Centrum Badań Azji i Pacyfiku

Centrum Badań Azji i Pacyfiku - Asia – Pacific Research Center (APRC)


Zakres zadań Centrum:

1.      Inicjowanie, koordynowanie, wspieranie i prowadzenie interdyscyplinarnych projektów badawczych dotyczących regionu Azji i Pacyfiku oraz relacji pomiędzy Europą i Azją.

2.      Promowanie oraz wspieranie działań dydaktycznych w zakresie tematyki Azji i Pacyfiku.

3.      Organizowanie konferencji, wykładów, prelekcji oraz innego rodzaju przedsięwzięć związanych z zakresem badań Centrum.

4.      Przygotowywanie oraz promowanie publikacji dotyczących tematyki badawczej Centrum.

5.      Gromadzenie publikacji i innych materiałów dotyczących regionu Azji i Pacyfiku

6.      Wspieranie pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w zakresie staży naukowych, wymiany studenckiej oraz innego rodzaju form współpracy naukowo-dydaktycznej z jednostkami naukowymi i dydaktycznymi w krajach Azji i Pacyfiku.

7.      Budowa sieci kontaktów z instytucjami badawczymi, organizacjami pozarządowymi i  agendami rządowymi w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Europie (zajmującymi się sprawami azjatyckimi) w celu realizacji wspólnych projektów badawczych oraz dydaktycznych.

8.      Stworzenie bazy grantów, wyszukiwanie źródeł finansowania (ze szczególnym naciskiem na źródła zagraniczne) oraz  wsparcie w zakresie pozyskiwania finansowania dla projektów badawczych, dydaktycznych oraz innych związanych z tematyką Azji i Pacyfiku.  

9.      Współpraca z przedstawicielami organizacji pochodzących z regionu Azji i Pacyfiku, którzy działają w Polsce (w szczególności na Dolnym Śląsku) oraz z przedsiębiorcami polskimi i europejskimi prowadzącymi działania na rynkach Azji i Pacyfik.

10. Tworzenie bazy ekspertów w kwestiach dotyczących regionu Azji i Pacyfiku oraz relacji Europa-Azja.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem