The CGMA Finance Leadership Program (FLP)


Dzięki uzyskaniu przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu statusu CIMA Advanced University Partner, możemy naszym Studentom zaproponować uczestnictwo w CGMA Finance Leadership Program (FLP).

Association of International Certified Professional Accountants (AICPA & CIMA) uruchamia CGMA Finance Leadership Program, by wspierać pracodawców i uczelnie
 
Nowa platforma e-learningowo-egzaminacyjna umożliwia uzyskanie Kwalifikacji Profesjonalnej CIMA. Jest ona odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na cyfrowe kształcenie w trybie zdalnym, wymuszonym przez pandemię koronawirusa
 

Association of International Certified Professional Accountants – Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości łączące American Institute of CPAs (AICPA) i The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) – umożliwia pracodawcom i uczelniom w Europie, Azji i Afryce skorzystanie z platformy do cyfrowego kształcenia CGMA Finance Leadership Program (CGMA FLP) w ramach nowej, alternatywnej ścieżki zdobywania Kwalifikacji Profesjonalnej CIMA.
 
Jest to odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie na zdalne kształcenie, które umożliwia naukę we własnym tempie w trybie online. CGMA FLP pomoże wykształcić przyszłe pokolenia specjalistów ds. finansów posiadających tytuł Chartered Global Management Accountant (CGMA), kluczowych w podnoszeniu wydajności biznesowej organizacji i wspieraniu ożywienia gospodarczego.

Ze względu na wyzwania, jakie dla nauczania i egzaminowania tradycyjnymi metodami stworzyła pandemia, nowa platforma e-learningowo-egzaminacyjna zapewnia przyszłym liderom biznesu i finansów natychmiastowy, elektroniczny dostęp umożliwiający zdobywanie niezbędnych w biznesie kompetencji finansowych na poziomie odpowiadającym studiom magisterskim.
CGMA FLP obejmuje kompetencje z zakresu finansów, księgowości, biznesu, umiejętności interpersonalnych i cyfrowych objętych sylabusem Kwalifikacji Profesjonalnej CIMA i poddaje ocenie stopień ich zastosowania w działalności operacyjnej, zarządzaniu i strategii. Studenci mogą rozpocząć drogę kształcenia na poziomie dostosowanym do ich dotychczasowej edukacji, posiadanych kwalifikacji i doświadczenia. Pracodawca lub uczelnia ma możliwość monitorowania i wspierania ich w miarę postępów.
Aby otrzymać tytuł Chartered Global Management Accountant i stać się częścią Association of International Certified Professional Accountants (największego na świecie stowarzyszenia specjalistów w dziedzinie księgowości, reprezentującego ponad 650 tys. studentów i członków) należy pomyślnie ukończyć poszczególne poziomy nauki i zdać egzaminy oraz testy symulacji biznesowej oparte na studium przypadku, a także spełnić wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego.  
CGMA Finance Leadership Program uruchomiono w odpowiedzi na zmiany zachodzące na świecie oraz rosnące zapotrzebowanie na kształcenie w zakresie biznesu i finansów poprzez elastyczne narzędzia e-learningowe. Jest jeszcze miejsce na tradycyjną naukę i egzaminy w ośrodkach egzaminacyjnych, ale dobrze, że w erze cyfrowej możemy też zaoferować alternatywną ścieżkę prowadzącą do poznania, zrozumienia i zdobycia umiejętności zastosowania finansów – powiedziała Irene Teng, Managing Director, Global Markets, Association of International Certified Professional Accountants.
– Nowe podejście pozwala nam wykorzystać innowacje i popłynąć na fali cyfrowego rozwoju. Jesteśmy teraz w stanie dotrzeć do większej liczby osób, wesprzeć więcej pracodawców i zapewnić lepszy dostęp do zawodu – dodała Irene Teng.
– CGMA Finance Leadership Program to praktyczne rozwiązanie, które oferuje możliwość zdalnego szkolenia i rozwoju pracowników, umożliwiające jednocześnie potwierdzenie poziomu zdobywanej przez nich wiedzy na bieżąco, co jest niezwykle ważne z perspektywy kluczowych umiejętności i kompetencji pracowników oraz potrzeb pracodawców w dobie pandemii koronawirusa. To także światowej klasy narzędzie online, które w inteligentny i skalowany sposób pomaga podnieść kompetencje cyfrowe specjalistów ds. finansów, które w obecnych czasach jeszcze bardziej zyskały na znaczeniu. Wierzymy, że to pomoże naszym partnerom biznesowym stać się jeszcze bardziej konkurencyjnymi na rynku i lepiej przygotować organizacje na przyszłe wyzwania. Dlatego tak bardzo cieszymy się, że od tego roku z platformy FLP, która powstała i początkowo była dostępna tylko w Ameryce, mogą już skorzystać pracodawcy i uczelnie w Europie – powiedział Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny na Europę, CIMA.
– W środowisku akademickim od lat rozważaliśmy potrzebę zmian w sposobie kształcenia studentów. Wydarzenia wiosny 2020 r. związane z pandemią COVID-19 sprawiły, że rozważania przerodziły się w konkretne działania. Wprowadziliśmy dotychczas niestosowane na szeroką skalę sposoby komunikowania się ze studentami, metody transferu wiedzy i wymiany poglądów. CGMA Finance Leadership Program wzbogaca proces zdalnej nauki o możliwości asynchronicznej nauki z jednoczesnym monitorowaniem postępów studenta przez wykładowcę. Platforma dostępna jest wszędzie, zarówno w sali komputerowej, sali wykładowej, jak i mobilnych urządzeniach takich jak telefon, tablet czy laptop. CGMA Finance Leadership Program przenosi nas na kolejny poziom kształcenia – moim zdaniem – lepiej dostosowany do oczekiwań studentów. Oprócz technologicznych zalet tej cyfrowej platformy należy również wspomnieć o merytorycznych walorach treści z zakresu finansów. Ich zakres nie tylko odzwierciedla potrzeby kompetencyjne praktyki biznesowej, ale również angażuje studenta w rozwiązywanie realnych dylematów z dziedziny finansów i zarządzania – powiedział dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. UEP, Kierownik Katedry Rachunkowości Zarządczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Przewodniczący Rady Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
Więcej informacji o programie tutaj.

Wymagania wstępne:
  • Znajomość języka angielskie w stopniu komunikatywnym
  • Podstawowa wiedza ekonomiczna - nauka w programie CGMA® Finance Leadership Program rozpoczyna się od poziomu operacyjnego. Studenci UEW uzyskują zwolnienie z 4 egzaminów na poziomie Certifiacte in Business Accounting.
Do kogo jest skierowany Program FLP?
Students enrolled to become FLP Uni Partnership entry point
Master’s in accounting or finance Management Level
Bachelor’s in accounting or finance Operational Level
Master’s degree in Business Operational Level
Bachelor’s in business Operational Level
Bachelor’s in any other non-business Operational Level
Zasady uczestnictwa
W ramach CGMA® Finance Leadership Program studenci otrzymują dostęp do platformy on-line, co umożliwia pracę w indywidualnym tempie. Platforma FLP śledzi Twoje postępy i dopasowuje poziom trudności poszczególnych zadań do aktualnych możliwości. Materiały dydaktyczne obejmują również testy, przykłady z praktyki i studia przypadków, pozwalające na zrealizowanie wszystkich efektów wskazanych w sylabusach CIMA. Proces nauczania jest oparty w większości na interaktywnych ćwiczeniach symulujących realne sytuacje ze świata biznesuCGMA® Finance Leadership Program (movie)

Program FLP na poziomie OPERATIONAL
Uczestnicy programu FLP nie muszą przystępować do zewnętrznych egzaminów testowych (E1, P1, F1). Treści te są realizowane na platformie e-learningowej i zaliczane po pozytywnym ukończeniu wymaganej liczby zadań. Aby uzyskać certyfikat należy zaliczyć jedynie egzamin w formie studium przypadku (Operational Case Study). W programie na poziomie OPERATIONAL mogą brać udział wszyscy studenci studiów licencjackich

Program FLP na poziomie MANAGEMENT
Uczestnicy programu na poziomie Management, analogicznie jak w przypadku poziomu Operational są zwolnieni z egzaminów zewnętrznych z modułów E2, P2 i F2. Przystępują jedynie do egzaminu w formie studium przypadku (Management Case Study).

Koszty uczestnictwa w programie
Uczestnicy programu wnoszą jednorazową opłatę w wysokości 235 funtów, która obejmuje koszty rejestracji, rocznego dostępu do platformy online ze wszystkimi niezbędnymi materiałami dydaktycznymi oraz koszty uczestnictwa w egzaminach (Operational Case Study lub Management Case Study). W ramach rocznej subskrypcji student podchodzi do egzaminu case study jeden raz. W przypadku niepowodzenia na egzaminie każde kolejne podejście obliguje studenta do wniesiena opłaty ze egzamin.

Podsumowując zalety Programu FLP:
zwolnienie ze wszystkich modułów egzaminacyjnych, oprócz case study;
pełen dostęp do materiałów dydaktycznych przez platformę e-learningową
jedna opłata za uczestnictwo w programie, stanowiąca 10% kosztów programu oferowanego na zasadach komercyjnych (https://www.cgma.org/becomeacgma/finance-leadership-program.html#program)

Zapisy do programu przez E-Portal:

Kurs: Program FLP (CIMA)

Klucz dostępu do zapisów: CIMAFLP2020
© 2014 Wrocław University of Economics
close
Our site uses cookies.
Read how to disable cookies. I understand