Darowizny

Darowizny

Drodzy Studenci,

Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego wraz z Przyjaciółmi naszego Uniwersytetu wspiera Studentów pochodzących z Ukrainy i ich rodziny. Każda pomoc jest istotna.

Chcemy Was poinformować, iż w ramach Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu została uruchomiona zbiórka pieniędzy w celu wsparcia finansowego Was i Waszych Rodzin. Od 1 do 17 marca 2022 roku zebrano kwotę 83 660,92 PLN.

W ramach wsparcia finansowego zostaną przyznane darowizny.

Warunkiem koniecznym do otrzymania darowizny jest wypełnienie Wniosku o Udzielenie Darowizny z indywidualnego maila studenckiego (nr_indeksu@student.ue.wroc.pl)

Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję i przyznawane zgodnie z Regulaminem zbiórki pieniędzy w celu wsparcia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pochodzących z Ukrainy i ich Rodzin:

Środki z darowizn wesprą naszych Studentów w zakresie:

a.    kosztów zakwaterowania,

b.    utrzymania i wyżywienia,

c.    leczenia,

d.    wsparcia psychologicznego,

e.    pomocy rodzinom.

Wypłaty przyznanych darowizn będą następowały w miarę możliwości finansowych funduszu oraz do wyczerpania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wnioski rozpatrzone, na bazie których została wypłacona darowizna, nie podlegają ponownej ocenie i na ich podstawie nie będą wypłacane kolejne transze darowizny.

Kolejny wniosek o darowiznę może być złożony (w tym samym trypie jak wcześniejsze) i rozpatrywany po upływie miesiąca od pozytywnego rozpatrzenia ostatniego wniosku.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski złożone przez osoby, które po raz pierwszy je składają.

Komisja rozpatruje wnioski raz w tygodniu.


For students

Dear Students,

The community of the University of Economics, together with Friends of our University, supports Students coming from Ukraine and their families. Any help is important.

We would like to inform you that the Foundation for the Development of the Wrocław University of Economics and Business has launched a collection of money that will be used to support you and your families financially. From the 1st until 17th March 2022, the total amount collected is 83,660.92 PLN.

Donations will be made as part of the financial support.

Applications will be processing by the Committee and awarded following the Terms and conditions of fundraising to support students of the Wrocław University of Economics and Business who come from Ukraine and their families:

Funds from the donations will support our Students with:

•     accommodation costs,

•     living and food costs,

•     treatment,

•     psychological support,

•     family support.

Payment of the donations granted will be made as long as it is possible to finance the fund and until the funds accumulated on the bank account of the Foundation for the Development of the Wrocław University of Economics and Business are finished.

The applications considered, on the basis of which the donation was paid, are not subject to reassessment and will not be used for the disbursement of subsequent donation instalments.

Subsequent application for a donation may be made (in the same procedure as the previous ones) and considered one month after the last application has been approved.

Applications submitted by those who submit them for the first time will be considered first.

The first processing of applications will be held March 23rd , 2022. The committee processes applications once a week.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem