EUA - Institutional Evaluation Programme (IEP)

iep_logo_evaluated_1

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w prestiżowym gronie EUA-IEP!


Centrum Współpracy Międzynarodowej z wielką przyjemnością zawiadamia, że 2 września 2019 r. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu pomyślnie zakończył proces oceny instytucjonalnej EUA-IEP. Jest to ogromny sukces naszej Uczelni, gdyż jesteśmy pierwszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, która pozytywnie przeszła procedurę ewaluacyjną EUA-IEP.
Komitet Sterujący IEP przekazał raport oceny instytucjonalnej naszej Uczelni wraz z rekomendacjami zmian. UEW w przeciągu roku jest zobowiązany do przygotowania krótkiego raportu, dotyczącego rozwoju uczelni, uwzględniającego rekomendacje sugerowane przez raport EUA-IEP. UEW może posługiwać się logo EUA-IEP przez najbliższe 5 lat.
Zespół pracowników Centrum Współpracy Międzynarodowej, odpowiedzialny za proces uzyskania pozytywnej oceny instytucjonalnej EUA-IEP, dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu!

Więcej informacji o procesie oceny instytucjonalnej UEW tutaj: http://www.international.ue.wroc.pl/partnerzy/20288/eua_institutional_evaluation_programme_iep.html 

Program oceny instytucjonalnej (IEP) (https://www.iep-qaa.org/ ) to niezależna usługa członkowska Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association - EUA), która oferuje ewaluacje instytucji uczestniczących, wspierające je w dalszym rozwoju zarządzania strategicznego i wewnętrznej kultury jakości. IEP jest pełnoprawnym członkiem European Association for Quality Assurance in Higher Education - ENQA i jest wymieniony w European Quality Assurance Register for Higher Education - EQAR.
The European University Association (EUA) (https://eua.eu/ ) jest organizacją zrzeszającą europejskie uczelnie prowadzące działalność badawczą oraz dydaktyczną, a także krajowe stowarzyszenia rektorów i inne organizacje związane z nauką i szkolnictwem wyższym.
EUA zapewnia instytucjom członkowskim możliwości wymiany informacji w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badaniach naukowych. Umożliwia również dzielenie się najlepszymi praktykami poprzez uczestnictwo we wspólnych projektach i wydarzeniach obejmujących wiele szkół wyższych.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem