Uchwały Rady Uczelni

Rok 2021

 • UCHWAŁA NR 1/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia tekstu Regulaminu Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  Załącznik nr 1
 • UCHWAŁA NR 2/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Zana 3b, stanowiącej własność Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Komandorskiej 118/120.
  Załącznik nr 1
 • UCHWAŁA NR 3/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu strategii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  Załącznik nr 1
 • UCHWAŁA NR 4/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu strategii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
 • UCHWAŁA NR 5/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego za rok 2020.
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
 • UCHWAŁA NR 6/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2020 rok
  Załącznik nr 1
 • UCHWAŁA NR 7/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na 2021 rok
  Załącznik nr 1


Rok 2020

 • Uchwała NR 1/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Rady Uczelni na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała NR 2/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Uczelnianym Regulaminie Wyborczym, stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała NR 3/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała NR 4/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania korekty nr 2 planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok.
  Załącznik nr 1
 • Uchwała NR 5/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rektora z realizacji strategii UEW w latach 2016-2019.
  Załącznik nr 1
 • Uchwała NR 6/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Uczelnianym Regulaminie Wyborczym.
 • Uchwała NR 7/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wskazania kandydatów na Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała NR 8/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
 • Uchwała NR 9/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2019.
 • Uchwała NR 10/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na rok 2020.
 • Uchwała NR 11/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  Załącznik nr 1
 • Uchwała NR 12/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  Załącznik nr 1
 • Uchwała NR 13/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  Załącznik nr 1
 • Uchwała NR 14/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wynagrodzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
 • Uchwała NR 15/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała NR 16/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała NR 17/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie procedury wyboru firmy audytorskiej odpowiedzialnej za badanie rocznego sprawozdania finansowego Uczelni za lata 2020-2021, z możliwością przedłużenia umowy na lata 2022-2023.
 • Uchwała NR 18/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ustalenia dodatku zadaniowego dla Rektora.
 • Uchwała NR 19/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody RU na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora.
 • Uchwała NR 20/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała NR 21/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała NR 22/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała NR 23/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała NR 24/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała NR 25/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  Załącznik nr 1
 • Uchwała NR 26/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała NR 27/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała NR 28/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała NR 29/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała NR 30/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała NR 31/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała NR 32/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej odpowiedzialnej za badanie rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała NR 33/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku dydaktycznego „D” znajdującego się w Jeleniej Górze.
 • Uchwała NR 34/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku „G” wraz z przyległym terenem i garażem w Jeleniej Górze.
 • Uchwała NR 35/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 33/2020 RADY UCZELNI UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku dydaktycznego „D” znajdującego się w Jeleniej Górze.
 • Uchwała NR 36/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 34/2020 RADY UCZELNI UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku „G” wraz z przyległym terenem i garażem w Jeleniej Górze.
 • Uchwała NR 37/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała NR 38/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania korekty Planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok.
  Załącznik nr 1
 • Uchwała NR 39/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego na 2021 rok.
  Załącznik nr 1

Rok 2019

 • UCHWAŁA NR 1/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia tekstu Regulaminu Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 2/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania Projektu Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 3/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania Projektu Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 4/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania zmiany Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 5/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 6/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok.
  Załącznik do uchwały.
 • UCHWAŁA NR 7/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok.
  Załącznik do uchwały.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem