Uchwały Rady Uczelni

Rok 2020

 • Uchwała NR 1/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Rady Uczelni na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała NR 2/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Uczelnianym Regulaminie Wyborczym, stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała NR 3/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała NR 4/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania korekty nr 2 planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok.
  Załącznik nr 1
 • Uchwała NR 5/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rektora z realizacji strategii UEW w latach 2016-2019.
  Załącznik nr 1
 • Uchwała NR 6/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Uczelnianym Regulaminie Wyborczym.
 • Uchwała NR 7/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wskazania kandydatów na Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Uchwała NR 8/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
 • Uchwała NR 9/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2019.
 • Uchwała NR 10/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na rok 2020.
 • Uchwała NR 13/2020 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2020 r. w zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  Załącznik nr 1

Rok 2019

 • UCHWAŁA NR 1/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia tekstu Regulaminu Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 2/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania Projektu Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 3/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania Projektu Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 4/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania zmiany Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 5/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA NR 6/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok.
  Załącznik do uchwały.
 • UCHWAŁA NR 7/2019 Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok.
  Załącznik do uchwały.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem