Przeprosiny

18 grudnia 2017 r., na ręce Rektora, prof. Andrzeja Kalety, wpłynęły następujące przeprosiny: 
„Przepraszam Panią dr Melanię Bąk, adiunkta w Katedrze Finansów i Rachunkowości Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, że - z uwagi na rażące niedbalstwo z mojej strony - w moim artykule pt.: „Aspekty behawioralne w rachunkowości przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych”, opublikowanym w czasopiśmie „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 440 „Rachunkowość a controlling”, red. E. Nowak, M. Kowalewski, M. Nieplowicz, Wrocław 2016, s. 382-391, wykorzystałem znaczną część artykułu Pani dr Melanii Bąk pt.: „Problemy behawioralne w rachunkowości przedsiębiorstwa”, opublikowanego w czasopiśmie „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 628, seria „Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia”, nr 32, Szczecin 2011, s. 47-60, bez podania źródła, czym naruszyłem prawa autorskie Pani dr Melanii Bąk.
Dr Tomasz Lis, adiunkt w Katedrze Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.”
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem