III Polska Konferencja Badań Miejskich i Regionalnych POLREG 2023

Polska Konferencja Badań Miejskich i Regionalnych (POLREG)
III edycja „Przestrzeń i regiony w nowoczesnej gospodarce”

  • termin                        22-24 października 2023
  • miejsce                      Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zgodnie z podjętą inicjatywą przez środowiska naukowe związane z badaniami miejskimi i regionalnymi (tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski) wraz z KPZK PAN oraz Partnerami POLREG: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Zachodniopomorskim Uniwersytecie w Szczecinie, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie kontynuujemy organizację wspólnej, corocznej, przechodniej Polskiej Konferencji Badań Miejskich i Regionalnych. 

Tematyka Konferencji skoncentrowana zostanie wokół zagadnień związanych z przestrzenią i regionami oraz nową gospodarką, a konkretny temat to: Przestrzeń i regiony w nowoczesnej gospodarce

Sesje tematyczne
  1. Unikalne przewagi regionalne, 
  2. Megatrendy a specyficzne zasoby lokalne, 
  3. Przestrzeń rzeczywista a przestrzeń wirtualna - związki i przenikanie, 
  4. Innowacje jako katalizator rozwoju regionów, 
  5. Nieruchomości jako determinanta rozwoju przestrzennego,
  6. Transformacja regionów.

W ramach Konferencji przewidziana jest także specjalna sesja dla doktorantów, a ich wystąpienia zostaną ocenione – najlepsze prezentacje zostaną wyróżnione i nagrodzone upominkami. Dodatkowo, w ramach Konferencji planowana jest specjalna, uroczysta sesja związana z wręczeniem nagrody za najlepszą pracę doktorską – nagroda przyznana przez Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Patronat honorowy sprawują Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.

Językami Konferencji są: polski i angielski

Formuła wystąpień
Przewidziana długość wystąpień prelegentów podczas sesji panelowych wynosi 10 minut. Po zakończeniu wszystkich referatów w danej sesji, odbędzie się dyskusja nad nimi. 

Możliwości publikacyjne 
Zapraszamy do publikowania artykułów w czasopismach: 
• Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica (70 pkt.) - koszt procesu wydawniczego: 200 zł + VAT (UŁ) 
• Biblioteka Regionalisty (40 pkt.) – koszt procesu wydawniczego: 300 zł + VAT (UEW) 
• Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development (100 pkt.) - koszt procesu wydawniczego: bezpłatny (UW) 
• Prace Geograficzne UJ (70 pkt.) – koszt procesu wydawniczego: bezpłatny 
• Prace i Studia Geograficzne (70 pkt.) - koszt procesu wydawniczego: bezpłatny (UW) 
• Prace Naukowe UEW (70 pkt.) – koszt procesu wydawniczego: 300 zł + VAT (UEW) 
• Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna (70 pkt.) - koszt procesu wydawniczego: bezpłatny (UAM),
• Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna - numer specjalny czasopisma (70 pkt.) - koszt procesu wydawniczego: ok. 35 zł za stronę czarno-białą tekstu (UAM) 
• Quaestiones Geographicae (100 pkt.) - koszt procesu wydawniczego: bezpłatny (UAM) 

Opłata konferencyjna
Udział w dniach 22-24.10.2023 r. - opłata konferencyjna 900 zł. 
Udział tylko w dniu 23.10.2023 r. wraz z uroczystą kolacją - opłata konferencyjna 680 zł. 
Udział tylko w dniu 24.10.2023 r. (opcja kierowana szczególnie do doktorantów) - opłata konferencyjna 200 zł. 

Prosimy o przelewanie opłaty konferencyjnej na konto o numerze 87 1240 3464 1111 0010 4316 2601 (przelewy krajowe) lub 21 1240 3464 1978 0010 7730 2754 (przelewy zagraniczne) z dopiskiem: „POLREG 2023 + imię i nazwisko uczestnika” do dnia 15.09.2023r.

Formularz rejestracyjny i strona internetowa
Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem: https://forms.office.com/e/KSxbvQGnpQ 
Serdecznie zachęcamy Państwa do rejestrowania się i uczestnictwa. Prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz rejestracyjny do dnia 07.07.2023 r. W sposób szczególny chcielibyśmy zaprosić doktorantów, dla których przewidziano specjalną sesję konkursową. 

Podstawowym źródłem informacji o organizacji i formule Konferencji POLREG2023 jest stale aktualizowana strona internetowa, dostępna pod adresem: https://www.ue.wroc.pl/polreg_2023
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem