Konsultacje naukowe

Konsultacje naukowe

W ramach programu doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych zapraszamy do udziału w konsultacjach:

Konsultacje dotyczące wniosków grantowych - Dr hab., prof. UE Bożena Borkowska

Ekspert:

Dr hab., prof. UE Bożena Borkowska

Kontakt:

Bozena.Borkowska@ue.wroc.pl    

Terminy i miejsce konsultacji:

Środa, godz. 13:15 – 14:45

Bud. B, pok. 203

Istnieje również możliwość indywidualnego dopasowania terminu. W tym celu, należy skontaktować się mailowo (sygnalizując, że chodzi o konsultacje w sprawie wniosku do NCN).

Sylwetka eksperta:

Profesor Borkowska jest członkiem Zespołu Ekspertów powołanego przez Radę Narodowego Centrum Nauki, odpowiedzialnym za ocenę wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie PRELUDIUM.


Konsultacje dotyczące wniosków grantowych - Prof. dr hab. Paweł Dittmann

Ekspert:

Prof. dr hab. Paweł Dittmann

Kontakt:

Pawel.Dittmann@ue.wroc.pl    

Terminy i miejsce konsultacji:

Możliwe jest indywidualne dopasowanie terminu poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny (71 36 80 346)

Bud. A1, pok. 228

Sylwetka eksperta:

Profesor Dittman jest członkiem Zespołu Ekspertów powołanego przez Radę Narodowego Centrum Nauki, odpowiedzialnym za ocenę wniosków o finansowanie projektów badawczych PRELUDIUM, SONATA, OPUS, HARMONIA.


Konsultacje dotyczące wniosków grantowych - Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Ekspert:

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Kontakt:

krzysztof.jajuga@ue.wroc.pl

Terminy i miejsce konsultacji:

23.10, 15:30-16:30

6.11, 15:30-16:30

5.12, 8:00-9:00

Bud. Z, pok. 417

Sylwetka eksperta:

Profesor Jajuga jest członkiem Zespołu Ekspertów powołanego przez Radę Narodowego Centrum Nauki, odpowiedzialnym za ocenę wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie OPUS.


Konsultacje dotyczące wniosków grantowych - Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk

Ekspert

Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk

Kontakt

jerzy.niemczyk@ue.wroc.pl

Terminy i miejsce konsultacji:

Konsultacje po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową.

Bud. Z, pok. 815

Sylwetka eksperta:

Profesor Jerzy Niemczyk jest członkiem Zespołu Ekspertów powołanego przez Radę Narodowego Centrum Nauki, odpowiedzialnym za ocenę wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie OPUS.


Konsultacje z zakresu dobrych praktyk pisania i publikowania prac w czasopismach z listy „A” - dr hab. Beata Bal-Domańska

Ekspert:

dr hab. Beata Bal-Domańska

Kontakt:

Beata.Bal-Domanska@ue.wroc.pl

Terminy i miejsce konsultacji:

Piątek, godz. 9.00-10.00

Jelenia Góra

Bud. A p. 38

Konsultacje dotyczące:

- zastosowania metod taksonometrycznych i ekonometrycznych w analizach, w tym w obszarze rozwoju regionalnego i analizy zjawisk społeczno-gospodarczych,

- znalezienia współautora specjalizującego się w projektowaniu i implementacji metod ilościowych

Sylwetka eksperta:

Prof UE dr hab. Beata Bal-Domańska, Katedra Gospodarki Regionalnej, specjalizuje się w analizach z wykorzystaniem metod taksonometrycznych i ekonometrycznych, w szczególności w analizach o charakterze przekrojowym i przestrzennym w obszarze badań społeczno-gospodarczych. Jest autorem publikacji z zakresu modelowania rozwoju regionalnego, analizy zjawisk społeczno-gospodarczych na poziomie lokalnym i regionalnym oraz konwergencji.


Konsultacje z zakresu dobrych praktyk pisania i publikowania prac w czasopismach z listy „A” - dr hab. inż. Arkadiusz Piwowar, prof. UE

Ekspert:

dr hab. inż. Arkadiusz Piwowar, prof. UE

Kontakt:

arkadiusz.piwowar@ue.wroc.pl

Terminy i miejsce konsultacji:

Poniedziałki - 12:45-14:45

Bud. D, p. 237  

Konsultacje dotyczące:

- publikowania prac w czasopismach z listy „A” (kryteria wyboru czasopisma, procedura zgłoszenia artykułu, kontakt z redakcją itp.),

- procedury recenzowania i kryteriów oceny artykułów naukowych w wybranych czasopismach z listy „A”,

- kreowania wizerunku w Internecie – korzystając z narzędzi przeznaczonych dla środowiska akademickiego,

- rozwoju działalności eksperckiej i doradczej.   

Sylwetka eksperta: Prof. Arkadiusz Piwowar, Katedra Zarządzania i Gospodarki Żywnościowej. Działalność naukowa eksperta koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z ekonomiką rolnictwa i rozwojem biogospodarki. Arkadiusz Piwowar jest autorem i współautorem 112 publikacji naukowych, w tym 13 prac opublikowanych w sześciu czasopismach wyróżnionych na liście Journal Citation Report (JCR). Wykonał 108 recenzji prac naukowych, z tego 57 dla czasopism z listy „A”. Wykaz prac naukowych, działalność dydaktyczna i ekspercka dra inż. Arkadiusza Piwowara są dostępne na stronie internetowej www.piwowar.ue.wroc.pl.  

Konsultacje z zakresu dobrych praktyk pisania i publikowania prac w czasopismach z listy „A” - dr hab. inż. Radosław Rudek, prof. UE

Ekspert:

dr hab. inż. Radosław Rudek, prof. UE

Kontakt:

radoslaw.rudek@ue.wroc.pl

Terminy i miejsce konsultacji:

Wtorki: 11:00-13:00

Bud. Z, p. 718

Konsultacje dotyczące:

- dobrych praktyk pisania i efektywnego publikowania prac naukowych w czołowych czasopismach,

- zastosowania metod ilościowych, optymalizacji m.in. w obszarach produkcyjnych, zarządzania, logistyki,

- znalezienia współautora specjalizującego się w projektowaniu i implementacji metod ilościowych

Sylwetka eksperta: Prof. Radosław Rudek (nauki techniczne, informatyka) prowadzi prace badawcze w obszarach m.in. optymalizacji kombinatorycznej, harmonogramowania, teorii złożoności obliczeniowej, projektowania i implementacji efektywnych algorytmów kombinatorycznych, obliczeń równoległych na CPU/GPU oraz zastosowania metod modelowania i optymalizacji w produkcji, logistyce, zarządzaniu, itp. Kierował bądź kieruje 5 grantami (NCN, MNiSW) oraz brał udział w ponad 10 jako główny wykonawca (NCBiR, NCN, MNiSW). Jest autorem lub współautorem ponad 90 publikacji, w tym 34 z listy JCR, liczba jego cytowań przekracza 450 (wg WoS), a indeks Hirscha wynosi 12. Jest recenzentem w 36 czasopismach z listy JCR oraz należy do komitetu redakcyjnego czasopisma Applied Mathematical Modelling z listy JCR.

Konsultacje naukowe dotyczące analiz statystycznych - dr Cyprian Kozyra

Ekspert:

dr Cyprian Kozyra

Kontakt:

Cyprian.Kozyra@ue.wroc.pl

Termin i miejsce konsultacji:

Poniedziałki, godz. 9:30-10:30

Czwartki, godz. 13:00-15:00

Bud. D, sala 103

Konsultacje dotyczą:

- określenia celów i planu przebiegu przyszłej analizy na podstawie stawianych pytań i hipotez badawczych,

- wsparcia w doborze odpowiednich metod analizy statystycznej,

- doboru modeli i testów statystycznych,

- pomocy w analizie posiadanych zbiorów danych,

- ułatwienia znalezienia współautora specjalizującego się w wykorzystaniu metod ilościowych.

Sylwetka eksperta: Dr Cyprian Kozyra specjalizuje się w metodach analizy statystycznej w badaniach społeczno-ekonomicznych, zwłaszcza w badaniach ankietowych, tematyce jakości, ochrony zdrowia, nierówności ekonomicznych. Jest współautorem statystycznym wielu publikacji w wysokopunktowanych czasopismach naukowych z zakresu medycyny.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem