Raport „Nauka i szkolnictwo wyższe a PKB”

Podczas XXXII Forum Ekonomicznego prezentowany był raport „Nauka i szkolnictwo wyższe a PKB”. Wnioski płynące z raportu były przedmiotem dyskusji podczas debaty rektorów z udziałem Rektora UEW.

Prezentowany w trakcie tegorocznego Forum Ekonomicznego raport jest efektem pracy zespołu powołanego z inicjatywy rektorów pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce skupionych w Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE): prof. Celiny Olszak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – lider przedsięwzięcia), prof. Andrzeja Kalety (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), prof. Piotra Wachowiaka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. Stanisława Mazura (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz prof. Macieja Żukowskiego (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).


Głównym celem raportu jest określenie znaczenia wpływu wydatków na naukę oraz szkolnictwo wyższe na wzrost PKB. Autorzy raportu wskazują, że w krajach Europy Środkowej i Wschodniej sektor nauki nie był dotąd tak istotny dla wzrostu gospodarczego. Sytuacja może się wkrótce zmienić ze względu na osłabianie tzw. efektu doganiania. Dotychczasowe źródła wzrostu, takie jak dostosowywanie się do standardów czy rozszerzanie rynku wewnętrznego w przyszłości również osłabną.

Badania naukowe prowadzą do akumulacji nowej wiedzy, stanowiąc podstawę i niezbędny etap do tworzenia innowacji (o zróżnicowanym charakterze) prowadzących do postępu gospodarczego i społecznego. Odbywa się to przez szereg kanałów, w tym zmianę strukturalną i kapitał ludzki. […] Aby uruchomić ten kanał wpływu, muszą istnieć zarówno silne i dobrze dofinansowane jednostki naukowe generujące innowacyjne rozwiązania, jak i przedsiębiorstwa, które będą w stanie takie rozwiązania wdrożyć – czytamy w raporcie.

Badacze uczelni ekonomicznych wskazują w Raporcie, że badania naukowe i prace rozwojowe mogą stać się nowym motorem napędowym rozwoju, otwierając przed nauką nowe cele i szanse:

Wyniki badań empirycznych dowodzą, że występuje dodatni i istotny związek wydatków na badania naukowe i prace rozwojowe ze wzrostem PKB. Każdy wzrost udziału wydatków w PKB o 0,1 pkt proc. oznacza wyższy wzrost PKB między ok. 0,8 pkt proc. do ok. 1,3 pkt proc. Innymi słowy, każda zainwestowana złotówka daje efekt między ok. 8 a 13 złotych wyższego PKB – piszą autorzy raportu.

Pełna wersja raportu w bazie WIR UEW.

Skrócona wersja raportu „Nauka i szkolnictwo wyższe a PKB” jest dostępna w serwisie Forum Akademickiego pod tym adresem.

Raport przygotowany z inicjatywy Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2023 (DOI).

Czytaj więcej:
fe_logo_1 Uniwersytet biznesu – lider zmian
fe_logo_1 Poznaj grono eksperckie UEW
fe_logo_1 UEW w Strefie Dolnego Śląska
fe_logo_1 Oferta współpracy
fe_logo_1 Ranking Finansowy JST na XXXII Forum Ekonomicznym
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem