Uchwały Senatu

Rok 2019

 • UCHWAŁA NR1/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR2/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR3/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dr hab. Mariana Goryni do Rady Doskonałości Naukowej.
 • UCHWAŁA NR4/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dr hab. Andrzeja Sławińskiego do Rady Doskonałości Naukowej.
 • UCHWAŁA NR5/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi do Rady Doskonałości Naukowej.
 • UCHWAŁA NR6/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dr hab. Szymona Cyferta do Rady Doskonałości Naukowej.
 • UCHWAŁA NR7/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dr hab. Wojciecha Czakona do Rady Doskonałości Naukowej.
 • UCHWAŁA NR8/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie poparcia dla kandydatury prof. dr hab. Wojciecha Dyducha do Rady Doskonałości Naukowej.
 • UCHWAŁA NR9/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie poparcia wniosku dr hab. inż. Katarzyny Piórkowskiej, prof. UE o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2018 r.
 • UCHWAŁA NR10/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie osobowej.
 • UCHWAŁA NR11/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie trybu powołania pierwszej Rady Uczelni.
 • UCHWAŁA NR12/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r.   w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.42.2018 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie zasad planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019.
 • UCHWAŁA NR13/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia nowych programów studiów i modyfikacji istniejących.
 • UCHWAŁA NR14/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie opinii Senatu w sprawie powołania mgr Jacka Sieniawskiego na stanowisko Kwestora.
 • UCHWAŁA NR15/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania prof. dr hab. Stefanowi Forliczowi tytułu Profesora Honorowego Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR16/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie promowania wybitnej naukowej działalności publikacyjnej.
 • UCHWAŁA NR17/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR18/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR19/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poparcia wniosku prof. dr hab. Edwarda Nowaka o przyznanie indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2018 r.
 • UCHWAŁA NR20/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie zespołowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2018 r.
 • UCHWAŁA NR21/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie nad kandydaturami do pierwszej Rady Uczelni.
 • UCHWAŁA NR22/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania dr Marcina Czyczerskiego do pierwszej Rady Uczelni.
 • UCHWAŁA NR23/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Krzysztofa Domareckiego do pierwszej Rady Uczelni.
 • UCHWAŁA NR24/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi do pierwszej Rady Uczelni.
 • UCHWAŁA NR25/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Piotra Krupy do pierwszej Rady Uczelni.
 • UCHWAŁA NR26/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania dr hab. Grzegorza Krzosa, prof. UE do pierwszej Rady Uczelni.
 • UCHWAŁA NR27/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania dr Sylwii Wrony do pierwszej Rady Uczelni.
 • UCHWAŁA NR28/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu”.
 • UCHWAŁA NR29/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opinii Senatu w sprawie powołania mgr Magdaleny Janowicz na stanowisko Kanclerza.
 • UCHWAŁA NR30/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR31/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR32/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 42/2009 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2009 r.
 • UCHWAŁA NR33/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni.
 • UCHWAŁA NR34/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Uczelni.
 • UCHWAŁA NR35/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • UCHWAŁA NR36/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020.
 • UCHWAŁA NR37/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad postępowania w stosunku do kandydatów z niepełnosprawnością na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR38/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.83.2018 z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020.
 • UCHWAŁA NR39/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Finanse i rachunkowość.
 • UCHWAŁA NR40/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA NR41/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Zarządzanie.
 • UCHWAŁA NR42/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Zarządzanie na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA NR43/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Rachunkowość i controlling.
 • UCHWAŁA NR44/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Rachunkowość i controlling na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA NR45/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce.
 • UCHWAŁA NR46/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020. 
 • UCHWAŁA NR47/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Ekonomia biznesu i finanse.
 • UCHWAŁA NR48/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Ekonomia biznesu i finanse na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA NR49/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020.
 • UCHWAŁA NR50/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR51/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR52/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania prof. dr hab. Jerzemu Korczakowi tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR53/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR54/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA  NR55/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2018.
 • UCHWAŁA  NR56/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR57/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  31 maja 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021.
 • UCHWAŁA  NR58/2019 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR59/2019  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR60/2019  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR61/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR62/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 31 maja 2019 r.
 • UCHWAŁA  NR63/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA  NR64/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR65/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi w wyborach na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk.
 • UCHWAŁA  NR66/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programów studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR67/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE WROCŁAWIU z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu zajęć specjalnościowych finansowanych w ramach programu „PORTAL – Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” i dostępnych do wyboru w ramach Indywidualnego Programu Studiów dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR68/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR69/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA  NR70/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na 2019 r.
 • Załącznik 1/70/2019
 • UCHWAŁA  NR71/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego.
 • UCHWAŁA  NR72/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego w części związanej z zakresem działania organów Uczelni oraz funkcji kierowniczych w Uczelni.
 • UCHWAŁA  NR73/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.16.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2019 r.
 • UCHWAŁA  NR74/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR75/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programów studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR76/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie opinii Senatu dotyczącej likwidacji dotychczasowych i utworzenia nowych wydziałów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR77/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku „D” znajdującego się w Jeleniej Górze.
 • UCHWAŁA  NR78/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku „G” znajdującego się w Jeleniej Górze.
 • UCHWAŁA  NR79/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie nadania prof. dr hab. inż. Małgorzacie Gablecie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR80/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie nadania prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Miśkiewiczowi tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR81/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020.
 • UCHWAŁA  NR82/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Analityka gospodarcza na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR83/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Business Informatics.
 • UCHWAŁA  NR84/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Business Informatics na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR85/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Business Management.
 • UCHWAŁA  NR86/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Business Management na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR87/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Ekonomia na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR88/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu dla kierunku Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR89/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu dla kierunku Ekonomia biznesu i finanse na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR90/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku Finance.
 • UCHWAŁA  NR91/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Finance na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR92/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR93/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Gospodarka przestrzenna na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR94/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Informatyka w biznesie na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR95/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie kierunku International Business.
 • UCHWAŁA  NR96/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku International Business na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR97/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Konsulting prawny i gospodarczy na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR98/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Logistyka na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR99/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Executive Master of Business Administration (Executive MBA) na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR100/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR101/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu dla kierunku Rachunkowość i controlling na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR102/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu dla kierunku Zarządzanie na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR103/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu i efektów uczenia się dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR104/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR105/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA  NR106/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian będących sprostowaniem oczywistej omyłki rachunkowej w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przyjętym uchwałą nr R.0000.60.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 10 czerwca 2019 r..
 • UCHWAŁA  NR107/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kalendarza wyborczego do władz akademickich na kadencję 1.09.2016 – 31.08.2020 r.
 • UCHWAŁA  NR108/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr R.0000.71.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowania o nadanie stopnia naukowego.
 • UCHWAŁA  NR109/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowania o nadanie stopnia naukowego.
 • UCHWAŁA  NR110/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian efektów uczenia się dla kierunku Logistyka na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR111/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany efektów uczenia się dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR112/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Analityka gospodarcza specjalność EMOS na studiach stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR113/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Analityka gospodarcza na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR114/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Business Management na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR115/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Ekonomia na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR116/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Finance na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR117/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR118/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Informatyka w biznesie na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR119/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Rachunkowość i controlling na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR120/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Zarządzanie na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR121/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR122/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku International Business na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR123/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Ekonomia biznesu i finanse na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR124/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów dla kierunku Zarządzenie w nowoczesnej gospodarce na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR125/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia procentowego udziału dyscyplin w poszczególnych programach studiów.
 • UCHWAŁA  NR126/2019  SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia wydawanych absolwentom w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • Załącznik 1/126/2019
 • Załącznik 2/126/2019
 • Załącznik 3/126/2019
 • UCHWAŁA  NR127/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia liczebności grup studenckich na rok akademicki 2019/2020.
 • UCHWAŁA  NR128/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programów studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR129/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru druku świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru druku odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski.
 • Załącznik 1/129/2019
 • Załącznik 2/129/2019
 • UCHWAŁA  NR130/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany uchwały nr R.0000.74.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 11 lipca 2019 w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR131/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej Regulaminu pracy w części dotyczącej zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych, innych obowiązków na poszczególnych stanowiskach oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
 • UCHWAŁA  NR132/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR133/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie likwidacji dotychczasowych wydziałów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR134/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian  w składzie Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Biznesem na kadencję 2016 – 2020.
 •  UCHWAŁA  NR135/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Biznesem na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR136/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR137/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR138/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dobrych Praktyk Akademickich na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR139/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dobrych Praktyk Akademickich na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR140/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR141/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR142/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR143/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR144/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR145/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR146/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR147/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR148/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Wydawniczej na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR149/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Wydawniczej na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR150/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Budżetowej na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR151/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Budżetowej na kadencję 2016 – 2020.
 • UCHWAŁA  NR152/2019 SENATU  UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie  zmiany uchwały nr R.0000.64.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.


Rok 2018

     Załącznik 1/3/2018      Załącznik 1/4/2018

Rok 2017

     Załącznik 1/35/2017
 • UCHWAŁA NR36/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  25 maja  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia wzoru dyplomu doktora habilitowanego wydawanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
     Załącznik 1/36/2017
 • UCHWAŁA NR37/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  25 maja  2017 r. w sprawie  przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • UCHWAŁA NR38/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  25 maja  2017 r. w sprawie przyznania Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
 • UCHWAŁA NR39/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR40/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR41/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na 2017 r.
 • UCHWAŁA NR42/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz pierwszego i drugiego stopnia  prowadzonych wspólnie wydawanych absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
     Załącznik 2/42/2017     Załącznik 3/42/2017
 • UCHWAŁA NR43/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.15.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2017 w sprawie zasad  planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018.
 • UCHWAŁA NR44/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018.
 • UCHWAŁA NR45/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Informatyka w biznesie studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu  ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018.
 • UCHWAŁA NR46/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Analityka gospodarcza studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018.
 • UCHWAŁA NR47/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018.
 • UCHWAŁA NR48/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR49/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR50/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR51/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR52/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR53/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR54/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia dla interdyscyplinarnych studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR55/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.28.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR56/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  22 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Kadr Naukowych.
 • UCHWAŁA NR57/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  26 września  2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR58/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  26 września  2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR59/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  26 września  2017 r. w sprawie nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Robertowi Engle.
     Załącznik 1/59/2017
 • UCHWAŁA NR60/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  26 września  2017 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • UCHWAŁA NR61/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  26 września  2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr R.0000.28.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia  (doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR62/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  26 września  2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.34.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie  zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.
 • UCHWAŁA NR63/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR64/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR65/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym  we Wrocławiu oraz o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • UCHWAŁA NR66/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie zmiany uchwały nr R.0000.15.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018.
 • UCHWAŁA NR67/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.
 • UCHWAŁA NR68/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie zmiany w uchwale nr R.0000.28.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 w  sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR69/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • UCHWAŁA NR70/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w sprawie zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • UCHWAŁA NR71/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • UCHWAŁA NR72/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • UCHWAŁA NR73/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w sprawie zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • UCHWAŁA NR74/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie nadania prof. dr hab. Stanisławowi Krawczykowi tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we  Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR75/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  19 października  2017 r. w  sprawie osobowej.
 • UCHWAŁA NR76/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR77/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR78/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie dokonania oceny zmiany liczby pracowników zatrudnionych w katedrze.
 • UCHWAŁA NR79/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie nadania prof. dr hab. Józefie Kramer tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR80/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie nadania prof. dr hab. Anieli Styś tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR81/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie nadania godności doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Marii Romanowskiej.
 • UCHWAŁA NR82/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki.
 • UCHWAŁA NR83/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki.
 • UCHWAŁA NR84/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego za rok 2016.
 • UCHWAŁA NR85/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA NR86/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu.
 • UCHWAŁA NR87/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2016/2017.
 • UCHWAŁA NR88/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Gminy Wrocław.
 • UCHWAŁA NR89/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Fundacji PGE.
 • UCHWAŁA NR90/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok.
 • UCHWAŁA NR91/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Prowizorium budżetowego na 2018 rok.
 • UCHWAŁA NR92/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r.  w sprawie zaopiniowania ogólnych zasad oraz kryteriów i punktacji okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie  Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR93/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Ekonomicznym we  Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR94/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia I stopnia w  latach akademickich 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021.
 • UCHWAŁA NR95/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu Legia Akademicka.
 • UCHWAŁA NR96/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki.
 • UCHWAŁA NR97/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki.
 • UCHWAŁA NR98/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Budżetowej.
 • UCHWAŁA NR99/2017  SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Senackiej Komisji Budżetowej.


Rok 2016


     Załącznik 1/4/2016      Załącznik 1/6/2016      Załącznik 1/7/2016      Załącznik 2/48/2016
     Załącznik 3/48/2016

Rok 2015


     Załącznik 1/25/2015
     Załącznik 2/25/2015      Załącznik 1/26/2015


Rok 2014


        Załącznik 1/35/2014
        Załącznik 2/35/2014
        Załącznik 3/35/2014
        Załącznik 4/35/2014


Rok 2013


        Załącznik 1/4/2013 – Plan wydawniczy
        Załącznik 1/27/2013 – Efekty kształcenia na poszczególnych studiach podyplomowych
        Załącznik 1/35/2013 – Efekty kształcenia na poszczególnych studiach podyplomowych         Załącznik 1/58/2013         Załącznik 1/59/2013         Załącznik 1/64/2013
        Załącznik 2/64/2013
        Załącznik 3/64/2013
        Załącznik 4/64/2013
        Załącznik 1/65/2013
        Załącznik 2/65/2013
        Załącznik 3/65/2013
        Załącznik 4/65/2013

Rok 2012  Rok 2011


        REGULAMIN Studiów Doktoranckich

Rok 2010


Rok 2009

rok 2008

UCHWAŁY SENATU Z LAT 2005 - 2007

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem