Opportunity to continue studies at the WUEB

[english below]

Studenci przybywający z Ukrainy,

osoby, posiadające obywatelstwo ukraińskie, które w dniu 24 lutego 2022 roku były studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy i przybyły do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku, mogą ubiegać się o przeniesienie się do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, o ile studiowany przez nich kierunek studiów jest zbieżny z jednym z kierunków, na których kształcenie prowadzi Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Wszystkich zainteresowanych przeniesieniem do naszej Uczelni na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 rozpoczynający się 1 października 2022 r. zapraszamy  do wypełnienie poniższego formularza:
FORMULARZ

Zbierz wszystkie możliwe dokumenty na temat swojego wykształcenia oraz potwierdzające zaliczenie poszczególnych etapów studiów (np. legitymacja studencka, indeks, karta przebiegu studiów, świadectwo maturalne, dyplomy, suplementy, certyfikat językowy na poziomie co najmniej B2, inne).

Oferta kierunków studiów
Studia I stopnia:

  kierunek
 
język kształcenia

 
forma

 Analityka gospodarcza  Polski  stacjonarna
 Business Informatics  English  full-time studies
 Business Management  English  full-time studies
 Ekonomia  Polski  stacjonarna/niestacjonarna
 Ekonomia biznesu i finanse  Polski  stacjonarna/niestacjonarna
 Finance  English  full-time studies
 Finanse i rachunkowość  Polski  stacjonarna/niestacjonarna
 Informatyka w biznesie  Polski  stacjonarna/niestacjonarna
 International Business  English  full-time studies
 Logistyka  Polski  stacjonarna/niestacjonarna
 Międzynarodowe stosunki gospodarcze  Polski  stacjonarna/niestacjonarna
 Rachunkowość i controlling  Polski  stacjonarna/niestacjonarna
 Zarządzanie  Polski  stacjonarna/niestacjonarna
 Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce  Polski  stacjonarna/niestacjonarna
 Zarządzanie i inżynieria produkcji
 Polski  stacjonarna/niestacjonarna

Studia II stopnia:

kierunek

język kształcenia


forma

Analityka gospodarcza
  Polski stacjonarna
Business Management  English
full-time studies/part-time studies
Ekonomia   Polski stacjonarna/niestacjonarna
Ekonomia biznesu i finanse   Polski stacjonarna/niestacjonarna
Finance  English
 full-time studies/part-time studies
Finanse i rachunkowość   Polski stacjonarna/niestacjonarna
Gospodarka przestrzenna   Polski stacjonarna/niestacjonarna
Informatyka w biznesie   Polski stacjonarna/niestacjonarna
International Business   English  full-time studies
Konsulting prawny i gospodarczy   Polski  niestacjonarna
Logistyka   Polski  stacjonarna/niestacjonarna
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze
  Polski  stacjonarna/niestacjonarna
Rachunkowość i controlling   Polski  stacjonarna/niestacjonarna
Zarządzanie   Polski  stacjonarna/niestacjonarna
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce   Polski  stacjonarna/niestacjonarna
Zarządzanie i inżynieria produkcji   Polski  stacjonarna/niestacjonarna
______________________________________________________________

Students coming from Ukraine,

On 24 February 2022, Ukrainian citizens who were students of a university operating on the territory of Ukraine and arrived in Poland not earlier than 24 February 2022 may apply for transfer to the Wroclaw University of Economics and Business. The condition is that the major of study they are studying in Ukraine coincides with one of the majors offered by Wroclaw University of Economics and Business.

Anyone interested in transferring to our University for the winter semester of the 2022/2023 academic year, beginning 1 October 2022, is welcome to fill the form:

FORM

Gather all possible documents concerning studies in Ukraine to confirm the education and study stage. These documents could be a student ID card, student booklet, transcript of records including the list of courses credited in Ukraine, secondary school certificate, diplomas, supplements, certificate of language proficiency at minimum B2 level, and the like.

Major offerings

First cycle studies:

  Study major     
 
Language of study   

 
Mode of study

 Analityka gospodarcza  Polski  stacjonarna
 Business Informatics  English  full-time studies
 Business Management  English  full-time studies
 Ekonomia  Polski  stacjonarna/niestacjonarna
 Ekonomia biznesu i finanse  Polski  stacjonarna/niestacjonarna
 Finance  English  full-time studies
 Finanse i rachunkowość  Polski  stacjonarna/niestacjonarna
 Informatyka w biznesie  Polski  stacjonarna/niestacjonarna
 International Business  English  full-time studies
 Logistyka  Polski  stacjonarna/niestacjonarna
 Międzynarodowe stosunki gospodarcze  Polski  stacjonarna/niestacjonarna
 Rachunkowość i controlling  Polski  stacjonarna/niestacjonarna
 Zarządzanie  Polski  stacjonarna/niestacjonarna
 Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce  Polski  stacjonarna/niestacjonarna
 Zarządzanie i inżynieria produkcji
 Polski  stacjonarna/niestacjonarna


Second cycle studies:

Study major  

Language of study   


Mode of study

Analityka gospodarcza
  Polski stacjonarna
Business Management  English
full-time studies/part-time studies
Ekonomia   Polski stacjonarna/niestacjonarna
Ekonomia biznesu i finanse   Polski stacjonarna/niestacjonarna
Finance  English
 full-time studies/part-time studies
Finanse i rachunkowość   Polski stacjonarna/niestacjonarna
Gospodarka przestrzenna   Polski stacjonarna/niestacjonarna
Informatyka w biznesie   Polski stacjonarna/niestacjonarna
International Business   English  full-time studies
Konsulting prawny i gospodarczy   Polski  niestacjonarna
Logistyka   Polski  stacjonarna/niestacjonarna
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze
  Polski  stacjonarna/niestacjonarna
Rachunkowość i controlling   Polski  stacjonarna/niestacjonarna
Zarządzanie   Polski  stacjonarna/niestacjonarna
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce   Polski  stacjonarna/niestacjonarna
Zarządzanie i inżynieria produkcji   Polski  stacjonarna/niestacjonarna
© 2014 Wrocław University of Economics
close
Our site uses cookies.
Read how to disable cookies. I understand