Niezbędnik Naukowca

31.08.2018 r.

Wskaźniki bibliometryczne

Poniżej przedstawiamy wskaźniki bibliometryczne, wykorzystywane do oceny dorobku naukowego oraz źródła, w których można sprawdzić wartość tych wskaźników.

Impact Factor (IF, wskaźnik oddziaływania, współczynnik wpływu) czasopisma:

Wartość IF podaje baza Journal Citation Reports (JCR), oferująca informacje o wiodących światowych czasopismach. Dzięki gromadzeniu i analizie danych o wzajemnych cytowaniach pozwala ocenić wpływ poszczególnych tytułów na dziedziny nauki, których dotyczą; pokazuje powiązania pomiędzy pismami i trendy w komunikacji naukowej.

Sumaryczny Impact Factor publikacji danego autora:

Oblicza się uwzględniając artykuły danego autora publikowane w czasopismach posiadających współczynnik IF, wg poniższego wzoru:

sumaryczny IF = Ax(n) * IFx(n) + Ay(n) * IFy(n) + Ay(m) * IFy(m) + …

n, m - rok publikacji artykułu autora / rok dla którego obliczono IF czasopisma

Ax - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie x w danym roku

Ay - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie y w danym roku

IFx - IF czasopisma x obliczony dla danego roku

IFy - IF czasopisma y obliczony dla danego roku

czyli mnożymy IF danego czasopisma z określonego roku przez liczbę opublikowanych przez autora artykułów. W przypadku artykułów z kilku czasopism wszystko dodajemy.

Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111961165 


Indeks Hirscha (indeks h, h-index):

Indeks Hirscha wykorzystywany jest jako jedno z kryteriów oceny dorobku habilitanta, wskazane w Ustawie z dnia 1 września 2011 r. Jest także brany pod uwagę przez Narodowe Centrum Nauki podczas rozpatrywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Indeks h można obliczyć przy użyciu kilku różnych narzędzi:

Trzeba przy tym mieć na uwadze, że wyniki uzyskane z różnych źródeł mogą się różnić, w zależności od zawartości bazy, z której dane narzędzie korzysta.

Źródło: http://www.biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/74zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem