Współpraca z biznesem

Szanowni Państwo,

informujemy, że w strukturach naszej Uczelni funkcjonuje Centrum Współpracy z Biznesem.

Działanie Centrum Współpracy z Biznesem podyktowane jest dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku pracy oraz oczekiwaniami otoczenia biznesowego, a także koniecznością budowania wizerunku uczelni otwartej dla przedstawicieli środowiska pozaakademickiego, dzielącej się wiedzą i gotowej do współpracy nie tylko na płaszczyźnie naukowej, ale również praktycznej, zaangażowanej w budowanie gospodarki opartej na wiedzy, wykorzystującej naukę i wiedzę w procesie rozwoju jednostki i społeczeństwa. Duże znaczenie ma potrzeba profesjonalizacji działań uczelni w relacjach z otoczeniem.

Podstawowe zadania Centrum Współpracy z Biznesem dotyczą koordynowania współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W szczególności Centrum zajmuje się:
•    badaniem potrzeb i oczekiwań podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego,
•    stymulowaniem procesów trwałej współpracy z partnerami z otoczenia Uczelni, jej nawiązywaniem i rozwijaniem,
•    koordynowaniem przepływu informacji pomiędzy podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, a jednostkami organizacyjnymi Uczelni, w sposób zapewniający profesjonalną obsługę od początku do końca procesu,
•    pośredniczeniem w nawiązywaniu kontaktów między studentami, Uczelnią, pracodawcami i instytucjami rynku pracy w tym pośrednictwo praktyk, pracy i staży,
•    koordynowaniem procesu włączania wybitnych absolwentów Uczelni w zróżnicowane formy rozwoju kariery naukowej i zawodowej najzdolniejszych studentów,
•    realizacją projektów i programów rozwojowych we współpracy z biznesem w tym konsultowanie proponowanych przez Uczelnię programów kształcenia, zwiększanie zaangażowania praktyków w proces dydaktyczny,
•    organizowaniem seminariów i konferencji na styku uczelnia-biznes, służących wymianie doświadczeń i promocji osiągnięć Uczelni,
•    podejmowaniem działań służących rozwojowi relacji z przedsiębiorcami.
Wszystkie zainteresowane osoby, jednostki organizacyjne Uczelni oraz przedstawicieli firm, organizacji, instytucji zapraszamy do współpracy.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem