Program PROM - fiansowanie wyjazdów pracowników

Rozpoczęła się rekrutacja do Programu PROM - międzynarodowej wymiany doktorantów i pracowników akademickich, sfinansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Celem programu jest wymiana stypendialna adresowana do doktorantów i młodej kadry akademickiej. Program umożliwia wzięcie udziału w krótkoterminowych wyjazdach zagranicznych (trwających do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji naukowych.

Termin projektu: 01.10.2019 – 30.09.2020
Termin realizacji mobilności: 21.10.2019 – 30.08.2020

Finansowane będą następujące rodzaje wyjazdów zagranicznych:

Stypendium uzyskane w ramach programu jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia wypadkowego, opłat wizowych i kosztów związanych z utrzymaniem na miejscu (wyżywienie i zakwaterowanie).

Kwota dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu na ten cel to 1 198 907,60 PLN. Planowana liczba Beneficjentów to: 64 doktorantów i 16 pracowników naukowych.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Więcej informacji jest dostępnych na stronie: http://www.ue.wroc.pl/badania/18920/program_prom.html  
Wszelkich wyjaśnień merytorycznych udziela Joanna Marcinkowska, e-mail: cobn@ue.wroc.pl , joanna.marcinkowska@ue.wroc.pl , tel. 71 36 80 988, bud. D, pok. 109.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem