CIMA

Spotkanie informacyjne w sprawie programów CIMA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbędzie się 9 listopada o godz. 16.00 w sali 208 CKU. Serdecznie zapraszamy!


cima_1_700
Trwa rekrutacja do Programu CIMA na UEW. To szansa, aby w 100 procentach wykorzystać swoje studia i spełnić ambitne cele zawodowe

Association of International Certified Professional Accountants wraz czołowymi uczelniami w Polsce realizuje Program CIMA na Uczelni, który umożliwia studentom zdobycie kwalifikacji profesjonalnej w zakresie rachunkowości zarządczej jeszcze w trakcie studiów.

Studenci wchodzący na rynek pracy stoją przed wyzwaniem, jak wyróżnić się na tle innych absolwentów. Dodatkowo nieustanne zmiany, które są już codziennością, wręcz obligują do ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji. Jest to absolutnie niezbędne, aby nadążyć za współczesnymi trendami. Dlatego tak ważne jest rozwijanie kompetencji także poza uczelnią oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego w środowisku międzynarodowym, także w przypadku studentów, którzy jeszcze poszukują swojej ścieżki zawodowej.

„W aktualnym świecie VUCA (ang. volatility, uncertainty, complexity, ambiguity), czyli burzliwej rzeczywistości biznesowej, firmy potrzebują w swoich zespołach ekspertów, którzy potrafią przekształcić dane w informacje usprawniające działanie całej organizacji, prowadzić narrację biznesu, generować nowe rozwiązania oraz skutecznie współpracować z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. CIMA od ponad 100 lat wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się świata. Dlatego Kwalifikacja Profesjonalna CGMA (Chartered Global Management Accounting) to zestaw kompetencji uznawany globalnie za najbardziej aktualny w obszarze zarządzania finansami. Posiadacze dyplomu CIMA są cenionymi w środowisku biznesowym profesjonalistami, aktywnie poszukiwanymi przez pracodawców z każdej branży, pełniącymi istotne funkcje doradcze w strukturach organizacji” – mówi Jakub Bejnarowicz, Dyrektor Regionalny na Europę, AICPA & CIMA.

cima_2_700

Association of International Certified Professional Accountants, które reprezentuje AICPA & CIMA, współpracuje z najlepszymi uczelniami w Polsce tworząc Program CIMA na Uczelni. Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy ukończą w ramach Programu wszystkie wymagane przedmioty otrzymują zwolnienia z niektórych egzaminów CIMA, a po zdaniu zewnętrznego egzaminu końcowego mogą zdobyć dyplom CIMA na trzech poziomach (Certyfikatu, Operacyjnym i Zarządzania):
  • Poziom Certyfikatu – zapewnia wiedzę o prowadzeniu przedsiębiorstwa nie tylko w sferze rachunkowości finansowej, lecz także w kwestiach zależności pomiędzy poszczególnymi obszarami rachunkowości a potrzebami współczesnej działalności gospodarczej. Po zaliczeniu tego poziomu student otrzymuje certyfikat CIMA Certificate in Business Accounting i może posługiwać się tytułem CIMA Cert BA.
  • Poziom Operacyjny – obejmuje zagadnienia związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, przygotowywaniem informacji istotnych dla rachunkowości zarządczej, a także korzystaniem z odpowiednich narzędzi decyzyjnych z wykorzystaniem szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa. Po zaliczeniu tego poziomu student otrzymuje dyplom CIMA Diploma in Management Accounting i może posługiwać się tytułem CIMA Dip MA.
  • Poziom Zarządzania – obejmuje zagadnienia związane z przygotowywaniem sprawozdań na poziomie grupy, podejmowaniem decyzji opartych na solidnych podstawach analitycznych oraz zarządzaniem projektami i relacjami. Po zaliczeniu tego poziomu student otrzymuje dyplom CIMA Advanced Diploma in Management Accounting i może posługiwać się tytułem CIMA Adv Dip MA.
Na poziomie Certyfikatu powinni zacząć studenci studiów licencjackich (I stopnia) – od II semestru studiów oraz słuchacze studiów podyplomowych. Naukę na poziomie operacyjnym mogą zacząć studenci studiów magisterskich (II stopnia) – od I semestru. W Programie uczestniczyć mogą zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Wszystkie egzaminy zewnętrzne CIMA są w języku angielskim. Wymagany poziom znajomości języka to minimum B2 (średniozaawansowany). Udział w Programie wiąże się z kosztami rejestracji i opłatą za egzamin zewnętrzny.

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mogą również skorzystać z nowej, cyfrowej ścieżki do zdobycia dyplomu CIMA – CGMA Finance Leadership Program (CGMA FLP). To najnowocześniejsze na rynku rozwiązanie e-learningowo-egzaminacyjne, obejmujące zakresem merytorycznym sylabus Kwalifikacji Profesjonalnej CGMA. Platforma on-line umożliwia pracę w indywidualnym tempie, a proces nauczania oparty jest w większości na interaktywnych ćwiczeniach symulujących realne sytuacje ze świata biznesu.

Co więcej, Association of International Certified Professional Accountants aktywnie współpracuje z topowymi pracodawcami, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Są to m.in.: Accenture, AkzoNobel, AstraZeneca, Bridgestone, Credit Suisse, Franklin Templeton, Fujitsu, Heineken, IAG GBS, Infosys, Motorola, Nokia, Shell, Unilever czy Volvo Financial Services. Na stronie AICPA & CIMA Global Career Hub można znaleźć aktualne oferty pracy i praktyk na całym świecie.

Kwalifikacja Profesjonalna CGMA jest unikalnym na polskim rynku rozwiązaniem łączącym finanse i biznes. Rekrutacja do Programu CIMA na UEW trwa przez cały październik. Nie warto czekać z decyzją – dyplom CIMA daje przewagę!

Dodatkowe informacje:

Jak dołączyć do Programu CIMA na UEW?
  1. Załóż i aktywuj swoje konto na stronie cimauczelnie.pl.
  2. Uzupełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz wymagane dokumenty.
  3. Poczekaj na pozytywną weryfikację wniosku przez Koordynatora na Uczelni i CIMA.
  4. Zapoznaj się z dalszymi instrukcjami dotyczącymi rejestracji w CIMA, założenia konta My CIMA i uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości GBP 85.
Jak dołączyć do CGMA Finance Leadership Program na UEW?
  1. Zgłoszenia do programu CGMA Finance Leadership Program należy wysyłać mailowo na adres: cimaflp@ue.wroc.pl
  2. Zapisani studenci otrzymają od Koordynatora Programu voucher, który umożliwia rejestrację na stronie https://enroll.cgma.org/
  3. Po opłaceniu rocznej subskrypcji GBP 235 studenci otrzymują dostęp do platformy CGMA FLP, wszystkich materiałów e-learningowych, kursu przygotowawczego do egzaminu oraz jednego podejścia do egzaminu opartego na studium przypadku (Case Study)
Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, działa na rzecz globalnej profesji finansowej w imieniu 689 000 członków i studentów American Institute of CPAs (AICPA) i The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) ze 196 krajów i terytoriów. Jest światowym liderem w dziedzinie rachunkowości publicznej i zarządczej.

Założony w 1919 r. The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej.

Specjaliści z dyplomem CIMA pracują w samym sercu biznesu. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami, nieustannie aktualizując swój program nauczania, dzięki czemu pozostaje pierwszym wyborem przy rekrutacji liderów biznesu z wykształceniem w dziedzinie finansów. 

© 2014 Wrocław University of Economics
close
Our site uses cookies.
Read how to disable cookies. I understand