Konsultacje naukowe

Konsultacje naukowe

W ramach programu doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych zapraszamy do udziału w konsultacjach:

Konsultacje dotyczące publikowania, prowadzenia badań naukowych i rozliczania dorobku naukowego- dr hab. prof. UE Marek Kośny

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza pracowników naukowych oraz doktorantów na konsultacje dotyczące publikowania, prowadzenia badań naukowych i rozliczania dorobku naukowego. Konsultacje prowadzone będą przez eksperta dr hab. Prof. UE Marka Kośnego w pokoju 612 Z:

Dostępne terminy:

- 18.10.2019 r. godz. 8:45-11:00

- 24.10.2019 r. godz. 15:00-17:15

- 28.10.2019 r. godz. 13:00-15:15 

- 31.10.2019 r. godz.  12:00-13:30

- 07.11.2019 r. godz. 13:30-15:00

- 14.11.2019 r. godz. 12:00-13:30

- 18.11.2019 r. godz.  12:00-13:30

- 28.11.2019 r. godz. 13:30-15:45


Przed przyjściem na konsultację prosimy o kontakt mailowy z ekspertami.

marek.kosny@ue.wroc.pl


stopka_na_strony_www

Konsultacje dotyczące publikowania, prowadzenia badań naukowych i rozliczania dorobku naukowego - dr Aleksandra Szpulak

Centrum Obsługi Badań Naukowych zaprasza pracowników naukowych oraz doktorantów na konsultacje dotyczące publikowania, prowadzenia badań naukowych i rozliczania dorobku naukowego. Konsultacje prowadzone będą przez eksperta dr Aleksandrę Szpulak w pokoju 229 A1.

Dostępne terminy:

-22.10.2019 r. godz.  13.00 - 15.00

- 25.10.2019 r. godz. 8.00 - 15.00

- 05.11.2019 r. godz. 13.00 - 15.00

- 19.11.2019 r. godz. 13.00 - 15.00

- 22.11.2019 r. godz. 8.00 - 15.00


Przed przyjściem na konsultację prosimy o kontakt mailowy z ekspertami.

aleksandra.szpulak@ue.wroc.plstopka_na_strony_www

Konsultacje dotyczące wniosków grantowych - Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

Ekspert

Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

Kontakt

ewa.stanczyk-hugiet@ue.wroc.pl

Terminy i miejsce konsultacji:

Konsultacje po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową.

Bud. Z, pok. 813

Sylwetka eksperta:

Członek zespołu ekspertów NCN m.in. w konkursach OPUS, Preludium i Sonata. Także była ekspertem NCN w konkursach Miniatura. Kierowała projektem finansowanym przez NCN w konkursie OPUS o wartości 533 650,00 PLN.

Konsultacje dotyczące wniosków grantowych - Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk

Ekspert

Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk

Kontakt

jerzy.niemczyk@ue.wroc.pl

Terminy i miejsce konsultacji:

Konsultacje po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową.

Bud. Z, pok. 815

Sylwetka eksperta:

Profesor Jerzy Niemczyk jest członkiem Zespołu Ekspertów powołanego przez Radę Narodowego Centrum Nauki, odpowiedzialnym za ocenę wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie OPUS.


Konsultacje z zakresu dobrych praktyk pisania i publikowania prac w czasopismach z listy „A” - dr hab. Beata Bal-Domańska

Ekspert:

dr hab. Beata Bal-Domańska

Kontakt:

Beata.Bal-Domanska@ue.wroc.pl

Terminy i miejsce konsultacji:

Środa, godz. 13.15-14.30

Jelenia Góra

Bud. A p. 38

Konsultacje dotyczące:

- zastosowania podejścia statystycznego i metod ekonometrycznych w analizach, w tym w obszarze rozwoju regionalnego,
- znalezienia współautora specjalizującego się w projektowaniu i implementacji metod ilościowych.

Sylwetka eksperta:

Prof UE dr hab. Beata Bal-Domańska, Katedra Gospodarki Regionalnej, specjalizuje się w analizach z wykorzystaniem podejścia statystycznego i metod ekonometrycznych, w szczególności w badaniach regionalnych w obszarze społeczno-gospodarczym. Jest autorem publikacji z zakresu modelowania rozwoju regionalnego, analizy zjawisk społeczno-gospodarczych na poziomie lokalnym i regionalnym oraz konwergencji.


Konsultacje z zakresu dobrych praktyk pisania i publikowania prac w czasopismach z listy „A” - dr hab. inż. Arkadiusz Piwowar, prof. UE

Ekspert:

dr hab. inż. Arkadiusz Piwowar, prof. UE

Kontakt:

arkadiusz.piwowar@ue.wroc.pl

Terminy i miejsce konsultacji:

Konsultacje po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową
 

Bud. D, p. 237  

Konsultacje dotyczące:

- publikowania prac w czasopismach z listy „A” (kryteria wyboru czasopisma, procedura zgłoszenia artykułu, kontakt z redakcją itp.),

- procedury recenzowania i kryteriów oceny artykułów naukowych w wybranych czasopismach z listy „A”,

- kreowania wizerunku w Internecie – korzystając z narzędzi przeznaczonych dla środowiska akademickiego,

- rozwoju działalności eksperckiej i doradczej.   

Sylwetka eksperta:

Prof. Arkadiusz Piwowar, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej. Działalność naukowa eksperta koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z ekonomiką rolnictwa i rozwojem biogospodarki. Arkadiusz Piwowar jest autorem i współautorem 132 publikacji naukowych, w tym 19 prac opublikowanych w siedmiu czasopismach wyróżnionych na liście Journal Citation Report (JCR). Wykonał 165 recenzji prac naukowych, z tego 98 dla czasopism z listy „A” (m.in. Renewable & Sustainable Energy Reviews - Elsevier; Journal of Environmental Management – Elsevier, Environment, Development and Sustainability - Springer; Sustainability - MDPI; Energies - MDPI). Aktualnie jest kierownikiem dwóch grantów przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki (Sonata, Opus). Wykaz prac naukowych, działalność dydaktyczna i ekspercka dra hab. inż. Arkadiusza Piwowara, prof. UE, są dostępne na stronie internetowej http://www.piwowar.ue.wroc.pl./

Konsultacje naukowe dotyczące analiz statystycznych - dr Aleksandra Szpulak

Ekspert:


dr Aleksandra Szpulak

Kontakt:

aleksandra.szpulak@ue.wroc.pl

Termin i miejsce konsultacji:

Do ustalenia po wcześniejszym kontakcie mailowym

Konsultacje dotyczą:

- określenia celów i planu przebiegu przyszłej analizy na podstawie stawianych pytań i hipotez badawczych,

- wsparcia w doborze odpowiednich metod analizy statystycznej,

- doboru modeli i testów statystycznych,

- pomocy w analizie posiadanych zbiorów danych,

- ułatwienia znalezienia współautora specjalizującego się w wykorzystaniu metod ilościowych.

Sylwetka eksperta:

Dr Aleksandra Szpulak jest adiunktem w Katedrze Prognoz i Analiz Gospodarczych, absolwentką Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 17 lat wykłada metody ilościowe (statystykę, ekonometrię, prognozowanie gospodarcze) na studiach I i II stopnia, a od 10 lat metody ilościowe w naukach ekonomicznych na studiach III stopnia. Jej badania naukowe koncentrują się na: (1) modelowaniu i prognozowaniu procesów oraz zjawisk finansowych przedsiębiorstwa oraz (2) na wykorzystaniu metod ilościowych w badaniach ekonomicznych. W drugim przypadku przeprowadza analizę danych i współtworzy publikacje naukowe lub wspiera doktorantów w pracy nad rozprawami doktorskimi w charakterze promotora pomocniczego.

Konsultacje naukowe dotyczące analiz statystycznych - dr Cyprian Kozyra

Ekspert:

dr Cyprian Kozyra

Kontakt:

Cyprian.Kozyra@ue.wroc.pl

Termin i miejsce konsultacji:

Czwartki, godz. 13:15-14:45

Bud. Z, pokój 616

Konsultacje dotyczą:

- określenia celów i planu przebiegu przyszłej analizy na podstawie stawianych pytań i hipotez badawczych,

- wsparcia w doborze odpowiednich metod analizy statystycznej,

- doboru modeli i testów statystycznych,

- pomocy w analizie posiadanych zbiorów danych,

- ułatwienia znalezienia współautora specjalizującego się w wykorzystaniu metod ilościowych.

Sylwetka eksperta: Dr Cyprian Kozyra specjalizuje się w metodach analizy statystycznej w badaniach społeczno-ekonomicznych, zwłaszcza w badaniach ankietowych, tematyce jakości, ochrony zdrowia, nierówności ekonomicznych. Jest współautorem statystycznym wielu publikacji w wysokopunktowanych czasopismach naukowych z zakresu medycyny.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem