Honorary Title of Doctor of the Wroclaw University of Economics and Business

Honorary Doctorate titles granted by the Wroclaw Higher School of Economics

 • Prof. Kamil Stefko - 1964
 • Prof. Michał Kalecki - 1965
 • Prof. Henryk Jabłoński - 1972
 • Prof. Artur Bordag - 1972
 • Prof. Stefan Górniak - 1972

Honorary Doctorate titles granted by the Oskar Lange Academy of Economics

 • Prof. Antoni Wrzosek - 1977
 • Prof. Tigran Siergiejewicz Chaczaturow - 1978
 • Prof. Jochen Schumann - 1986
 • Prof. Jurij Aleksandrowicz Ławrikow - 1988
 • Prof. Aleksander Grigorjewicz Granberg - 1990
 • Prof. Giuseppe Calzoni - 1991
 • Prof. Robert Leroy King - 1992
 • Prof. János Kornai - 1993
 • Prof. Reinhard Selten - 1996
 • Prof. Aleksander Zeliaś - 1996
 • Prof. Józef Popkiewicz - 1997
 • Prof. Teodor Kramer - 2001
 • Prof. Józef Kaleta - 2001
 • Prof. Andrzej Stanisław Barczak - 2005
 • Prof. Leszek Balcerowicz - 2006

Honorary Doctorate titles granted by the Wroclaw University of Economics and Business


Wroclaw University of Economics and Business professors awarded Honorary Doctorates by other Universities


Prof. Józef Popkiewicz
 • 1974 – Technische Universität Dresden, Deutschland
Prof. Zdzisław Hellwig
 • 1985 – Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Polska
 • 1994 Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika
Prof. Ber Haus
 • 2004 – Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Polska
Prof. Stanisław Urban
 • 2006 – Akademia Rolnicza w Krakowie, Polska
Prof. Andrzej Gospodarowicz
Prof. Krzysztof Jajuga
 • 2012 – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
Prof. Bogusław Fiedor
Prof. Anetta Zielińska

© 2014 Wrocław University of Economics
close
Our site uses cookies.
Read how to disable cookies. I understand