad 28 tys. osób (wszystkie osoby posiadające stopnień naukowy doktora habilitowanego i tytuł profesora). Frekwencja wyborcza w 2019 r. wyniosła 63%.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem