WCA uruchomił nabór do programu Mozart.

Celem programu jest wsparcie wrocławskiego rynku pracy poprzez umożliwienie firmom dostępu do intelektualnego potencjału naukowców. W Programie mogą wziąć udział pracownicy zatrudnieni na etatach badawczych i badawczo-dydaktycznych w stopniu co najmniej doktora w partnerstwach z przedsiębiorcami zatrudniającymi pracowników na terenie Wrocławia.

Uczestnictwo w programie daje firmie możliwość skorzystania z potencjału intelektualnego naukowca i wykorzystania jego wiedzy na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa. Naukowiec natomiast zyskuje możliwość pracy w środowisku biznesowym i wykorzystania swojej wiedzy w praktyce.

Wsparcie finansowe Miasta wyniesie 3 200 zł brutto dla naukowca za 32 godziny pracy (jest to pomoc de minimis dla przedsiębiorstw);

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ      

·         termin składania dokumentów: do 1.07.2019 r.
·         rozstrzygnięcie konkursu: do 2.09.2019 r.
·         podpisanie trójstronnych umów: 3–30.09.2019 r.
·         rozpoczęcie realizacji projektów: 1.10.2019 r.

Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami: https://wca.wroc.pl/informacje-o-programie-mozart 


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem