Rozwój nauki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest Uczelnią z bogatą tradycją badań naukowych głównie w dyscyplinach:

 • ekonomia i finanse,
 • nauk o zarządzaniu i jakości z dziedziny nauk społecznych,
 • technologia żywności i żywienia z dziedziny nauk rolniczych,
 • nauki chemiczne z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych,
a także w dyscyplinach:

 • informatyka i matematyka z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • nauki prawne oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna z dziedziny nauk społecznych.

Działalność naukowa ujęta w porządku alfabetycznym

Działalność naukowa  ujęta w porządku alfabetycznym obejmuje:
 • administrację samorządową,
 • analizę danych ekonomicznych,
 • bankowość,
 • biotechnologię żywności,
 • bioutylizację odpadów rolno-spożywczych,
 • ekonomię ekologiczną,
 • europejskie studia regionalne,
 • finanse międzynarodowe,
 • finanse publiczne,
 • gospodarkę przestrzenną,
 • gospodarkę regionalną,
 • historię gospodarczą,
 • informatykę,
 •  inwestycje finansowe,
 • inżynierię materiałową,
 • komunikację społeczną i gospodarczą,
 • logistykę,
 • makroekonomię,
 • marketing,
 • metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • mikroekonomię,
 • politykę ekonomiczną,
 • politykę społeczną,
 • prawo gospodarcze,
 • prognozowanie i analizy gospodarcze,
 • projektowanie systemów zarządzania,
 • rachunkowość i controlling,
 • socjologię,
 • suszenie produktów rolniczych i spożywczych,
 • systemy informatyczne zarządzania,
 • technologię żywności,
 • ubezpieczenia,
 • zarządzanie finansami,
 • zarządzanie gospodarką turystyczną,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie organizacją/przedsiębiorstwem,
 • zarządzanie procesami gospodarczymi,
 • zarządzanie produkcją,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie operacyjne,
 •  zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie środowiskiem,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie pracą.

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Obecnie na podstawie przyporządkowanych przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych uprawnień Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora

 • w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości,
 • w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
jak również  uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.
Pracownicy naszego Uniwersytetu aktywnie działają w środowiskach naukowych, akademickich, gospodarczych i politycznych pełniąc z wyboru wiele funkcji w ogólnopolskich i międzynarodowych instytucjach. Aktywnie uczestniczą w pracach Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz w Radzie Doskonałości Naukowej oraz w licznych komitetach, stowarzyszeniach i towarzystwach naukowych w kraju i zagranicą.

Wyrazem aktywności naukowej pracowników Uniwersytetu są publikacje naukowe, artykuły publikowane w czasopismach krajowych i międzynarodowych, referaty konferencyjne, patenty i oryginalne metody technologiczne stosowane w produkcji przemysłowej oraz liczne opracowania na rzecz praktyki gospodarczej. Pracownicy są także autorami wielu cennych na rynku edukacyjnym podręczników i książek. Dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu znajduje uznanie i jest bardzo często nagradzany przez zagraniczne i krajowe gremia naukowe.

Pracownicy Uniwersytetu uczestniczą w międzynarodowych konferencjach naukowych. Uniwersytet jest również organizatorem wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji. Dzięki wzajemnej wielopłaszczyznowej dyskusji, wymianie wiedzy praktycznej i poznawczej zainteresowane strony mogą odczuwać satysfakcję z podejmowania skutecznych i korzystnych obustronnie inicjatyw.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem