Współpraca z biznesem

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w strukturach naszej Uczelni zostało utworzone Centrum Współpracy z Biznesem.

Powstanie Centrum Współpracy z Biznesem podyktowane jest dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku pracy oraz oczekiwaniami otoczenia biznesowego, a także koniecznością budowania wizerunku uczelni otwartej dla przedstawicieli środowiska pozaakademickiego, dzielącej się wiedzą i gotowej do współpracy nie tylko na płaszczyźnie naukowej, ale również praktycznej, zaangażowanej w budowanie gospodarki opartej na wiedzy, wykorzystującej naukę i wiedzę w procesie rozwoju jednostki i społeczeństwa. Duże znaczenie ma potrzeba profesjonalizacji działań uczelni w relacjach z otoczeniem.

Podstawowe zadania Centrum Współpracy z Biznesem będą dotyczyły koordynowania współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W szczególności Centrum będzie się zajmowało:

Wszystkie zainteresowane osoby, jednostki organizacyjne Uczelni oraz przedstawicieli firm, organizacji, instytucji zapraszamy do współpracy. 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem