Szkoła giełdowa

O Szkole Giełdowej
Szkoła Giełdowa to długoletni program edukacyjny Giełdy. Obecnie  projekt realizowany jest w ramach współpracy z wybranymi ośrodkami akademickimi w Polsce  oraz w Warszawie – przez samą G

W ramach Szkoły Giełdowej oferowany jest:
-  14-godzinny kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie” oraz
- 14-godzinny kurs „Giełda dla średniozaawansowanych”.

Zajęcia odbywają się w weekendy, a wykłady prowadzą wykładowcy wyższych uczelni,  praktycy i specjaliści rynku kapitałowego. Atutem kursu jest  taki sam wysoki standard materiału i wykładów we wszystkich ośrodkach na terenie całego kraju. Słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia kursu.

Kurs obejmuje zagadnienia, których znajomość jest niezbędna przy inwestowaniu, takie jak funkcjonowanie rynku kapitałowego i giełdy, zasady inwestowania,  analiza spółek , sposoby oceny ryzyka, psychologia inwestowania i wiele innych. Zachęcamy do udziału w kursie wszystkich, którzy myślą o inwestowaniu na giełdzie – teraz lub w przyszłości.

Program szkolenia „Podstawy inwestowania na giełdzie”
Program kursu realizowany jest w postaci pięciu wykładów i obejmuje łącznie  14 godzin nauki.
1.    Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe – 3 godziny
•    Pojęcia wstępne
•    Rynek kapitałowy
•    Instrumenty finansowe notowane na giełdzie
•    Instytucje zbiorowego inwestowania
2.    Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – 3 godz.
•    Rynek giełdowy
•    Systemy notowań
•    Rodzaje zleceń
•    Nadzór nad sesją
•    Animatorzy
3.    Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę - 2 godz.
•    Wzrost gospodarczy i polityka gospodarcza
•    Wpływ gospodarki krajowej na rynek finansowy
•    Wpływ gospodarki światowej na rynek finansowy
•    Analiza fundamentalna – otoczenie przedsiębiorstwa
•    Źródła informacji
4.    Wybór i ocena spółki - 3 godz.
•    Analiza fundamentalna – wprowadzenie
•    Analiza sytuacyjna
•    Analiza „wnętrza” spółki
•    Metoda SWOT
•    Sprawozdania finansowe spółek
•    Analiza finansowa
•    Wskaźniki rynkowe
•    Obowiązki informacyjne spółek
•    Źródła informacji
5.    Zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych -3 godz.
•    Elementy analizy technicznej
•    Elementy analizy behawioralnej
•    Ogólne zasady inwestowania
•    Tworzenie i zarządzanie portfelem
•    Psychologia inwestowania
•    Opodatkowanie dochodów

Program szkolenia „Giełda dla średniozaawansowanych

1.    Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę – 2 godz.
•    Produkt Krajowy Brutto (PKB)
•    Cykl koniunkturalny
•    Zatrudnienie, wynagrodzenia, sprzedaż detaliczna
•    Produkcja przemysłowa i produkcja budowlano-montażowa
•    Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla Polski
o    Wskaźnik PMI
o    Wskaźnik wyprzedzający Ufności Konsumenckiej
o    Wskaźnik syntetyczny koniunktury w gospodarce
o    Composite Leading Indicator
•    Koniunktura gospodarcza na świecie
•    Rynki międzynarodowe, a GPW w Warszawie
•    Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla USA i Niemiec
o    Indeks Insitute for Supply Managment
o    Indeks zaufania konsumentów – Conference Board
o    Indeks nastroju konsumentów Uniwersytetu Michigan
o    Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym – non-farm payrolls
o    Purchaising Managers Index
o    Indeks Ifo
o    Indeks ZEW
o    Indeks GfKConsumer Climate
•    Wpływ czynników politycznych na giełdę2.
2.    Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2 godziny), w tym m.in.:
•    Jak czytać dokument informacyjny
o    Oferta publiczna
o    Oferta prywatna
o    Prospekt emisyjny
•    Co wpływa na ustalanie kursu akcji
o    Kurs odniesienia
o    Kurs bieżący
o    Split
o    Scalenie
o    Prawo poboru
•    Ważne oznaczenia na GPW
o    Operacje na papierach
o    Sytuacja korporacyjna spółki
o    Segmenty rynku regulowanego
o    Segmenty rynku alternatywnego
•    Plany rozwoju GPW
o    REITs na GPW
o    Handel algorytmiczny
o    Handel wysokich częstotliwości
•    Zlecenia giełdowe
o    Zlecenie PKC (Po Każdej Cenie)
o    Zlecenie PCR (Po Cenie Rynkowej)
o    Zlecenie PEG
o    Zlecenie CROSS
o    Zlecenie Wmin (z Wielkością Minimalną Wykonania)
o    Zlecenie WUJ (z Warunkiem Wielkości Ujawnianej)
o    Zlecenie LimAkt (z Warunkiem Limitu Aktywacji)
o    Zlecenie WiN (Wykonaj i Anuluj)
o    Zlecenie WuA (Wykonaj lub Anuluj)
o    Zlecenie WNF (Ważne Na Fixing)
o    Zlecenie WNZ (Ważne Na Zamknięcie)
o    Zlecenie WDC (Ważne Do Czasu)
3.    Instrumenty pochodne i certyfikaty turbo - 3,5 godz.
•    Kontrakty terminowe
o    mechanizm działania kontraktu terminowego
o    dzienny i ostateczny kurs rozliczeniowy
o    depozyt zabezpieczający
o    możliwości wykorzystania kontraktów terminowych
•    Opcje giełdowe
o     istota kontraktów opcyjnych
o    czynniki wpływające na cenę opcji
o    sposoby rozliczania opcji
o    zabezpieczanie portfela z wykorzystaniem opcji
•    Certyfikaty turbo
o    charakterystyka certyfikatów TURBO
o    poziom finansowania, wartość wewnętrzna, mechanizm bariery
o    przykłady wykorzystania certyfikatów turbo
4. Analiza fundamentalna - 3 godz.
•    Sektor finansowy i niefinansowy – przykłady wycen i różnice
•    Otoczenie branżowe - charakterystyka
•    Ustalenie czynników wzrostu w prognozach finansowych
•    Kalkulacja kosztu kapitału i średnioważonego kosztu kapitału, rozwinięcie modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model)
•    Przeprowadzenie wyceny wybranym modelem dochodowym
•    Wycena porównawcza
•    Wycena spółki – analiza wrażliwości
5. Analiza techniczna i teoria portfelowa - 3,5 godz.
•    Świece i ich rodzaje
o    formacje zmiany trendu
o    powstawanie poziomów wsparcia i oporu
o    położenie poziomów zmiany trendu oraz umiejscowienie poziomu stop loss
o    luki cenowe i ich rodzaje
•    Formacje zmiany i kontynuacji
o    charakterystyka każdej formacji
o    zachowanie wolumenu obrotu w formacji
o    położenie poziomu wyzwalającego transakcję (trigger) i umiejscowienie poziomów stop loss
•    Oscylatory i wskaźniki
o    budowa podstawowych wskaźników i oscylatorów
o    średnia ze wskaźnika i oscylatora oraz jej wykorzystanie
o    różnica między średnią a wskaźnikiem (MACD)
o    dywergencje pozytywne i negatywne
•    Teoria portfelowa
o    koncepcja ryzyka oraz miary ryzyka
o    współczynnik korelacji i jego interpretacja
o    model jednowskaźnikowy Sharpe’a oraz model CAPM i jego zastosowanie
o    ocena wyników zarządzania portfelem

Zapisy i terminy zajęć
Wszystkie zajęcia Szkoły Giełdowej odbywają się obecnie online.
Szczegółowe informacje dotyczące płatności i terminów kursów znajdują się na stronie:
https://www.gpw.pl/szkola-gieldowa 


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem